Učím na prvom stupni a rád sa učím!

Učím na prvom stupni a rád sa učím!
Dátum: 
22.08.2022 - 26.08.2022
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
  • Info

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko

Vás pozývajú

na bezplatné školenia pre pedagógov na prvom stupni základných škôl pod názvom

Učím na prvom stupni a rád sa učím!

CIEĽ:

Rozvíjanie gramotností žiakov na 1. stupni základnej školy v predmetoch PRÍRODOVEDA, VLASTIVEDA a ANGLICKÝ JAZYK.

OBSAH:

• Predstavíme vám zaujímavé metódy a prostriedky na rozvíjanie prírodovednej, spoločenskovednej a komunikačnej gramotnosti žiakov na prvom stupni základnej školy.

• Ukážeme si spôsoby aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom rôznych typov úloh aj možností práce žiakov založenej na vlastnej aktivite – ich pozorovaní, skúmaní, objavovaní, hraní a poznávaní.

• Prinesieme vám zaujímavé a praktické úlohy, ktoré sú zamerané na pozorovanie prírody, prírodných a fyzikálnych úkazov, na rôzne pokusy a pozorovania spojené s reálnym životom a každodennými situáciami (porovnávanie objemu a hmotnosti, premena vody, jedovaté rastliny a huby, zvieratá, rastliny…)

• Získate tipy na inovatívne, kreatívne a praktické úlohy pre žiakov, ktoré sú zamerané na aktivity a ochranu životného prostredia, na zlepšenie zdravia a fyzickej kondície, zaujímavosti a zvláštnosti obce, tipy na výlety alebo návštevu zaujímavých miest.

• Upozorníme vás na úskalia vo výučbe anglického jazyka na primárnom stupni vzdelávania.

• Predstavíme nové možnosti na rozvoj komunikačných kompetencií v anglickom jazyku, aj kritického a tvorivého myslenia v angličtine.

• Ukážeme si, ako možno na hodinách anglického jazyka využívať piesne, rýmy a zvukové nahrávky, a tiež ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť v cudzom jazyku.

PREČO:

• Získate nový pohľad na možnosti vyučovania prírodovedy, vlastivedy a anglického jazyka na prvom stupni základnej školy.

• Zoznámime vás s novými prvkami zážitkového vyučovania.

• Poskytneme vám rôzne aktivity a úlohy, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, logiku, čítanie s porozumením, prácu s textom, čítanie s pozorovaním, orientáciu v priestore aj v teréne a poznávanie prírody a ochrany životného prostredia, ale aj čitateľskú gramotnosť v anglickom jazyku.

MIESTO A ČAS:

od 22. do 26. augusta 2022

Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

3 x 75 minút (medzi jednotlivými prednáškami vždy 15-minútová prestávka)

Organizácia školenia:
Prírodoveda Vlastiveda Anglický jazyk
8.30-9.45 10.00-11.15 11.30-12.45

 

POZOR!!! ZMENA!!! V TRNAVE BUDE PORADIE PREDNÁŠOK NASLEDOVNÉ:

1. Anglicky jazyk          2. Prírodoveda         3. Vlastiveda

Časy ostavaju nezmenené.