Nebojte sa učiť TECHNIKU!

Dátum: 
10.09.2018 - 14.09.2018
Adresa: 
Viaceré mestá
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Garanti
 • Produkty
 • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva

Vás pozývajú

na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom

Nebojte sa učiť TECHNIKU!

CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

OBSAH:

 • Predstavíme nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
 • Získate možnosť vyskúšať si, ako aktívnym spôsobom rozvíjať natoľko potrebnú kreativitu a manuálne zručnosti.
 • Prinesieme názorné ukážky, ako viesť atraktívnu a zmysluplnú výučbu, ktorá motivuje žiaka.
 • Chýbať nebudú ani ukážky modelových hodín s využitím námetov na tvorbu potrebnej teórie vďaka pracovným zošitom Technika.
 • Integrovaná metodika práce s elektronickou stavebnicou v pracovnom zošite Technika pre 8. ročník uvedie učiteľov do problematiky elektronických obvodov a otvorí im tak novú cestu na realizáciu ďalších praktických elektronických projektov.
 • Vžijeme sa do rolí žiakov a vytvorený elektronický obvod podrobíme prieskumu. Odhalíme, ako sa dajú pomocou počítača elektrina alebo zvuk zviditeľniť. 
 • Nahliadneme aj do reklamného priemyslu, pozrieme sa, ako sa dá efektívne vyrobiť reklamný leták alebo ako nenaletieť trikom nepoctivých predajcov.
 • Predstavíme metodickú príručku WOW pre učiteľov predmetu Technika, ktorá prináša obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre ZŠ a obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov (vrátane inštruktážnych videí).

PREČO: Príďte si vyskúšať skupinovú prácu na konkrétnych úlohách a zistíte, ako žiakov v téme motivovať alebo ako evaluovať ich produkty. Presvedčte sa, že aj vaši žiaci dokážu tvoriť. Učiť predmet Technika rozhodne nie je nuda!

MIESTO A ČAS: od 10. do 14. septembra 2018 Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

Trvanie školenia: 90 minút.

ZMENA TERMÍNU VYHRADENÁ! O prípadnej zmene termínu Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a na stránkach Školského portálu.

Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Košice 10. september 2018 pondelok 08:30 Okresný  úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie
Prešov 10. september 2018 pondelok 13:00 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24 Zasadacia miestnosť – 1. poschodie
Poprad 11. september 2018 utorok 08:00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Veľká zasadacia miestnosť – prízemie
Banská Bystrica 11. september 2018 utorok 13:00 Okresný  úrad, Námestie Ľ. Štúra 1 Kongresová sála – prízemie
Martin 12. september 2018 streda 08:30 Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1 Veľká zasadacia miestnosť – prízemie
Žilina 12. september 2018 streda 13:00 Dom odborov, Antona Bernoláka 51 Miestnosť č. 101
Trenčín 13. september 2018 štvrtok 08:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Trnava 13. september 2018 štvrtok 13:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť – 1. poschodie
Bratislava 14. september 2018 piatok 09:00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C
Mgr. Anna Hagarová Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
ZŠ s MŠ Smolenice Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni, vedúci Oddelenia technickej výchovy na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a vedúci Centra didaktických a multimediálnych výukových technológií.
Vyštudovala aprobáciu matematika – fyzika na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Ako učiteľka pôsobila 42 rokov na viacerých základných školách, spolupracovala na Národnom projekte Podpora polytechnickej výchovy na základných školách. V súčasnosti pôsobí na ZŠ s MŠ v Smoleniciach, kde vyučuje fyziku a techniku. K technike má pozitívny vzťah už od štúdia na SPŠ strojníckej, získané poznatky využíva pri vyučovaní tohto predmetu. Absolvent doktorandského štúdia „Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní“. Jeho hlavným predmetom záujmu je využitie moderných technických výukových prostriedkov vo vzdelávaní a implementácia nových technológií najmä do výučby technicky orientovaných predmetov na základných školách. Výsledky metodickej a výskumnej činnosti publikuje v podobe celého radu odborných článkov, publikácií alebo úžitkových a priemyselných vzorov

PRACOVNÉ ZOŠITY TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. a 9. ROČNÍK ZŠ

TECHNIKA
PRE 5. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA
PRE 6. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA
PRE 7. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA
PRE 8. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA
PRE 9. ROČNÍK ZŠ
Prelistovať Prelistovať Prelistovať Prelistovať Prelistovať
Objednať Objednať Objednať Objednať Objednať
 • Pracovné zošity Technika pre základné školy zodpovedajú obsahovému štandardu pre predmet Technika a všetky disponujú odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR.

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY PRI NÁKUPE
PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA:

Počet pracovných zošitov
Cena / kus
1 – 9
5 €
10 – 24
4 €
25 a viac
3 €

METODIKA TECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA teraz môžete získať METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

 • Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
 • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
 • Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
 • Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
 • Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Strednej odbornej škole podnikania v Prešove
 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Okresnému úradu v Banskej Bystrici
 • Mestskému úradu v Martine
 • Domu odborov v Žiline
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom základných škôl nové skúsenosti a informácie.