Dynamika vyrušovania

Na vyrušovanie by mal byť učiteľ pripravený ako na situáciu, ktorá môže nastať kedykoľvek. Tu je jeden z možných prípadov, vychádzajúci zo skutočného príbehu.

Učiteľ ešte nie je v učebni, keď do nej žiaci 7. ročníka divoko vtrhnú. Vtedy Carlo svojmu spolužiakovi Fabiovi buchne do chrbta. Je toto konanie naozaj také nebezpečné?

V najlepšom prípade Fabio počas nasledujúcej vyučovacej hodiny zabudne na to, čo sa stalo. Ale možné sú aj iné alternatívy.

V skutočnosti sa príbeh vyvíjal menej priaznivo. Práve tri dni pred touto udalosťou sa Fabiov otec sťažoval učiteľke, že jeho syn, ktorého si adoptovali z Južnej Ameriky, je šikanovaný. „Nedokážete Fabia ochrániť a na škole vládne skutočný rasizmus,“ rozhorčene jej vyčítal.

Aký priebeh by mohol nadobudnúť dej za týchto okolností? – Možno nasledujúci:

Večer sa otec s obavami spýta Fabia: „Ako bolo dnes v škole?“ Nato mu Fabio so slzami v očiach odpovie: „Carlo ma zase udrel.“

Vyrušovanie – predstavuje veľkú záťaž pre vyučujúceho, no aj pre celú školu

Čo ak otec teraz siahne po telefóne a zavolá učiteľke? A ak počas nasledujúcich dní porozpráva všetkým svojim známym, aké kritické pomery vládnu na škole? Alebo Fabio odmietne počas nasledujúcich dní chodiť do školy a jeho rodičia to budú akceptovať? Záťaž pre školu, vyučujúceho a eventuálne náklady na odborné služby, aby sa vyhrotená situácia dostala opäť do normálu, sú extrémne vysoké. Stojí to čas, nervy a energiu. A aj neskôr. Šance na nápravu situácie bez negatívnych následkov sú naozaj mizivé.
A čo ak škola úplne zlyhá?

Dynamika vyrušovania – podexponovaná téma v rámci pedagogiky

Sledujúc odborné pedagogické diskusie by sa mohlo zdať, že vyrušovanie je nanajvýš malou nepríjemnosťou s rýchlym odoznením. Zakrátko sa na všetko zase zabudne...

Tak to mohlo byť možno pred 50 rokmi. Dnes sú však už iné časy, verejná diskusia o šikanovaní mimoriadne zalarmovala najmä rodičov. Len čo je ich dieťa v škole raz obťažované, mnohí sú presvedčení o tom, že je šikanované. Okamžite v ich srdciach, ako aj hlavách nabieha hororový scenár. A vznikajú obavy, že ich potomok bude z toho stresujúceho diania počas celého nasledujúceho života traumatizovaný a výrazne poznačený vo svojom vývoji.

Na prvý pohľad relatívne bezvýznamné huncútstvo v škole sa tak stane drámou. Drámou, ktorá je pre každú školu ťažko zvládnuteľná. Učiteľovi môže byť vytýkané, že nebol (a mal byť) už od začiatku vyučovania v triede.
Pozrime sa, ako Fabiov príbeh pokračoval.

Vyrušovanie – komplexná výzva pre učiteľa

Učiteľka je už v triede, vtom vtrhnú dnu siedmaci. Keďže sa ešte v rýchlosti pripravovala na ďalšiu vyučovaciu hodinu, všimla si len, ako Fabio sedí na zemi a plače. „Čo sa stalo?“ podíde k Fabiovi a opýta sa ho. On vzlykajúc odpovie: „Carlo ma udrel.“ Samozrejme, že učiteľka reaguje emotívne. Veď kto by jej to aj mohol zazlievať? Takto rozladená sa vyčítavo opýta Carla: „Čo si to zase urobil?“ Ten sa samozrejme hrá na neviniatko, čo ovláda dokonale. „Vôbec nič, Zato Fabio mi nadával! Mal som to nechať tak?“

Ako má na to učiteľka správne zareagovať?

 • Má ísť opäť za Fabiom a spýtať sa ho: „Je to pravda, Fabio?“
 • Alebo má hneď Carla potrestať? A ak áno, tak ako? A ako dlho bude mať trest skutočne pozitívny efekt?
 • Má potrestať aj Fabia? A ak áno, tak ako? Ale ten ešte stále sedí na zemi a plače. „Vlastne by som ho mala skôr utíšiť,“ beží jej hlavou.
 • A keďže je to pre ňu celé dosť zložité a okrem toho musí pokračovať aj vo vyučovaní, premýšľa: „Nebude lepšie nechať to tak a neurobiť vôbec nič?“ To by však nebol dobrý nápad, lebo tým by dala deťom najavo, že podobné správanie sa akceptuje.

Počas toľkého premýšľania a zaoberania sa danou udalosťou prestala vnímať dianie v triede. Medzičasom začalo byť riadne hlučno. „Musím najskôr znovu nastoliť pokoj,“ napadne jej. A vzápätí nahlas, rozrušene kričí: „Už tu bude ticho!“. Niektorí žiaci sa upokoja, iní ani len nereagujú.

Školáci zažijú učiteľku, ktorá má ťažkosti so zabezpečením pokoja v triede. To bude mať dôsledky na jej pozíciu v budúcnosti. Niektoré deti budú po tejto skúsenosti menej rešpektovať jej pokyny.

Na prvý pohľad malé vyrušovanie môže spôsobiť značné narušenia, ktoré sú veľkou záťažou pre každého pedagóga. Pretože rozhodnutie v určitej situácii predstavuje precedens do budúcnosti. I to dokazuje, aké je povolanie učiteľa náročné.

Zhrnutie témy dynamika vyrušovania

 • Vyrušovanie, ktoré sa na prvý pohľad javí ako zanedbateľné, môže nadobudnúť veľké rozmery.
 • Ak pedagóg na rušivé správanie nereaguje primerane, veľmi rýchlo stráca svoj imidž a prirodzenú autoritu.
 • Aktivity, ktoré musí podniknúť v dôsledku vyrušovania, stoja extrémne veľa peňazí, psychického úsilia, energie.
 • Reakcia na vyrušovanie predstavuje riziko narušenia vzťahu k danému žiakovi. Z toho sa môžu následne rýchlo vyvinúť značné konflikty medzi zúčastnenými. A kam až to môže viesť, keď sa žiak dostane do konfliktu so svojou učiteľkou, vieme všetci.

V ďalšej kapitole sa naučíte najdôležitejšie rituály a postupy vo vyučovaní. Tým spravíte veľký krok smerom k systematizácii tohto procesu.

Odporúčaná literatúra

 • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
 • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. Aufl.
 • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
 • Evertson, C., Weinstein, C. (2006): Handbook of Classroom Management. Research, Practice and Contemporary Issues.
 • Kounin, J. (2006): Techniken der Klassenführung. Waxmann.

www.classroom-management.ch