Trvanie na presnom dodržaní rituálu

Predpokladajme, že tretiaci na základnej škole nacvičenie rituálu už do veľkej miery zvládli. Ale nie úplne. Ich učiteľ by si teraz mohol povedať: „Cvičili sme to už trikrát. Skoro všetci to celkom dobre zvládli. Nechcem im to pokaziť. Nechám to tak.“ Takáto reakcia je pochopiteľná, ale veľmi nevhodná. Prečo? Odpoveď sa dozviete v tejto kapitole. Zároveň vám ukážeme, aký postup treba zvoliť.

Ak by pani Grafová celú záležitosť nechala tak, jej žiaci by si pomysleli: „Tá veci neberie tak dôsledne.“ A čo by to znamenalo pre ďalšie požiadavky, ktoré pani Grafová kladie na žiakov? Deti by si samozrejme celú situáciu vysvetlili tak, že ani nabudúce nebudú musieť jej pokyny do bodky splniť. O to ťažšie si pani Grafová získa ich rešpekt.

A nesmieme zabúdať na jednu vec: Pracujeme s triedou, nie s jedným žiakom. A čo sa už v prístupe k jednému žiakovi ukáže ako nevhodné (v našom prípade je to nedôsledné správanie), bude pre celú triedu hotová katastrofa. Tým viac, čím je trieda náročnejšia.

Radšej na deti klaďte nižšie nároky, ale trvajte na presnom dodržaní všetkých pokynov, než by ste sa mali uspokojiť s tým, že ich splnia len na 70 alebo 80 percent. Na túto skutočnosť poukazuje aj štúdia od Wahla, Weinerta a Hubera (1984). Ich postrehy na tému Nepokoj v triede platia aj pre našu situáciu. Jednou z významných príčin nepokoja v triede je, že sa učitelia uspokoja s polovičným úspechom a pokračujú vo vyučovaní hneď, ako sa žiaci trochu upokoja, hoci ešte nezavládlo úplné ticho. Učitelia nedbajú dostatočne na to, aby sa naozaj všetci žiaci správali tak, ako sa to od nich vyžaduje. Skôr skúšajú silnejším hlasom prekričať zvýšený hluk v triede.

Trvanie na presnom dodržaní rituálu v kocke

  • Poriadok v triede zaistíte vtedy, keď budete trvať na presnom dodržaní rituálov a rutiny.
  • Preto musíte od žiakov vyžadovať presné dodržanie rituálu.
  • Je dôležité, aby sa pokúsili ostať pokojní a uvoľnení.
  • Ak žiaci zbadajú, že vám záleží na tom, aby rituály a rutinu v triede presne dodržali, a viete si to presadiť bez zbytočných scén, tak ste na správnej ceste.

Obrovskou výzvou pre každého učiteľa sú žiaci so vzdorovitým správaním. Najmä, ak hneď na začiatku rituálu zakričia na celú triedu: „To čo je za blbosť!“ V nasledujúcej kapitole vám ukážeme, ako si takéto deti získate.

Odporúčaná literatúra

  • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
  • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. vyd.
  • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
  • Wahl, Weinert, Huber (1984): Psychologie für die Schulpraxis.

www.classroom-management.ch