Udalosti

97299
13.05.2019 - 17.05.2019viaceré mestá po celom Slovensku

Kto sa hrá s jazykmi, učí sa - CLIL trochu inak

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre učiteľov základných, stredných aj jazykových škôl
Kto sa hrá s jazykmi, učí sa - CLIL trochu inak
viac
94655
Naučte ich brániť sa! 03.10.2018 - 09.10.2018viaceré mestá po celom Slovensku

Naučte ich brániť sa!

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií pod názvom
Naučte ich brániť sa!
CIEĽ:
Rozvíjanie kritického myslenia mladých (nielen) v online svete.
viac
94604
15.10.2018 - 19.10.2018viaceré mestá po celom Slovensku

Učme cudzie jazyky bez drilu!

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre učiteľov základných, stredných aj jazykových škôl
Učme cudzie jazyky bez drilu!

Osvojovanie si cudzieho jazyka
čítaním, počúvaním, vizuálnymi stimulmi
CIEĽ:
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením na hodinách cudzích jazykov s prihliadnutím na vek a jazykové...
viac
93872
Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA vás pozývajúna bezplatnú roadshow organizovanú pre pedagógov prvého stupňa základných škôl s názvom
Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami
Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce na 1. stupni ZŠ alebo
"Dnes už vedieť nestačí, prírodovedné poznanie nie je nemenné"
 
ZAMERANIE SEMINÁRA:
prírodovedné vzdelávanie na 1. stupni...
viac
93533
10.09.2018 - 14.09.2018Viaceré mestá

Nebojte sa učiť TECHNIKU!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
Vás pozývajú
na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom
Nebojte sa učiť TECHNIKU!
CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
viac
93084
15.08.2018 - 21.08.2018Viaceré mestá

Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov? Žiadny problém!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenie pre materinky pod názvom
Predčitateľská gramotnosť ŠKÔLKARov?
Žiadny problém!
viac
93104
22.08.2018 - 28.08.2018Viaceré mestá

Neučme čítať len na slovenčine!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozýva
na bezplatné školenia pre pedagógov na 1. a 2. stupni ZŠ pod názvom
Neučme čítať len na slovenčine!
CIEĽ:
viac
91393
Bezplatná roadshow PRÍRODOVEDA

Bezplatná roadshow PRÍRODOVEDA

Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA Vás pozýva
na bezplatnú roadshow organizovanú pre pedagógov prvého stupňa základných škôl 
Prírodovedná gramotnosť ako nástroj pre rozvoj racionálneho premýšľania
V čom učebnice prírodovedy neustále nerešpektujú Štátny vzdelávací program?
 
ZAMERANIE SEMINÁRA: prírodoveda pre 1. stupeň ZŠ
viac
91096
26.03.2018 - 06.04.2018Viaceré mestá

DEJEPIS – Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
vás pozývajú
na bezplatné školeniapre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy
základných, stredných škôl aj gymnázií
pod názvom
DEJEPIS – Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi
CIEĽ:
viac
86402
23.10.2017 - 27.10.2017Viaceré mestá

Dajme STOP-ku extrémizmu!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
Vás pozývajú
na bezplatné školeniepre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy
základných, stredných škôl aj gymnázií
pod názvom
Dajme STOP-ku extrémizmu!
CIEĽ: Rozvíjanie úvah o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás.
viac

Stránky