Kto bude učiť NAŠE DETI?
20.08.2019

Dva týždne pred začiatkom nového školského roka chýbajú stovky učiteľov. Podľa vyučujúcich je situácia oveľa horšia ako po minulé roky. Najkritickejšie je to v hlavnom meste a...

Remišovej návrh upraví právomoci ministerstva pri prideľovaní financií pre asistentov učiteľa
19.08.2019

Nezaradená poslankyňa NR SR Veronika Remišová predloží na septembrovú schôdzu parlamentu návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení...

V SR sú učitelia s vysokým potenciálom
16.08.2019

Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom, vyplýva to z prvých výsledkov merania kľúčových kompetencií učiteľov PIAAC online.

V školách s maďarským vyučovacím jazykom ministerstvo odporúča učiť slovenčinu ako cudzí jazyk
16.08.2019

Ministerstvo školstva odporúča v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín uplatňovať model vyučovania slovenského jazyka formami a metódami vyučovania cudzích jazykov...