Dieťa s dyspraxiou v materskej škole

01.06.2023
Škola a rodina

V minulosti sa deti s oslabením v oblasti motorickej koordinácie považovali len za neohrabané, nešikovné, bez toho, aby im bola poskytnutá odborná pomoc či individuálny prístup. Dnes sa tento postoj mení.

Deti s dyspraxiou boli nesprávne zaraďované do skupiny detí s telesným postihnutím, do skupiny detí s ľahkou mozgovou dysfunkciou (pre tú dobu pomerne známy a zároveň široko zastrešujúci pojem) či k deťom s kognitívnym oslabením. Na podklade údajov ich neskôr zaraďovali do skupiny detí so špecifickými vývinovými chybami. Boli typické svojou neohrabanosťou, nešikovnosťou, s názorom „že z toho vyrastú“ a treba im poskytnúť dlhší čas a trpezlivosť. Dieťa bolo popisované bez kognitívneho znevýhodnenia, ktoré však na pokyn iného človeka, ktorý od nich požadoval konkrétny pohyb (resp. činnosť, ktorá bola charakteristická konkrétnym sledom pohybov ich tela a vyžadovala celkovú koordináciou a stabilitu), nedokázalo úspešne motoricky odpovedať. Odborníci popisovali deti ako rozumné, chápajúce inštrukciu, ale s motorickými ťažkosťami, s problémami vykonávať pohyb, resp. ovládať funkciu svalov.

V súčasnosti sa dyspraxii začína venovať vyššia pozornosť, pretože ide o problém, pri ktorom sa potvrdilo, že zasahuje do celkového vývinu dieťaťa, tzn. nie je len o motorickej neohrabanosti.

Podľa dostupných informácií dyspraxia postihuje každého dvanásteho človeka v populácii, chlapcov trikrát častejšie v porovnaní s dievčatami.

 

Dieťa s dyspraxiou v materskej škole

Pojem dyspraxia je prepojený so skupinou špecifických vývinových porúch učenia. Je zložený z dvoch pojmov – dys (pochádza z latinčiny) s významom „neľahko, s ťažkosťami“ a praxia (pochádza z gréčtiny) s významom „akcia“ alebo „cvičenie“. Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10) možno o dyspraxii uvažovať, ak je pohybová koordinácia dieťaťa pri jemných alebo hrubých motorických úlohách výrazne znížená v porovnaní s vekovou normou. Na základe výskumných zistení sa predpokladá, že dyspraxiou trpí 5 až 8 % detí školského veku (merania sú zvyčajne realizované hneď po vstupe do základnej školy).

Každé dieťa s dyspraxiou má špecifické príznaky typické pre jeho oslabenie. Tak ako je to pri iných oslabeniach, nemusia byť prejavy porovnateľné u každého dieťaťa, ktorému bola diagnostikovaná dyspraxia. Miera oslabenia v jednotlivých oblastiach poznania v tejto skupine detí je rýdzo individuálnou záležitosťou.

Hlavným znakom tejto poruchy je vážne oneskorenie vývinu motorickej koordinácie, ktoré nie je podmienené mentálnym postihnutím, pervazívnymi vývinovými poruchami alebo celkovým zdravotným stavom (v zmysle dlhodobého ochorenia).

Dyspraxia je považovaná za súčasť špecifických porúch učenia sa, vo väčšine prípadov ide o zreteľnú vývinovú nezrelosť nervového systému. Najčastejšie pozorovateľné sú sekundárne príznaky zhoršenej jemnej a celkovej motorickej koordinácie, ktoré sú jednoznačne zjavne prítomné aj v predškolskom veku dieťaťa.

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte