04.10.2023

Projekt tiež zahŕňa detskú porotu, kde každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii. Tá rozhodne, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin...

04.10.2023

Ako čas strávený s elektronikou premeniť na niečo užitočné?

02.10.2023

Projekt Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Cieľom je priniesť do škôl nielen...

02.10.2023

Žiaci, ktorí sa po domácej výučbe vracajú do bežných škôl, majú praktické vedomosti, no niekedy aj problém s pracovným tempom. Odborníčka na školstvo Soňa Hanzlovičová tento...