Učme cudzie jazyky bez drilu!

Dátum: 
15.10.2018 - 19.10.2018
Adresa: 
viaceré mestá po celom Slovensku
Kategória: 
Roadshow
Pozvať priateľov
 • Info
 • Harmonogram
 • Garanti
 • Produkty
 • Médiá
 • Partneri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko
s podporou jednotlivých odborov školstva

vás pozýva

na bezplatné školenie pre učiteľov základných, stredných aj jazykových škôl

Učme cudzie jazyky bez drilu!

Osvojovanie si cudzieho jazyka
čítaním, počúvaním, vizuálnymi stimulmi

CIEĽ:

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením na hodinách cudzích jazykov s prihliadnutím na vek a jazykové úrovne.

OBSAH ŠKOLENÍ:

 • Ako motivovať žiakov a študentov k pravidelnému čítaniu kníh v cudzom jazyku?
 • Ako vytvoriť dlhodobé čitateľské návyky u žiakov a študentov?
 • Ako precvičiť so žiakmi gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie, písomný a ústny prejav pomocou (audio)kníh?

ČO VÁS ČAKÁ:  

 • Presvedčíme vás, že čitateľský denník je viac ako len krátky súhrn prečítaného.
 • Budete mať možnosť vyskúšať si rôzne aktivity s dlhším literárnym textom na zlepšenie komunikačných kompetencií žiakov a študentov.
 • Poradíme vám, ako môžete uplatniť metódu CLIL pri čítaní beletrie, t.j. ako je možné  cudzí jazyk prepojiť s inými predmetmi ako dejepis, geografia, sociológia, filozofia, prírodné vedy...
 • Predstavíme si, ako dokážete informáciami o krajinách, ktorých jazyky sa žiaci učia, zlepšiť ich interkultúrne kompetencie.
 • Vyskúšame si učenie hrou – časovo nenáročné aktivity s vizuálnymi pomôckami na každú vyučovaciu hodinu.

PREČO: Príďte pomocou praktických ukážok načerpať nové podnety a inšpirácie pri výučbe cudzích jazykov. Prispejte k tomu, aby vaši žiaci a študenti milovali cudzie jazyky a ich učenie nebolo pre ne nočnou morou!

MIESTO A ČAS: Vyberte si jeden z možných termínov a prihláste sa ešte dnes TU.

CENA: 0 EUR – všetky školenia sú bezplatné!

TRVANIE ŠKOLENIA: 90 minút.


Mesto Dátum Deň Čas Adresa Miestnosť
Michalovce 15.10.2018 pondelok 8:30 Mestské kultúrne stredisko, Nám. osloboditeľov 25 Malá zasadacia miestnosť – prízemie
Košice 15.10.2018 pondelok 13:00  Okresný  úrad v Košiciach – Odbor školstva, Zádielska 1 Zasadacia miestnosť – prízemie 
Poprad 16.10.2018 utorok 8:00 Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Zasadacia miestnosť – prízemie
Ružomberok 16.10.2018 utorok 12:30  Mestský úrad, Nábrežie A. Hlinku 1 Zasadacia miestnosť – prvé poschodie
Zvolen 17.10.2018 streda 8:30 Mestský úrad, Námestie Slobody 22 Zasadacia miestnosť – prízemie
Nitra 17.10.2018 streda 13:00 Gymnázium, Párovská 1 Aula – vchod od Párovskej ulice
Trenčín 18.10.2018 štvrtok 8:30 Okresný úrad, Hviezdoslavova 3 Zasadacia miestnosť č. 150
Trnava 18.10.2018 štvrtok 13:00 Okresný úrad Trnava, Kollárova 8 Zasadacia miestnosť – prvé poschodie
Bratislava 19.10.2018 piatok 9:30 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina 6284 Pavilón M, poslucháreň C

Lektorka školení: Mgr. Michaela Sepešiová, PhD.

VZDELANIE:

2009-2013 Pedagogická fakulta PU v Prešove – Philosophiae doctor (PhD.)

1992 - 1997 Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove – Magister – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – anglický jazyk a literatúra – občianska náuka

ZAMESTNANIE:

2012 – súčasnosť Katedra anglického jazyka a literatúry, Inštitút anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, PU v Prešove
odborná asistentka

2008 – 2012 Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, Ústav jazykových kompetencií, PU v Prešove 
odborná asistentka

2006 – 2008  Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove
učiteľka

1997-2006 Základná škola – Važecká v Prešove
učiteľka

PONS – Jazykové učebnice a slovníky

 • Učebné materiály určené na samoštúdium cudzích jazykov v domácom prostredí.
 • Vhodné pre každého, kto sa chce naučiť cudzí jazyk.
 • Ideálne pre tých, ktorí nemajú čas na návštevu kurzov, ale aj pre „večných“ začiatočníkov.
 • Rýchle a efektívne učenie sa cudzieho jazyka.

VIAC INFORMÁCIÍ TU

LIBRE – Cudzojazyčná beletria

 • Prináša takmer 200 pôvodných, ale aj adaptovaných diel velikánov svetovej literatúry, ako napríklad Alexandra Dumasa, Williama Shakespeara, Charlesa Dickensa, Daniela Dafoeho, Jane Austenovej, Charlotte Bronteovej a pod.
 • Ide spravidla o úryvky zo známych diel, z ktorých každé je zamerané na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, precvičovanie istej gramatiky, či na obohatenie slovnej zásoby.
 • Tituly sú dostupné v piatich jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. obťažnosti textov a gramatiky na tri skupiny:
  • deti vo veku od 5 do 10 rokov,
  • staršie deti vo veku od 11 do 16 rokov,
  • mladí nad 16 rokov a dospelí.

​​VIAC INFORMÁCIÍ TU

​​

Sériu bezplatných školení organizuje odborné nakladateľstvo RAABE s podporou odborov školstva. Za poskytnutie priestorov na školenia ďakujeme:

 • Mestskému kultúrnemu stredisku v Michalovciach
 • Okresnému úradu v Košiciach
 • Mestskému úradu v Poprade
 • Mestskému úradu v Ružomberku
 • Mestskému úradu vo Zvolene
 • Okresnému úradu v Trenčíne
 • Okresnému úradu v Trnave
 • Gymnáziu na Párovskej 1 v Nitre
 • Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Ďakujeme, že aj vďaka vám máme možnosť odovzdať pedagógom nové skúsenosti a informácie.