17.12.2018

VZDELÁVANIE Dejepis sa učí rovnako ako pred 50 rokmi a ide teda o sovietsky výklad dejín – tak zhodnotila Bezpečnostná informačná služba v Česku vo svojej výročnej správe...

17.12.2018

Stravovacie návyky a životný štýl, ktoré si deti osvoja, pretrvávajú spravidla celý život.

14.12.2018

Inštitút vzdelávacej politiky pod vedením Michala Rehúša skúmal, čo štát predpisuje, aby sa žiaci učili v školách, a porovnal to s fínskom a inými krajinami OECD.

14.12.2018

Naháňanie kreditov sa končí. Ministerstvo školstva ukázalo nové pravidlá, ako sa učitelia môžu posúvať v kariére. Eurá, ktoré doteraz nazbierali za kurzy, uvidia vo výplate už...