13.06.2019

Viac ako 8000 žiakom stredných odborných škôl a odborných učilíšť sa v pondelok 17. júna začína obdobie záverečných skúšok. Budú na nich prezentovať svoje zručnosti a vedomosti...

13.06.2019

Do roku 2021 by malo 21 miliónov eur pomôcť rozšíriť a zrekonštruovať futbalovú, hokejovú, atletickú infraštruktúru, zmodernizovať športovú strelnicu v Trnave i vybudovať...

13.06.2019

Lubyová poukázala na to, že GP SR, ale aj OZ pracovníkov školstva a vedy v SR navrhovali, aby nebola povinnosť poskytovať tento odpis zahrnutá v zákone o pedagogických a...

13.06.2019

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl by mali dostávať 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb. Návrh novely zákona o prídavku na dieťa je z...