Vzťahová a sexuálna výchova v školách. Ako na to?

Dátum: 
17.04.2023 - 21.04.2023
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
viacer
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info
  • Harmonogram
  • Garanti
  • Produkty
  • Partneri

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na bezplatné školenie pre učiteľov aj rodičov pod názvom

Vzťahová a sexuálna výchova v školách. Ako na to?

CIEĽ:

Vzťahová a sexuálna výchova ako náuka o vzťahoch, emóciách, fyzických a sociálnych aspektoch sexuality. Jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vekovo adekvátne vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu robiť informované a zodpovedné rozhodnutia tak, aby mali zdravé, bezpečné a rešpektujúce vzťahy – a to offline aj online.

OBSAH:

• Povieme si, čo sú piliere vekovo primeranej komunikácie v témach vzťahovej a sexuálnej výchovy.

• Predstavíme, čo sú mýty a fakty o vzťahovej a sexuálnej výchove v školách a čo s tým vieme vo vzdelávaní robiť.

• Priblížime, ako sa s deťmi rozprávať o porne a rizikách internetu.

• Prezradíme vám, kde hľadať dôveryhodné zdroje informácií a vzdelávacie materiály.

• Poradíme, ako informácie, zručnosti a postoje v týchto témach odovzdať deťom.

PREČO:

• Vzťahová a sexuálna výchova je primárna prevencia sexuálneho násilia, obťažovania, diskriminácie, tínedžerských tehotenstiev a ďalších nebezpečných javov, ktoré môžu deťom ovplyvniť život, zdravie a spokojnosť.

• Poskytujete vzdelávanie – to je kombináciou akademických charakterových zručností, sprevádzate mládež dospievaním, prežívaním, vnímate ich telesné zmeny aj vzťahy či rozchody, sprevádzate ich aj riešením hádok či konfliktov, poskytujete pomocnú ruku.

• Ako pedagógovia vykonávate dôležitú prácu vo výchove a vzdelávaní a ste jednou z najdôležitejších dospelých autorít v živote mladého človeka.

• Vedomosti, zručnosti a postoje o vzťahovej a sexuálnej výchove potrebujete na to, aby ste tieto témy do škôl mohli prinášať včas, vekovo vhodne, štandardizovane a kontinuálne a zaslúžite si na to adekvátnu podporu.

• Vzdelávanie pomôže aj rodičom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto problematike, aby vedeli jednak vhodne pôsobiť, ale aby boli pre svoje deti empatickým partnerom v komunikácii s deťmi na citlivé témy.

MIESTO A ČAS:

od 17. do 21. apríla 2023

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

120 minút


Mesto Dátum Deň Adresa Miestnosť
Košice 17.04.2023
08.30 - 10.30
pondelok  Univerzitná knižnica TUKE,
 Němcovej 7
 Veľká konferenčná miestnosť - prízemie
Banská Bystrica 18.04.2023
08.30 - 10.30
utorok  Pedagogická fakulta UMB,
 Ružová 13
 Miestnosť D 001 – prízemie budovy C
Žilina 19.04.2023
08.30 - 10.30
streda  Mestský úrad,
 Námestie obetí komunizmu 1
Veľká zasadacia miestnosť - prízemie
Trenčín 20.04.2023
08.30 - 10.30
štvrtok  Okresný úrad,
 Hviezdoslavova 3
Zasadacia miestnosť č. 150 – 1. poschodie
Bratislava 21.04.2023
08.30 - 10.30
piatok  Hotel Družba –
 Kongresové centrum,
 Botanická 25
Zasadacia miestnosť č.1 –
1. poschodie

 

 

 

 

 

Lektorka školení:

MSc. Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta

Je sexuálna pedagogička a výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta. Študovala sexuálnu pedagogiku vo Viedni v Rakúskej spoločnosti sexuálnych vied a vzťahovej a sexuálnej výchove sa venuje od roku 2016. Momentálne sa venuje inovácii metodík vzťahovej a sexuálnej výchovy, poskytovaniu vzdelávania pre mládež a dospelých a písaniu komiksu pre tínedžerov/ky Dospej Matere o vzťahovej a sexuálnej výchove.

 

Lektorka školení:

MgA. Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta

Je lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v Spoločnosti pre v organizácii inTYMYta. Študovala sexuálnu pedagogiku v Anglicku a vzťahovej a sexuálnej výchove a témam rodovej rovnosti sa venuje od roku 2018. Aktuálne sa okrem vzdelávania venuje príprave metodík vzťahovej a sexuálnej výchovy a tvorbe online vzdelávacieho obsahu v oblasti sexuality a vzťahov pre tínedžerky a tínedžerov, učiteľské zbory, rodičov, aj širokú verejnosť.

Pracovná učebnica pre žiakov od 10 do 15 rokov

Vzťahová a sexuálna výchova 2

VZŤAHOVÁ A SEXUÁLNA VÝCHOVA 2

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitým prvkom moderného vzdelávania. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor.
Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova.

Pracovná učebnica 2 je vekovo vhodná pre druhý stupeň základných škôl – má 10 tematických celkov.

• Obsahuje aktivity na zamyslenie, praktické príklady zo života tínedžerov, riešenia.

• Učí danú vekovú skupinu zdravým, bezpečným, rešpektujúcim vzťahom.

• Pomáha orientovať sa v prostredí internetu, nebezpečných hoaxov a nedôveryhodných zdrojov.

• Obsahuje informácie podložené aktuálnym výskumom odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie a medicíny.

• Zdôrazňuje rovnosť bez ohľadu na vek, farbu kože, vieru, sexuálnu orientáciu, bydlisko.

• Slúži ako sprievodca pri rozhovoroch medzi rodičmi a ich deťmi.

• Radí danej vekovej skupine, kam sa obrátiť v oblasti vzťahov, sexuality, intimity.

 

Prelistujte si pracovnú učebnicu:

 

PRIPRAVUJEME

Vzťahová a sexuálna výchova 1 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 6 do 10 rokov

Vzťahová a sexuálna výchova 3 – pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 15 do 18 rokov

VIAC INFORMÁCIÍ TU

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s učebnicovým vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

• Univerzitnej knižnicu Technickej univerzity v Košiciach

• Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

• Mestskému úradu v Žiline

 Okresnému úradu v Trenčíne

• Hotelu Družba v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.

Sexuálna výchova RAABE
Školenie je súčasťou projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe alebo Ako neprepadnúť pornu, ktorý realizuje OZ European Pedagogical Club, a ktorý podporil Fond SK-NIC

Partneri

STABILO