Rituály a rutina – uvoľnenejšie vyučovanie

Ako učiteľ ste sa aj Vy vo svojej praxi určite stretli s podobnými situáciami, ako sú tieto:

  • Študenti vchádzajú do triedy, pričom jeden mládenec náhle udrie druhého do chrbta.
  • Deti 2. ročníka si menia svoje miesta v rámci sedenia v kruhu a pri tom sa dvaja z nich neviazane hádajú o miesto vedľa učiteľa.
  • Pri zmene spôsobu sedenia v učebni vezme piatačka svojej spolužiačke zo stola ceruzku a vyhodí ju do vzduchu.
  • Počas toho, ako učiteľka vysvetľuje jednej deviatačke dôležité učivo, dvaja žiaci vyrušujú.

Práve prechodné situácie sú tie, pri ktorých vzniká v triede najväčšie riziko vyrušovania. Počas vyučovacej hodiny sa neraz vyskytne zodesať, ba aj viac podobných situácií.

Ak sa učiteľke podarí takéto situácie zredukovať, značne sa tým zníži aj rozsah vyrušovania. Jej vzťahy so žiakmi budú uvoľnenejšie, keďže ich nebude musieť toľko usmerňovať a napomínať. Zároveň tým vzrastie aj jej prestíž a prirodzená autorita pred deťmi, keď sa jej kompetentným spôsobom podarí triedu upokojiť, zdisciplinovať. Jej žiaci začnú lepšie spolupracovať a učiť sa budú sústredenejšie.

Ako zabezpečujú rituály a rutina bezpečie a orientáciu

Rituály a rutina náš život zjednodušujú, robia ho usporiadanejším a ľahšie predvídateľným. Nachádzame ich v najrôznejších situáciách – keď pri stretnutí pozdravíme svojho suseda, keď počas bohoslužby vykonávame zaužívané liturgické úkony a pod. Pritom ide o opakujúce sa, rovnaké procedúry, ktoré situácie sprehľadňujú a ponúkajú tak svojim účastníkom istotu, pocit bezpečia. Dôležitými sa stávajú najmä počas obradov prechodu, akými sú napríklad svadby alebo pohreby. Skúste si predstaviť, že by ste boli pozvaní na svadbu a vôbec by ste nevedeli, o akú udalosť ide a ako sa na nej treba správať. Už len otázka vhodného oblečenia by mohla viesť k nepríjemným komplikáciám, ak by ste si namiesto slávnostného odevu obliekli napríklad lyžiarske oblečenie alebo plavky... Taktiež nie je vhodné mať exaltovaný či veľmi patetický prejav, urážať iných hostí alebo povedať ženíchovi niečo neúctivé o jeho neveste. Je vhodné poznať tieto zvyklosti vopred.

Podobne je to aj v prípade žiakov a študentov. Rituály a rutina robia pre nich vyučovanie predvídateľným a prehľadným.

Séria nasledujúcich článkov Vás krok za krokom prevedie témou rituálov a rutiny. Naučíte sa rozpoznať všetky dôležité aspekty, ktoré je bezpodmienečne potrebné zohľadniť. Vstupujete do procesu osvojovania si úspešnej implementácie rituálov a rutiny v náročných triedach.

V nasledujúcej kapitole sa budeme zaoberať dynamikou vyrušovania. Jeho následky sú v rámci celoškolského kontextu veľakrát podceňované. Ide o zásadnú chybu, ktorá spôsobuje učiteľom veľa starostí a vyvoláva veľké duševné vypätie.

Literatúra

  • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
  • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. Aufl.
  • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
  • Evertson, C., Weinstein, C. (2006): Handbook of Classroom Management. Research, Practice and Contemporary Issues.
  • Kounin, J. (2006): Techniken der Klassenführung. Waxmann.

www.classroom-management.ch