Konečne je tu! Nová učebnica biológie pre 8. ročník ZŠ

25.06.2024
Vzdelávanie a výchova

Po dlhom čakaní sa na pulty slovenských kníhkupectiev konečne dostáva celkom nová učebnica biológie pre žiakov 8. ročníka základných škôl a 3. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom. Táto novinka poteší nielen žiakov, ale najmä učiteľov, ktorí už roky učili so zastaranými a nepraktickými učebnicami.

Nová učebnica je plnofarebná a pútavo graficky spracovaná, čím zaručene udrží pozornosť žiakov. Text je zrozumiteľný a prehľadne členený, s množstvom ilustrácií a fotografií, ktoré uľahčujú pochopenie preberaného učiva. Okrem klasických textových kapitol učebnica obsahuje aj rôzne aktivity, úlohy a projekty, ktoré žiakov aktívne zapájajú do výučby a rozvíjajú ich kritické myslenie.

 

 

Súčasťou učebnice sú elektronické pracovné materiály určené na vypracovanie úloh a aktivít, ktoré sa nachádzajú v učebnici. Žiaci sa k nim dostanú prostredníctvom QR kódov, ktoré sú umiestnené pri každej kapitole. 

"Prostredníctvom predloženej učebnice žiaci spoznajú nielen živé organizmy, ale aj ich životné procesy a spôsob, ako tieto procesy využívame. Pomôže im pochopiť základnú jednotku živých organizmov, bunku, funkcie orgánov a orgánových sústav, zákonitosti dedičnosti a premenlivosti a v neposlednom rade ochranu životného prostredia. Riešením úloh sa zoznámia nielen s princípmi vedeckého skúmania, ale poodhalia podstatu vedy objektívnym skúmaním prírody. Námety na pozorovania a pokusy im umožnia identifikovať výskumnú otázku, vysloviť predpoklad, zrealizovať postup a nakoniec zaznamenať a analyzovať získané údaje. O dosiahnutých výsledkoch budú diskutovať, argumentovať a formulovať závery podložené dôkazmi," hovorí Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EXPOL PEDAGOGIKA.

Učebnica je usporiadaná tak, aby žiakom pomohla nájsť informácie rýchlo a jednoducho. Rozdelená je do 13 kapitol (Bunka, Výživa organizmov, Dýchanie organizmov, Transport látok v tele organizmov, Vylučovanie organizmov, Dráždivosť, citlivosť a pohyb organizmov, Regulačné mechanizmy organizmov, Rozmnožovanie a vývin organizmov, Podstata dedičnosti, Zákonitosti prenosu dedičných znakov, Význam dedičnosti a premenlivosti, Faktory ovplyvňujúce životné prostredie organizmov a Starostlivosť o životné prostredie), ktoré sú zamerané na pochopenie komplexných vlastností biologických systémov a závislosti človeka od prírody.

Každá kapitola obsahuje úvodný text – zaujímavosť na vzbudenie záujmu o tému. Nasleduje sumár toho, čo už o danej téme žiaci vedia (Čo už vieme) a čo nové sa v kapitole dozvedia (Čo sa v tejto kapitole naučíme). Obrázok ilustrujúci diskusiu rovesníkov podnecuje k zamysleniu sa nad témou. Základný text je v učebnici podfarbený. Doplnenie kapitol o rozširujúce učivo (text na jemne ružovom podklade) a zaujímavé fakty a informácie (podfarbené na modro) umožňuje prehĺbiť poznatky zo študovanej oblasti.

K výskumným otázkam a problémovým úlohám sú pripravené pracovné materiály, ku ktorým sa žiaci dostanú po naskenovaní QR kódu. Aktivity majú výberový, odporúčajúci charakter, sú navrhnuté tak, aby ich učiteľ so žiakmi realizoval podľa možností školy, regiónu a záujmu žiakov. V závere kapitoly sa nachádza zhrnutie najdôležitejších poznatkov a otázky, ktoré žiakom pomôže zistiť, či učivu porozumeli.

 

Novú učebnicu biológie si môžete už teraz objednať tu.

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte