Úspešný manažment triedy

Zdokonaľte svoje profesionálne zručnosti! Návod na to, ako efektívne zvládať triedu Vám ponúka seriál Christopha Eichhorna Úspešný manažment triedy.

V článkoch Vám prinášame informácie o tom, ako vytvoriť na vyučovaní príjemnú atmosféru bez vyrušovania a zbytočného napomínania žiakov.

Christoph Eichhorn vyštudoval psychológiu a v súčasnosti pôsobí ako supervízor a psychoterapeut. Pracuje vo výchovno-vzdelávacej poradni vo švajčiarskom Graubündene a tiež ako tréner so zameraním na zdravotnú psychológiu a sebamanažment. Prednáša na Pedagogickej vysokej škole v Sant Gallene a je autorom citátu„Manažment triedy znamená konať už v zárodku vyrušovania. Presnejšie: konať skôr ako vyrušovanie nastane, konať predvídavo."

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktualít Zriadovateľa