Všetky články

169224
08.12.2023

Neštátne zariadenia poradenstva a prevencie sa budú financovať zo štátneho rozpočtu na základe počtu detí, ktorým bola poskytnutá odborná činnosť.

viac
169211
08.12.2023

Zatiaľ jedna vysoká škola v Českej republike pristúpila k zrušeniu bakalárskych prác. Dôvodom tohto rozhodnutia je, že študenti často využívajú na písanie svojich zadaní umelú...

viac
169210
08.12.2023

Na výzvu je z Programu Slovensko určených takmer 14 miliónov eur, pričom 8.400.533 eur pre Banskobystrický kraj a 5.564.365 eur pre Prešovský kraj.

viac
169209
08.12.2023

Štátna školská inšpekcia upozornila aj na nízku úroveň práce s textom v rámci vyučovacích hodín. 

viac
169151
07.12.2023

Slovenskí žiaci pohoreli v medzinárodnom porovnaní, pričom minister Tomáš Drucker hovoril o národnej tragédii. Člen Správnej rady Slovenskej komory učiteľov Viktor Križo pre HN...

viac
169053
05.12.2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zverejňujú 5. decembra 2023 výsledky na Slovensku už v poradí siedmeho cyklu...

viac
169052
05.12.2023

Rezort školstva a Národný inštitút vzdelávania a mládeže zverejnili výsledky už v poradí siedmeho cyklu medzinárodnej štúdie OECD PISA 2022. Žiaci na Slovensku sa zhoršili vo...

viac
169021
05.12.2023

Rezort školstva vyhlásil novú výzvu pre národný projekt s názvom „Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávania dospelých.“ Jej cieľom je zmena...

viac

Stránky