19.11.2018

Ministerstvo kultúry (MK) SR spustilo registráciu základných a stredných škôl do programu Kultúrne poukazy 2019.

19.11.2018

Vytvorenie inkluzívneho modelu vzdelávania na podporu výučby žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je prioritou národného projektu.

19.11.2018

V školskom roku 2017/2018 sa v materských, základných a stredných školách na Slovensku vzdelávalo 73 273 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 25 658 detí zo...

16.11.2018

Na Slovensku si väčšina ľudí nemyslí, že vzdelávanie potrebuje razantné navýšenie zdrojov. Uši mediánového Slováka skôr reagujú na témy ako dôchodky a sociálne balíčky.