Mentálna emočná regulácia

Každý učiteľ má emócie. Povolanie učiteľa síce prináša aj mnoho krásnych chvíľ a radostí, ale spájajú sa s ním aj nepríjemnosti, urážky a sklamanie. A vždy to tak aj bude. Cieľom mentálnej emočnej regulácie je pozitívne ovplyvňovať negatívne zážitky.

Medzi najdôležitejšie metódy, ktoré sa pri tom využívajú, patrí mentálny tréning. Je neodmysliteľnou súčasťou športu, ale bez neho sa dnes už nezaobídu ani mnohé ďalšie povolania. Z hľadiska vyučovania sú pre učiteľov podstatné najmä dve zručnosti:

 • emočná regulácia,
 • osvojenie si primeraného správania.

Táto metóda sa zíde každému a nemusíte mať ani trénera. Potrebujete lístkovnicu alebo nejaký zošit na slovíčka, aký sa používa pri učení sa slovnej zásoby v cudzom jazyku.

Mentálna emočná regulácia: Založenie lístkovnice

Ako postupovať, vám ukážeme na dvoch príkladoch.

Príklad 1:

Na prednú stranu kartičky alebo na ľavú stranu zošita napíšte kritickú situáciu, ku ktorej môže dôjsť, napr.: „Počas nacvičovania rituálu má jeden žiak provokatívne poznámky.“

Na zadnú stranu si zapíšte možné reakcie, ako napr.:

 • Ak ide o miernu kritiku:
 • Budem žiaka ignorovať.
 • Povzbudím ho, aby vydržal a aby sa snažil, čiže podobne, ako tréner motivuje svojich zverencov.
 • Ak má žiak obzvlášť nevhodné poznámky a/alebo prejavuje známky výrazného vnútorného napätia:
 • Žiakovi sa prihovorím tak hlasno, aby to zachytili všetci, ktorí počuli jeho komentáre: „S tebou sa chcem neskôr pozhovárať.“
 • Nacvičenie rituálu ukončím tak, že deťom dám spätnú väzbu, ktorou vyzdvihnem ich pokrok, aby som sa vyhla eskalácii konfliktu s náročnými žiakmi. Triede poviem: „Už vám to ide oveľa lepšie ako prvýkrát. To je super! Ale viem, že to dokážete ešte lepšie. Zajtra si to opäť precvičíme.“

Ak ide o mimoriadne náročnú triedu, môžete povedať: „A zajtra, ak všetko pôjde hladko a rituál zvládnete na výbornú, bude na vás čakať prekvapenie.“ Takto deťom dodáte silu do ďalšieho nacvičovania. Prekvapenie má byť odmena, ktorá sa v triede stretne s dobrým ohlasom, napr. môžete deťom dať drobnú sladkosť alebo im povedzte: „Keďže ste náš rituál tak presne dodržali (pri tom ešte raz opíšete jednotlivé kroky rituálu), na zajtra dostanete výnimočne len polovicu úloh.“ Alebo: „Keďže to tak dobre dopadlo, dám vám dnes potvrdenie o oslobodení od domácich úloh.“

Príklad 2

Na prednú stranu kartičky napíšete: „Teraz som so žiakmi druhýkrát cvičila rituál, ale ešte im to nejde.“

Na zadnú stranu si zapíšte možné reakcie, napr.:

 • Rituál so žiakmi precvičím ešte raz a dám im pozitívnu spätnú väzbu. Nakoniec im povzbudivým hlasom poviem: „Zajtra to skúsime ešte raz, určite vám to pôjde lepšie.“
 • Precvičovanie rituálu ukončím spätnou väzbou, v ktorej vyzdvihnem pokrok triedy. Na konci spätnej väzby deťom povzbudivým hlasom poviete: „Zajtra to skúsime ešte raz, určite vám to pôjde lepšie.“

Ako trénovať s kartičkami

Teraz prichádza na rad cvičenie – najdôležitejší bod mentálneho tréningu. Rozhodujúce je, aby ste sa pri cvičení cítili dobre a uvoľnene. Časom táto forma tréningu odbúra negatívne emócie, ktoré sa v určitých situáciách jednoducho prejavujú.

