Vláda sa chce zamerať na zmeny i zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania

14.06.2023
Reformy školstva

Vláda je presvedčená o tom, že zmena stavu musí kombinovať financovanie vzdelávania s potrebami prechodu na vzdelanostnú ekonomiku.

Implementácia zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania, zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania a zavedenie výkonnostných zmlúv s verejnými vysokými školami a nová metodika ich financovania sú krátkodobými prioritami v programovom vyhlásení vlády (PVV) za oblasť školstva, ktorým sa chce venovať vládny kabinet Ľudovíta Ódora. Ako sa uvádza v schválenom materiáli, vláda vníma oblasť vzdelávania a výskumu ako kľúčovú pre napredovanie spoločnosti.
        
"Napriek častým deklaráciám nebolo vzdelávanie dlhé roky skutočnou prioritou krajiny. Dôsledkom čelíme všetci a spoločne ich musíme naprávať: od investičného dlhu v regionálnom i vysokom školstve a vede cez nízku atraktivitu učiteľského povolania a prostredia až po únik talentov a mozgov do zahraničia," uvádza sa v PVV. Vláda je presvedčená o tom, že zmena tohto stavu musí kombinovať financovanie vzdelávania s potrebami prechodu na vzdelanostnú ekonomiku. "Z týchto dôvodov vláda zahrnie výdavky na výskum a vzdelávanie v rozpočte, ktorý pripraví na rok 2024, a vo východiskách pre rozpočet na ďalšie roky tak, aby bola jasne nastavená dlhodobo udržateľná trajektória pre dosiahnutie priemeru krajín EÚ," píše sa v PVV.
        
Kľúčovými parametrami, ktoré vláda pri prijímaní opatrení bude sledovať, je miera podpory učiteľov na všetkých stupňoch škôl, zvýšenie transparentnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov v školách a vytvorenie pravidiel kvalitnej participácie rôznych súčastí rezortu. Popritom chce reagovať na akútne výzvy, akými sú dostupnosť učebníc, začlenenie ukrajinských detí do vzdelávacieho procesu či vplyvy energetickej krízy na školy.
        
Medzi krátkodobé priority vláda v PVV zaradila implementáciu zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania. "Podpora učiteľov bude veľmi silná," zhodnotil po stredajšom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora. Vláda bude pokračovať v rozbehnutom projekte zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania, otvorí ďalších 16 regionálnych centier podpory učiteľov. Zároveň bude vyhlásená výzva na zriadenie posledných ôsmich centier, čím sa vytvoria predpoklady pre splnenie cieľa plánu obnovy. V reakcii na alarmujúci nedostatok pohybu detí bude vláda podporovať koncept aktívnej školy od septembra 2023.
        
Zamerať sa chce aj na zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania. Vláda pripraví situačnú správu o stave inkluzívneho vzdelávania v SR, jeho dostupnosti s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít, so zdravotným postihnutím a z prostredia generačnej chudoby. Na jej základe vláda pripraví opatrenia zabezpečujúce dostupnosť a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, nadväzujúc na už prijaté opatrenia a reformy plánu obnovy.
        

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte