18.02.2024

Čitateľská gramotnosť, predškolská príprava, vzdelávanie pedagogických zamestnancov za ministerské peniaze a diktáty – taká je ponuka bezplatných webinárov.

 

28.02.2024

V rámci gymnázií prvé miesto obhájila Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej ulici v Bratislave.

28.02.2024

Krátkodobé opatrenia zahŕňajú napríklad podporu využívania aplikácie Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s názvom Sanity.

28.02.2024

Na druhom stupni by sa ich využívanie mohlo obmedziť.