Vstup do triedy

Vysvetlili sme si, ako predísť vyrušovaniu pri presunoch počas vyučovacej hodiny. Dnes sa zameriame na samotnýzačiatok hodiny v kontexte navodenia pokoja.

Pamätáte si na svoj posledný let, návštevu vo výbornej reštaurácii či u dobrých priateľov? Už pri príchode vás privítajú s priateľským úsmevom. Pomôžu vám vyzliecť si kabát a venujú sa vám. Aký dôležitý je práve taký prístup, ukazujú napríklad štúdie o vzťahu lekára a pacienta. Priateľskí lekári, ktorí svojich pacientov počúvajú, majú oveľa väčšiu úspešnosť liečby. To je veľmi dôležité zistenie, ktoré len potvrdzuje význam dobrého vzťahu medzi učiteľom a žiakmi. Ako spomínaný poznatok využiť, sa dozviete v tejto kapitole.

Ak už pri vstupe do triedy začnú deti vyrušovať, tak musí učiteľ zasiahnuť a napomínať. Vyučovanie sa ešte ani nezačalo a už zavládla negatívna nálada.

Vďaka nasledujúcim postupom môžete takej situácii ľahko predísť.

Variant 1: Vhodné najmä pre žiakov 1. – 6. ročníka

 • Žiaci pokojne/potichu vojdú do triedy.
 • Všetci idú rovno do lavíc.
 • Každý si na mieste vypracuje úlohy z pracovného hárku, napr. začne riešiť hádanku alebo robiť niečo iné, čo ho baví.
 • Každý pracuje v tichosti; je potrebné presne určiť, čo znamená „v tichosti“.
 • Všetci ostanú na svojich miestach.

Na čo by ste mali dbať – niekoľko praktických rád:

 • Do triedy príďte včas, ešte pred žiakmi.
 • Všetko potrebné tam pripravte.
 • Uvoľnite sa.
 • Potom choďte ku dverám.
 • Pri vchode do triedy deti privítajte.
 • Usmejte sa na ne.
 • Zatiaľ čo deti vchádzajú, pozorne sledujte celú triedu.
 • Najmä na začiatku, pri zavádzaní rituálu, alebo ak majú žiaci s rituálom ťažkosti, dávajte im viackrát pozitívnu väzbu. Zdržte sa akejkoľvek kritiky. Viac informácií nájdete v nižšie vymenovanej literatúre.

Variant 2: Vhodné pre žiakov všetkých ročníkov

 • Do triedy príďte včas, ešte pred žiakmi.
 • Všetko potrebné tam pripravte.
  • Uvoľnite sa.
  • Potom choďte ku dverám.
  • Pri vchode do triedy deti privítajte podaním ruky.
  • Priateľsky sa na žiakov usmievajte.
  • Počas privítania im hľaďte do očí.
  • Vyžadujte od nich, aby pri pozdravení pohľad opätovali.
  • Pokiaľ možno oslovujte deti menami.
  • Pokiaľ možno, povedzte im pár prívetivých slov, napr.: „Dobré ráno, Dario, teším sa, že ťa vidím!“ alebo niečo podobné.

Opäť niekoľko praktických rád:

 • Svojich žiakov privítajte predovšetkým počas prvých dní v novom školskom roku. Povedzte napr.: „Vitajte na mojej hodine.“ Alebo privítajte aj niekoho, kto sa po chorobe vrátil do školy: „Teším sa, že si opäť zdravý, Achmed, máš sa dobre?“
 • Využite možnosť z času na čas pochváliť deti pri vstupe do triedy. Napríklad im pripomeňte, ako sa deň predtým dobre správali. Stručná pochvala sa môže týkať napr. nasledujúcich bodov:
  • Dodržiavanie triednych pravidiel – pochváľte žiačku, ktorej sa nedarí dodržiavať niektoré z triednych pravidiel. „Christina, včera si naše pravidlo xxx veľmi dobre dodržala, to bolo super, vďaka.“
  • Podpora prístupu detí k učeniu a k práci – pochváľte žiaka, ktorému nejde nejaký predmet, napr. matematika: „Pamätáš sa, Dario, ako si včera na matematike výborne zvládol príklady? Bol si naozaj veľmi usilovný, super!“ Môžete podporiť aj kontrolné stratégie: „Všimol som si, že si včera svoju prácu ešte raz dôkladne skontroloval – to bolo skvelé.“
 • Pýtajte sa na to, čo vaši žiaci radi robia. Pätnásťročnej žiačke, o ktorej viete, že sa cez víkend zúčastnila tanečnej súťaže, sa môžete prihovoriť takto: „Dobré ráno, Carmen, ako bolo na tanečnej súťaži?“
 • Prejavte záujem o témy, pre ktoré sa vaši žiaci vedia nadchnúť, ako napr.: Sabrina, ako sa má tvoj chorý škrečok?“ Alebo: „Carmen, ako včera dopadol ten pohovor?“
 • Hovorte srdečným a vľúdnym hlasom.
 • Pri vítaní žiakov nezabudnite pozorne sledovať celú triedu.
 • Najmä na začiatku, pri zavádzaní rituálu, alebo ak majú žiaci s rituálom ťažkosti, dávajte im viackrát pozitívnu väzbu. Zdržte sa akejkoľvek kritiky. Viac informácií nájdete v nižšie vymenovanej literatúre.