 • Pred cvičením sa uvoľnite. Urobte si pohodlie. Musíte sa cítiť dobre. Trénujte len vtedy, keď sa naozaj budete cítiť dobre a uvoľnene.
 • ·     Cvičte len po menších úsekoch, čiže počas jedného tréningu si prejdite jednu až tri situácie. Tréning neukončite až vtedy, keď začnete byť napätí alebo nervózni, ale ešte predtým, tzn. vtedy, keď sa ešte budete cítiť dobre a uvoľnene.
 • V pokoji si prečítajte kritickú situáciu na prednej strane. Uvoľnite sa napr. tak, že sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnete a predovšetkým pomaly a zhlboka vydýchnete. Nemusíte na seba tlačiť, lebo práve teraz nemusíte nič dosiahnuť.
 • Snažte sa čo najlepšie vžiť do situácie. Predstavte si tú situáciu čo najkonkrétnejšie. Potom si predstavte, ako ju profesionálne vyriešite. Môžete cvičiť aj sami hraním rolí tak, že budete hovoriť nahlas. Precvičíte si tak najmä polohu hlasu. Počas tréningu hovorte pomaly, pokojne, uvoľnene a skôr hlbokým hlasom.
 • Namiesto dlhého a zriedkavého cvičenia, tzn. s odstupom niekoľkých týždňov, trénujte radšej kratšie a častejšie, čiže dva-tri razy do týždňa.
 • Uvedomte si, že sa výsledok vášho tréningu na vyučovaní neodzrkadlí ihneď. To je normálne. A vôbec to nie je nutné. Veľký krok správnym smerom je aj, ak budete o niečo uvoľnenejšie reagovať.
 • V triede sa sústreďte predovšetkým na tie situácie, v ktorých sa vám už trošku lepšie darí uvoľnenejšie reagovať. Občas si ich zaznamenajte.
 • Pokojne si môžete prejaviť uznanie za to, že chcete trénovať a ako učiteľ či učiteľka konať profesionálnejšie. A samozrejme, aj za malé krôčiky správnym smerom.
 • Ignorujte situácie, v ktorých sa vám to ešte nedarí podľa vašich predstáv. Považujte ich za prejav toho, že ste ešte necvičili dosť, a nie za osobné zlyhanie.
 • Vezmite, prosím, do úvahy, že osvojenie si nových emócií a spôsobov správania nie je ani zďaleka priamočiary učebný proces, počas ktorého sa človek stále zlepšuje, ale že ide skôr o proces, ktorý prebieha vo fázach. Vždy sa teda nájdu chvíle, keď veľmi nenapredujete, napr. ak vás zaťažujú ďalšie výzvy. Ono je to tak vždy.
 • Uvedomte si, že sa môžete zlepšiť, ak budete vždy uvoľnene trénovať.

„Mentálna emočná regulácia“ v kocke

 • Pripravte si lístkovnicu, akú používate na tréning slovnej zásoby.
 • Na jednu stranu kartičky napíšte náročnú situáciu, ktorá môže nastať.
 • Na zadnú stranu zapíšte konkrétne reakcie, ktoré sú v tejto situácii možné.
 • Trénujte vtedy, keď ste pokojní a uvoľnení.
 • Najprv si prečítajte niektorú z náročných situácií, ku ktorým môže dôjsť.
 • Uvoľnite sa napríklad tak, že sa pokojne nadýchnete.
 • Následne si prejdite možné reakcie, ktoré ste si napísali na zadnú stranu. Časom sa ich pokúste naučiť naspamäť.
 • Opäť sa uvoľnite. Vypite dúšok čaju, pozrite sa z okna, na chvíľu sa poprechádzajte po byte alebo urobte niečo iné, pri čom sa uvoľníte.
 • To isté zopakujte.
 • Ak chcete, môžete cvičiť ešte s druhou kartičkou.
 • Trénujte realisticky a uvedomte si, že zmena si vyžaduje čas, pokoj a cvik.
 • Ako sme uviedli, o niekoľko dní znovu pokračujte v tréningu.

Čím je trieda náročnejšia, tým je dôležitejšie, aby učiteľ so žiakmi nacvičil rituály a rutinu, čo vôbec nie je ľahké. V ďalšej kapitole vám ukážeme, ako takúto výzvu hravo zvládnuť.

Odporúčaná literatúra

 • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. vyd.
 • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
 • Stäuble, M. (2015): Dein Weg zur mentalen Stärke: Mentaltraining und Lebensschule für Sportler, Trainer und Betreuer.

www.classroom-management.ch