12.08.2022

Nové triedy majú vzniknúť aj v nevyužívaných pavilónoch v areáli MŠ na Oštepovej ulici v MČ Juh, kde sa nachádzajú štyri budovy navzájom prepojené dvomi...

12.08.2022

Školy v Bratislavskom kraji hasia 3 týždne pred začiatkom roka problém.

11.08.2022

Na Záhorí sa žiaci vzdelávajú aj cez prázdniny. Učitelia s nimi chodia na výlety do prírody. Hravou formou si s nimi v krásnom prostredí precvičujú matematiku, čítanie a...

10.08.2022

Po zmene obsahu vzdelávania sa zameria viac na ochranu životného prostredia.
Mnoho učiteľov sa tejto oblasti venuje už roky.