Carlos vyvádza/Carlos sa nevie zmestiť do kože

Pani Schneiderová s triedou precvičuje rituál tlieskania. Po druhom nácviku však 15-ročný Carlos odmieta ďalej spolupracovať. Namiesto toho provokačne zakričí na celú triedu: „To čo je za blbosť!“

Čo robiť v takom prípade? Ako sa pani Schneiderová vyhne hroziacemu súpereniu o moc, vám ukážeme práve v tejto kapitole.

Situácia je znepokojujúca. Vyzerá to tak, že Carlos učiteľku výslovne provokuje. Tu už ide len o jedno: o to, kto sa presadí. Vyučujúca musí ihneď reagovať. Pritom by sa mala držať nasledujúcich rád:

  • Predovšetkým treba zabrániť mocenskému súboju.
  • Žiakovi sa musí krátko a pokojne prihovoriť: „Chcem sa s tebou o tom neskôr porozprávať.“
  • Vo výučbe ďalšej látky pokračuje hneď a venuje sa celej triede.

Konflikt teda v žiadnom prípade nesmiete preberať pred celou triedou. Musíte konfliktnú situáciu opustiť.

Prečo?

Tu je vysvetlenie:

  • Trieda ako dejisko konfliktu môže obe strany dostať do varu – aj vyučujúceho.
  • V mocenskom súboji vždy jedna zo strán stratí tvár. Ak by to aj nebol Carlos, predsa je to hrozné. Najmä, ak má Carlos pocit, že ho učiteľka strápnila pred celou triedou. Môže to viesť dokonca k tomu, že sa Carlosovi spolužiaci spolčia s ním proti nej. Potom bude učenie pre ňu drina.

Teraz sa pani Schneiderovej zíde, že sa na túto situáciu pred pár dňami pripravila. Počas individuálneho rozhovoru sa Carlosa spýta na dôvody jeho správania a vysvetlí mu, aké dôsledky by mohlo jeho odmietanie poslušnosti mať a ako ho môže podporiť.

Mocenské súboje – Kľúčové situácie pre učiteľa

Ako učiteľ vyrieši hroziaci mocenský súboj, ovplyvní jeho postavenie a rešpekt u žiakov počas celého zvyšného školského roka. Ak zareaguje emocionálne, bezmocne alebo agresívne, niektorí žiaci sa budú aj ďalej snažiť vyprovokovať ho.

„Carlos vyvádza“/Carlos sa nevie zmestiť do kože – riešenie v kocke

  • Na podobnú situáciu sa pred prvým dňom školského roka vopred psychicky pripravte, ako sme uviedli v kapitole „Mentálna emočná regulácia“.
  • Za každú cenu zabráňte vzniku mocenského súboja.
  • Žiakovi krátko a pokojne povedzte: „Neskôr sa chcem s tebou pozhovárať.
  • Situáciu ukončite a pokračujte vo vyučovaní. Prípadne triede povedzte: „S Carlosom si to vyjasním neskôr. Normálne pokračujeme.“

V ďalšej kapitole vám prezradíme, prečo je pozitívna komunikácia základným kameňom triedneho manažmentu a ako ju uplatníte na vyučovaní.

Odporúčaná literatúra

www.classroom-management.ch