Príprava možných reakcií na náročné situácie

Je nesmierne dôležité, aby ste si vopred pripravili niekoľko možných reakcií na zvládanie ťažkých situácií na hodine. Potvrdzuje to aj nasledujúci príklad.

Keď pani Werdingová so svojou novou triedou nacvičovala rituál, niektorí žiaci zrazu povedali: „U pána Schneidera (predchádzajúceho učiteľa) sme to všetko tak presne robiť nemuseli. To je fakt úmorné.“ Ostatní súhlasne prikývli. „Dobre, že som sa na niečo také pripravila,“ pomyslela si a výzvu suverénne zvládla.

Práve v tejto kapitole vám prezradíme, ako sa na podobné náročné situácie môžete pripraviť vopred.

Podstatným znakom vyučovania je, že žiaci môžu hocikedy začať vyrušovať. A to aj pri najlepšom triednom manažmente. Čim lepšie sa na to učiteľ pripraví, tým ráznejšie a uvoľnenejšie môže konať. Vyrušovanie tak obmedzí na minimum.

Prečo je užitočné pripraviť sa na odpor zo strany žiakov?

 • Odpor zo strany detí proti zámerom učiteľa v sebe skrýva riziko, že učiteľ „vybuchne“,  čiže zareaguje emocionálne.
 • Vtedy sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť, že nebude schopný uvoľnene, primerane a rázne reagovať.
 •  takom rozpoložení sa človek ľahko nechá uniesť: urobí alebo povie niečo, čo druhých môže raniť či nahnevať.
 • To ohrozuje vzťah k žiakom. Keď učiteľova reakcia medzi deťmi vyvolá vzájomnú solidaritu, tým len prilieva olej do ohňa, lebo u nich podnecuje ešte väčší odpor k rituálu.
 • Najmä žiaci so vzdorovitým správaním radi dráždia učiteľa, z ktorého majú pocit, že by mohol stratiť nervy. Keď sa im podarí učiteľa vyprovokovať, cítia sa fantasticky, lebo tak majú dôkaz, že môžu učiteľovo správanie ovládať.

Príprava alternatívnych reakcií v kocke

Keď prevezmete náročnú triedu, porozprávajte sa predovšetkým s predchádzajúcim učiteľom. V súvislosti s témou rituálov sú relevantné tieto otázky:

 • Ktoré rituály v triede fungovali? Ako sa mu to podarilo? Ako presne mali žiaci rituál dodržať?
 • Na čo treba podľa neho obzvlášť dbať pri zavádzaní rituálu v tejto triede?
 • Čo nesmiete v žiadnom prípade urobiť?
 • Ktorí žiaci dobre plnia pokyny učiteľa,  ktorým sa to veľmi nedarí, a preto potrebujú viac podpory?
 • Sú žiaci, ktorí rituály odmietajú?
 • Ak ide o dvanásťročných alebo starších žiakov, čo urobil váš kolega, aby deťom vštepil zmysel pre poriadok v triede?
 • Na aké formy odporu môžete naraziť? A aké postupy sa vášmu kolegovi pri nich osvedčili?

Zopár ďalších rád na záver:

 • Zapíšte si problémy, ktoré by pri zavádzaní rituálu mohli nastať. Na každú takúto výzvu si pripravte možnú reakciu.
 • Porozmýšľajte, či je užitočné dohodnúť sa aj s ostatnými učiteľmi.

Pri tom všetkom však nezabudnite, že sa trieda môže k vám správať inak ako ak vášmu predchodcovi, čo je úplne normálne, lebo každý učiteľ je iný a inak učí.

V ďalšej kapitole vám poradíme, ako túto metódu môžete zdokonaliť. Do popredia sa pritom dostane regulácia emócií.

Odporúčaná literatúra

 • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. vyd.
 • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
 • Marzano, R., Marzano, J., Pickering, D. (2003): Classroom Management that works. Research-based Strategies for every Teacher. Alexandria, USA.

www.classroom-management.ch