Zapojenie vzdorovitých žiakov

Na porade vyučujúcich preberie učiteľka do detailov rituál s kolegom, ktorý jej  povie: „Rituál sa mi páči, ale už teraz presne viem, že dvaja žiaci odmietnu spolupracovať.“ Čo teraz? Ako si vyučujúca s touto situáciou poradila a ako toto riešenie môžete využiť vo svoj prospech, vám prezradíme o chvíľu.

U žiakov s výrazným vzdorovitým správaním, ktoré je typické pre mnohé deti s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), musí učiteľ rátať s tým, že presne vtedy, keď bude chcieť nacvičiť rituál, jeden z nich zakričí: „To je sprostosť, niečo také robiť nebudem.“ Ako zareagovať?

Aby sa pani Grafovej podarilo zapojiť vzdorovitých šiestakov do rituálu, vopred sa s každým z nich osamote porozpráva a vysvetlí im význam rituálu. Napríklad ohľadom rituálu nastolenia ticha povie: „Zajtra urobíme niečo veľmi zaujímavé – poď, zatiaľ ti to vysvetlím. Vieš predsa, aké je dôležité, aby všetci boli ticho, keď vysvetľujem niečo podstatné. Napadá ti už niečo k tomu?“ Ak žiakovi nič nenapadne, žiaden problém. Pani Grafová mu to vysvetlí a povie: „Zajtra to preberiem so všetkými a nakoniec mám pre teba špeciálnu úlohu. Ty môžeš všetkým vysvetliť ešte raz, o čo ide. Práve to je veľmi dôležité – aby rituál všetci naozaj dobre pochopili. Čo ty na to?“ Pozrie naňho s očakávaním. Ak bude súhlasiť, samozrejme sa mu poďakuje.

Aby zapojila žiaka s obzvlášť vzdorovitým správaním, môže mu ráno krátko pred začatím hodiny pripomenúť, na čom sa dohodli. Potom bude oveľa pokojnejšia na začiatku vyučovania, lebo už vie, že všetko dobre dopadne.

A keď všetko dobre dopadne, mohla by žiakovi povedať: „Išlo ti to výborne. Veľká vďaka. Čo keby som potom zavolala tvojim rodičom a povedala, ako dobre si to všetkým vysvetlil?“ Všetci žiaci súhlasia.

Bilancia výhod a nevýhod tohto postupu

Kvôli individuálnym rozhovorom má učiteľ jednoznačne viac práce, ale aj veľa dosiahne:

  • Prehĺbi vzťah s konkrétnym žiakom.
  • Zlepší svoj vzťah s rodičmi.
  • Úspešným zavedením rituálu urobí dôležitý krok k nastoleniu poriadku v triede a vytvorí si výhodnú pozíciu vo vzťahu k žiakom.

A ak si predstavíme, aké ťažké je úspešne viesť triedu bez zavedených rituálov, potom sa dosiahnutý výsledok zdá byť ešte očividnejší.

Zapojenie vzdorovitých žiakov v kocke

  • Pred zavedením rituálu sa s konkrétnym žiakom porozprávajte osamote.
  • V prípade viacerých žiakov sa porozprávajte buď s každým zvlášť, alebo s niektorými spoločne.
  • Vysvetlite žiakovi rituál.
  • Rituál musí byť preňho niečím výnimočným a atraktívnym.
  • Zapojte ho do diania napríklad tak, že spolužiakom rituál vysvetlí a predvedie.
  • Pochváľte ho za jeho ochotu spolupracovať a poďakujte sa mu za pomoc.
  • Ak s tým bude súhlasiť, prípadne informujte rodičov o jeho úspechu, napr. telefonicky.

Čím sú rituály zaujímavejšie, tým lepšie ich deti dodržiavajú. V ďalšej kapitole vám ukážeme, aký potenciál má táto ústredná koncepcia triedneho manažmentu.

Odporúčaná literatúra

www.classroom-management.ch