Dôvody nízkej účasti detí na predprimárnom vzdelávaní

08.06.2023
Škola a rodina

Aj napriek rastúcemu trendu navštevuje predprimárne vzdelávanie na Slovensku v porovnaní s priemerom krajín OECD menší podiel detí. MŠVVaŠ SR zverejnilo analýzu, v ktorej odborníci analyzujú, prečo tomu tak je.

Napriek zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania nenavštevovali materskú školu niektoré 5-ročné deti. V septembri 2021 navštevovalo materské školy zhruba 96 % 5-ročných, 82 % 4-ročných a 74 % 3-ročných. Komentár prináša nové poznatky o vybraných charakteristikách nezaškolených detí na Slovensku, ktoré pomôžu efektívne nastaviť politiky na zvýšenie zaškolenosti. Nezaškolené deti častejšie pochádzajú z domácností s nízkymi príjmami, nízkym vzdelaním rodičov, z oblastí s horšou dostupnosťou MŠ a vyšším podielom rómskeho obyvateľstva. Častejšie ide o deti s viacerými súrodencami do 6 rokov, zhoršeným zdravotným stavom a deti, ktorých rodičia sú v priemere mladší, alebo deti s jedným rodičom. Zvýšiť zaškolenosť by mohla širšia kompenzácia výdavkov hlavne pre nízkopríjmové rodiny, osveta o prínosoch predprimárneho vzdelávania a cielené budovanie kapacít, ktorých bol v roku 2021 stále nedostatok.

 

Odporúčania:

 • Kontaktovať rodičov 5-ročných detí ohľadom povinnosti dieťaťa zúčastniť sa predprimárneho vzdelávania a kontaktovať obce trvalého pobytu nezaškolených 5-ročných detí ohľadom dôvodov neúčasti a opatrení, ktoré obce v takýchto prípadoch uskutočňujú.
 • Priebežne monitorovať kapacity v materských školách a proaktívne komunikovať s obcami s nedostatkom kapacít.
 • Rozšíriť príspevok na dopravu do materskej školy pre všetky deti vo veku 3 – 5 rokov bez štátnej materskej školy v obci.
 • Odstrániť finančné bariéry pre prístup detí z nízkopríjmových rodín na predprimárne vzdelávanie.
 • Zmapovať potreby domácností s nezaškolenými deťmi a zatraktívniť predprimárne vzdelávanie.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte