Pozitívny začiatok

Predstavte si, že ráno vojdete do zborovne. Riaditeľ alebo niektorí vaši kolegovia vás priateľsky privítajú a povedia: „Vieš čo, Julian, to, čo si včera s triedou dokázal, bolo úžasné. Od mnohých žiakov a dokonca od rodičov máme pozitívnu spätnú väzbu. Tvoj postup mal veľmi dobrý ohlas. V mene celej školy ti ďakujeme.“ Ako by ste sa cítili? Asi skvelo. V tejto kapitole sa dozviete, ako v rámci rituálov začnete vyučovanie pochvalou, a tým u žiakov pomôžete vytvárať pozitívny vzťah ku škole a vyučovaniu.

Prečo začínať uznaním?

Pochvaly a uznanie vedia robiť zázraky. Všetci to poznáme. Do budúcna si skúste všímať, ako na vás pôsobí prejavené uznanie. Nájdite si na to čas, aby ste nechali na seba vplývať účinok uznania. Človek má hneď väčšiu motiváciu a lepšiu náladu, je tvorivejší, komunikatívnejší a produktívnejší (Lopez, Pedrotti, Snyder 2014). Pochvaly a uznanie vyvolajú u žiakov pozitívne emócie, vďaka ktorým ochotnejšie spolupracujú a vytvárajú si pozitívny vzťah ku škole a vyučovaniu.

Je doslova na mieste začať vyučovanie pochvalou adresovanou celej triede, a to najmä u starších detí, ktoré sa často cítia trápne, keď ich učiteľ chváli pred spolužiakmi. Ďalšou výhodou je, že žiaci sú ešte čerství a schopní vnímať a náladu ešte nepokazili prípadné incidenty.

Ako postupuje pán Classen

Pán Classen včera zaviedol u deviatakov rituál ticha. Nasledujúci deň začne vyučovanie takto: „Bolo naozaj úžasné, ako presne ste včera dodržali náš rituál ticha. Všetci ste boli naozaj ticho, keď som vysvetľoval úlohu z matematiky. Tým sa mi aj oveľa ľahšie vysvetľuje – vďaka za dobrú spoluprácu.“

O niekoľko dní neskôr napíše na powerpointový slide: „Rituál ticha teraz perfektne funguje. A výhodou pre vás je, že potom lepšie chápete, čo vysvetľujem. Potom úlohu dokážete ľahšie a rýchlejšie vyriešiť. A tým, že hneď na začiatku použijete správne riešenie, ušetríte čas aj energiu. Z toho vidieť, akú mám šikovnú triedu.“ Pri vstupe do triedy žiaci uvidia tento text zobrazený na stene.

O dva týždne neskôr začne v piatok vyučovanie so slovami: „Tento týždeň ste náš rituál ticha naozaj dobre dodržiavali. Ja som potom na hodine oveľa uvoľnenejší a ľahšie sa mi učí. Zato vám dnes nedám žiadne úlohy.“

Pozitívny začiatok v kocke

 • Z času na čas na začiatku vyučovania pochváľte celú triedu, a to najmä, ak ide o starších žiakov.
 • Opíšte konkrétne, čo vás potešilo, aké pocity/dojmy vo vás vyvolalo pozitívne správanie žiakov alebo čo deti urobili dobre.
 • Hovorte pomaly, pokojne a prívetivo.
 • S deťmi udržiavajte očný kontakt.
 • V učiteľskom tíme si premyslite konkrétne možnosti, ako začať vyučovanie prejavom uznania. Pripravte si zoznam možností.
 • V učiteľskom tíme, ale aj v každodennom živote si precvičujte pochvaly a prejavovanie uznania.
 • Môže sa vám zísť, ak si doma nacvičíte, ako žiakov pochváliť tak, aby ste na nich zapôsobili.

Všetkých žiakov motivuje natáčanie videí. V ďalšej kapitole vám ukážeme, ako môžete toto médium využiť na upevnenie rituálov na vyučovaní.

Odporúčaná literatúra

 • Eichhorn, C. (2014): Manažment triedy, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
 • Eichhorn, C. (2015): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta. 8. vyd.
 • Eichhorn, C., von Suchodoletz, A., (2014): Die Klassenregeln. Guter Unterricht mit Classroom-Management. Klett-Cotta, Stuttgart.
 • Lopez. S., Pedrotti, T., Snyder, C., R. (2014): Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths. Sage Publications.

www.classroom-management.ch