99738
piatok, Október 25, 2019 - 10:15
99684
piatok, Október 25, 2019 - 09:05
99738
piatok, Október 25, 2019 - 10:15
99684
piatok, Október 25, 2019 - 09:05
Piataci si prešli testovaním, školy mohli testovať žiakov aj elektronicky
22.11.2019

Testové úlohy z materinského jazyka a matematiky boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teoretické poznatky v...

Slovenčina ide piatakom čoraz horšie
21.11.2019

Žiaci základných škôl si včera prešli pravidelným testovaním. Výsledky z matematiky a materinského jazyka budú v decembri.

21.11.2019

Učitelia základných škôl sa počas vzdelávania o utečencoch dozvedeli nielen to, ako problematiku prezentovať svojim žiakom, ale najmä ako pracovať s deťmi azylantov....