Naučte ich brániť sa!

Naučte ich brániť sa!
Dátum: 
03.10.2018 - 09.10.2018
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Garanti
 • Produkty
 • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií pod názvom

Naučte ich brániť sa!

CIEĽ:

Rozvíjanie kritického myslenia mladých (nielen) v online svete.

 • Ako naučiť mladých rozpoznávať mediálnu manipuláciu?
 • Ako ich naučiť analyzovať a odhaliť konšpiratívne správy?
 • Ako ich naučiť brániť sa neprimeranému správaniu na sociálnych sieťach?
 • Ako ich naučiť, aby správne reagovali na kyberšikanu a online zneužívanie?

OBSAH:

 • Aplikácia nového prístupu k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého sa žiaci učia nielen odrecitovať fakty, ale aktívne uvažujú, hodnotia, vyjadrujú svoje názory, diskutujú...
 • Ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. obrana proti manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu, hoaxy a manipulácia, komunikačná obrana, sociálne siete...
 • Návody, ako hravou formou u žiakov rozvíjať kritické myslenie a potrebné kompetencie.
 • Predstavenie metodickej príručky Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom.
 • Názorné ukážky, ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy.
 • Námety na hry a cvičenia, pracovné listy v súlade s učebnými plánmi – vrátane nenáročných zdrojov využiteľných pri vyučovaní.

PREČO:

Žijeme vo svete, ktorý je neprehľadný a prehustený informáciami. Preto je mimoriadne dôležité, aby sme mali trpezlivosť a dokázali oddeliť pravdivé a nepravdivé informácie. A ešte dôležitejšie je, aby sme to naučili aj deti a mladých. Toto poznanie im umožní získať väčší odstup a nezávislosť. Naučme ich spoločne pohybovať sa v tomto priestore!

MIESTO A ČAS:

od 03. do 09. októbra 2018
Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA:

0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA:

90 minút.


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Michalovce 03.10.2018 streda 8:30 Mestské kultúrne stredisko,Nám. osloboditeľov 25 Malá zasadacia miestnosť - prízemie
Košice 03.10.2018 streda 13:00  Okresný  úrad v Košiciach- Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť - prízemie 
Poprad 04.10.2018 štvrtok 08:00  Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Malá zasadacia miestnosť
Martin 04.10.2018 štvrtok 13:00 Mestský úrad, Nám. S. H. Vajanského 1 Veľká zasadacia miestnosť- prízemie
Trenčín 05.10.2018 piatok 09:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Zvolen 08.10.2018 pondelok 08:30 Mestský úrad, Námestie slobody 22 Zasadacia miestnosť - prízemie
Nitra 08.10.2018 pondelok 13:00 Gymnázium, Párovská 1 Aula- vchod od Párovskej ulice
Senica 09.10.2018 utorok 08:30 Mestský úrad, Štefánikova 1408/56 Zasadacia miestnosť
Bratislava 09.10.2018 utorok 13:00 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

Mgr. Michal Malík

Učiteľ dejepisu zo ZŠ Budmerice, vás inšpiruje svojimi skúsenosťami, ktoré získal pri využívaní metodiky dejepisu.

PRACOVNÝ ZOŠIT DEJEPIS PRE 9. ROČNÍK ZŠ

http://www.raabe.sk/resize/e/800/800/files/skolstvo-produkty/3d-pz-dejepis.pngS možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ vznikol ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy bola od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia...

Pracovný zošit je pomôckou:

 • pre učiteľa – prináša mu príklady na činnosti/aktivity/diskusiu, úlohy pre žiakov,
 • pre žiaka pri praktických cvičeniach/aktivitách, na konkrétnej hodine, podporné texty, úlohy...,
 • pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

​​VIAC INFORMÁCIÍ TU

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU 9. ROČNÍKA ZŠ

dejepismetodika.pngS možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom

Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa::

 • prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov,
 • pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov.

Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov.

​​PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

​​VIAC INFORMÁCIÍ TU

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Mestskému kultúrnemu stredisku v Michalovciach
 • Mestskému úradu v Ružomberku
 • Mestskému úradu vo Zvolene
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Gymnáziu na Párovskej ulici č. 1 v Nitre
 • Mestskému úradu v Senici
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať učiteľom základných škôl nové skúsenosti a informácie.