O nás

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. je už roky spoľahlivým partnerom a zdrojom informácií pre školy. Naším poslaním je ponúkať dôležité informácie včas a v prehľadnej forme a tak prispieť k zjednodušeniu a k zvýšenej efektivite vašej práce.

Stránkou Školský portál, ktorý sme spustili v septembri 2009, chceme tento vzťah ešte prehĺbiť – ponúknuť vám nielen aktuálne informácie, ale aj priestor na vyjadrenie názorov, na výmenu skúseností a diskusiu s kolegami. Ponúkame vám možnosť stať sa členom prvej internetovej komunity riaditeľov škôl a učiteľov, spoznať a nadviazať spoluprácu s kolegami na celom Slovensku. Veríme, že na stránke nájdete veľa praktických informácií, spoznáte nových ľudí, obohatíte sa novými myšlienkami a oboznámite s novými riešeniami, ktoré využijete aj vo svojej praxi.

Veľa príjemných chvíľ pri používaní portálu vám praje

Tím Školského portálu.