Pozitívna komunikácia

Pani Grafová práve vysvetlila „rituál presunu z kruhu na miesta“ a teraz svojim piatakom povie: „Hneď si to aj precvičíme.“ Predpokladajme, že ho s nimi cvičila už dvakrát, ale ešte stále im to nejde. Čo teraz? Mohla by sa spýtať: „Čo ste to za triedu? Už sme to dvakrát cvičili a ešte stále to neviete.“ A aký by to malo efekt? Iba by tak podnecovala odpor žiakov, čím by si prácu výrazne sťažila.

V tejto kapitole sa dozviete, čo by sa dalo namiesto toho urobiť.

Namiesto vyčítavých slov učiteľka teda zvolí iný prístup: „Už vám to ide oveľa lepšie ako na prvýkrát. Väčšina z vás to už zvládla. Výborne. Snažte sa ešte raz, potom to zvládnete.“ Hlasom a celkovým postojom vyjadrí uznanie, dôveru a optimizmus.

O tom, či bude zavedenie rituálu úspešné, rozhodne spôsob, akým učiteľ komunikuje.

Ale čo ak všetko nepôjde ani na tretíkrát? A ak deti reagujú už trochu podráždene?

Potom je načase precvičovanie nateraz ukončiť. Pani Grafová povie: „Veľmi ste sa zlepšili. Niektorým z vás to ide naozaj dobre – paráda!“ Po krátkej prestávke pokračuje: „Zajtra to skúsime ešte raz. Som si istá, že to všetci naozaj dobre zvládnete.“ Teraz všetci vedia, že pani Grafovej záleží na tom, aby plnili jej pokyny. Na ďalší deň potom možno povie: „Kto chce ukázať, že to ešte nezabudol?“

Pozitívna komunikácia v kocke

  • Dbajte na to, aby deti dodržali poradie jednotlivých krokov a na ich úsilie reagujte s úctou a uznaním.
  • Ignorujte drobnosti, ktoré žiaci ešte tak dobre nezvládajú.
  • Prejavte vľúdnosť a ústretovosť. Pritom sa zdržiavajte najmä v bezprostrednej blízkosti tých detí, ktoré s rituálom majú ťažkosti, aby ste im mohli pomôcť zlepšiť sa.
  • Ukážte nadšenie z každého malého pokroku. Z malých úspechov svojej triedy urobte veľké. Nešetrite pochvalami a uznaním.
  • Ale aj naďalej jasne a jednoznačne trvajte na tom, čo vyžadujete. Deťom dajte jasne najavo, že od nich očakávate, aby rituál dodržali. Môžete napríklad niektorým žiakom, ktorým to ešte nejde, pošepnúť pár povzbudivých slov: „Keď sa budeš naozaj snažiť, pôjde ti to ešte lepšie.“
  • Doma si napríklad cvičte motivačné rozprávanie a prejavovanie nadšenia. Emócie sú nákazlivé – pozitívne aj tie negatívne.

V nasledujúcej kapitole vám vysvetlíme, prečo je nevyhnutné, aby žiaci presne dodržali vaše pokyny.

Odporúčaná literatúra

  • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
  • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. vyd.
  • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
  • Evertson, C., Weinstein, C. (2006): Handbook of Classroom Management. Research, Practice and Contemporary Issues.

www.classroom-management.ch