Variant 3: Začiatok nového týždňa – vhodné najmä pre tretiakov na strednej škole

Tieto rady sa zídu predovšetkým pri veľmi náročných triedach.

 • Učebňu pripravte tak, aby študenti mali dosť priestoru na pohyb.
 • Postupujte podľa krokov vo variante 2.
 • Vyberte taký úvod vyučovania, ktorý sa u vašich študentov stretáva s veľmi dobrým ohlasom a ktorý zahŕňa čo najintenzívnejšie pohybové prvky, u starších študentov môže ísť o hudobné alebo pohybové číslo.
 • Do prípravy zapojte najmä študentov s problémovým správaním. Nech napr. vyberú hudbu alebo zostavia choreografiu.
 • Nedochvíľni študenti budú mať miesta navyše, odkiaľ to celé budú sledovať. Rozmiestnite pre meškajúcich stoličky po celej triede tak, aby nemohli sedieť vedľa seba. Tieto miesta im aj jasne prideľte. Môžete napríklad stoličky očíslovať. Keď niekto príde neskoro, oslovíte ho prívetivým tónom a poviete napr. toto: „Dobre, že si prišiel, Dario. Môžeš si sadnúť na stoličku č. 2.“ Nedochvíľni študenti musia počkať, kým sa aktivita skončí. Zdržujte sa v ich blízkosti, prípadne ich majte na očiach, aby ste obmedzili vyrušovanie. Tak môžete, samozrejme, urobiť v prípade, že ste predvedenie celého čísla z väčšej časti prenechali študentom.
 • Hudobné a pohybové číslo uvádzame preto, lebo majú u väčšiny detí pozitívny ohlas. Ak to však neplatí pre vašu triedu, zvoľte iný úvod – taký, ktorý vašu triedu upúta. Napríklad v treťom ročníku strednej školy môže vybraný študent pustiť video z YouTube, ktoré sa mu veľmi páči. Trvanie tejto časti treba presne vymedziť. Stoličky pre meškajúcich študentov potom umiestnite tak, aby sedeli chrbtom k videu a nemohli pozerať. Alebo tam dajte posuvnú stenu ako clonu.

Podporujte u žiakov citovú väzbu ku škole

Čím je vaša trieda náročnejšia, tým zaujímavejší by mal byť úvod do nového týždňa. A o to väčší význam by sa mal prikladať zdôrazňovaniu kultúry vítania. Tým podporujete u detí citovú väzbu ku škole a k vyučovaniu. Pravdepodobnosť, že prídu do triedy načas a v dobrej nálade, je tak oveľa vyššia. Vďaka tomu sa vám bude omnoho ľahšie učiť.

Vstup do triedy v kocke

Niekoľko rád, ako zvládnuť najmä náročnejšie triedy:

 • Pokiaľ možno, pozdravte deti pri dverách tak, že im podáte ruku a oslovíte ich menom.
 • Občas ich pochváľte a spýtajte sa, ako sa majú, alebo ich privítajte.
 • Prideľte každému žiakovi miesto na sedenie, či už podľa vlastného uváženia, alebo náhodne.
 • Nedovoľte žiakom vybrať si miesto, lebo to len nahráva do karát prípadnej tvorbe skupiniek.
 • Stoličky môžete očíslovať. Využite na to pracovný hárok.
 • Zoberte si hárok so sebou, keď pôjdete k vchodovým dverám, pri ktorých žiakov privítate. Potom jednoducho poviete: „Dario, ty máš miesto č. 13.“
 • Miesta na sedenie dôsledne obmieňajte, napr. raz týždenne či raz za mesiac.
 • Nenechajte sa pritom vyviesť z miery negatívnymi poznámkami žiakov. Tie sú zo začiatku pri takomto postupe úplne normálne.

Vzor pracovného hárku na prideľovanie miest žiakom

MENO august september október november                         
aaa miesto 1                
bbb miesto 6                
ccc miesto 17                
                   
                   
                   
                   

Predstavili sme si niekoľko možností, ako postupovať, keď žiaci vchádzajú do triedy. Ako sme videli, na výber správneho úvodu do vyučovania vplýva spätná väzba od žiakov. Niet pochýb o tom, že spätná väzba od detí je pre učiteľa veľmi dôležitou informáciou. Ako tento nástroj ľahko a rýchlo v ritualizovanej podobe využijete, vám priblížime v ďalšej kapitole.

Odporúčaná literatúra

 • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. Aufl.
 • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
 • Marzano, R., Marzano, J., Pickering, D. (2003): Classroom Management that works.
  Research-based Strategies for every Teacher. Alexandria, USA.

www.classroom-management.ch