Zatraktívnenie rituálov

Pani Klugeová práve svojim žiakom vysvetlila nový rituál. Hneď nato povie: „Som zvedavá, kto z vás to už vie a chcel by to predviesť.“ Niektorí žiaci sa prihlásia. Schválne chvíľu vyčkáva, lebo chce, aby to bolo zaujímavejšie. Potom povie: „Robin, skús to ty. Myslíš, že to už dokážeš?“ Potom rituál môžu predviesť ostatné deti alebo najprv všetci ostatní chlapci a potom všetky dievčatá.

Aj takto sa dá vzbudiť záujem žiakov o rituály, no sú aj iné spôsoby, ako to dosiahnuť.

Ďalšie rady k tejto dôležitej téme nájdete práve v tejto kapitole.

Ak sa vám podarí rituál pre vašu triedu zatraktívniť, budú sa žiaci viac snažiť dodržať ho, čím si uľahčíte prácu.

Ale čo ak sa to Robinovi nepodarí? Žiadny problém. Pani Klugeová jednoducho vľúdnym hlasom povie: „Som rada, že si sa odvážil, vďaka, Robin.“ A ďalej sa mu prihovára: „Chcel by si vybrať niekoho ďalšieho, kto by si to mohol vyskúšať?“

Tichí ako levy na love

V piatej triede , kde boli niektorí veľmi „živí“ chlapci, učiteľka prechádzala so žiakmi rituál „presun z kruhu na miesta“. Na navodenie atmosféry deťom pustila film o levoch v savane. Potom povedala: „Vo filme sme práve videli, ako sa levy zakrádajú prériou bez jediného zvuku. Veď musia dávať pozor, aby ich korisť, ktorú chcú uloviť, nezačula skôr a neutiekla. Predstavte si, že ste levy a tak tichučko sa prikradnete na svoje miesta, že vás nikto nezačuje. Kto to dokáže? Som zvedavá, či to niekto z vás naozaj dobre zvládne.“ Vyučujúca by z toho mohla urobiť súťaž: „Lev, ktorý sa najtichšie zakradne na svoje miesto, sa nadnes stane levím kráľom.“ Nakoniec by najtichší lev alebo tri najtichšie levy mohli dostať aj malú cenu. Túto možnosť treba mať na pamäti najmä v prípade náročných tried. Dôležité je, aby aj žiaci s problémovým správaním získali čestný titul „leví kráľ“.

Pozitívna komunikácia o všetkých aspektoch rituálu

„O chvíľu bude nasledovať niečo veľmi zaujímavé.“ Týmito slovami uvedie pani Carlsonová svoj rituál ticha, ktorý potom deťom vysvetlí. Vytvárať dobrodružné napätie sa učiteľovi najlepšie podarí vtedy, keď je aj on presvedčený o tom, že poriadok v triede a rituály sú základnou súčasťou dobrého vyučovania. Pozitívne reakcie učiteľov opísané v predchádzajúcich kapitolách našej série článkov o triednom manažmente pomáhajú vytvárať príjemnú atmosféru okolo rituálov.

Veľké odmeny pre veľmi náročné triedy

Zavádzanie rituálov v náročných triedach je skutočne tvrdým orieškom, no práve pre týchto žiakov sú rituály veľmi podstatné. Naopak skôr v triede, v ktorej deti bez váhania plnia učiteľove pokyny, by sa vyučujúci pokojne mohol zaobísť bez rituálov. Pre triedu si pripravte jednu alebo dve atraktívne odmeny. Kľúčom je, aby žiakov čo najviac zaujali. Potom sa skôr budú snažiť dodržať rituály. V náročných triedach však budete potrebovať veľkú vytrvalosť.

Zatraktívnenie rituálov v kocke

  • Uvedomte si, že rituály sú významnou súčasťou dobrého vyučovania.
  • Rituály zmeňte tak, aby boli pre deti dôležité a atraktívne, potom budú lepšie spolupracovať.
  • Pre náročné triedy si pripravte veľké odmeny, ako napr. čas navyše alebo oslobodenie od domácich úloh. Žiakov odmeňte až potom, keď všetci presne dodržia rituál.

Dobrým začiatkom vyučovacej hodiny si značne uľahčíte prácu a žiaci budú ochotnejšie spolupracovať. A práve tejto téme sa venuje nasledujúca kapitola.

Odporúčaná literatúra

www.classroom-management.ch