Všetky články

102485
24.11.2020

Stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

viac
102484
24.11.2020

Čakajú na nich prázdne triedy, neobsadené lavice a stoličky. Stredoškoláci a druhostupniari sa už druhý mesiac učia z domu, pričom mnohí z nich sa pýtajú, kedy sa už budú môcť...

viac
102483
24.11.2020

Vnútorné predpisy spolu s rozhodnutiami štatutárneho orgánu školy a školského zariadenia sú definované ako vnútorné riadiace akty školy a školského zariadenia. Tvorba...

viac
102482
24.11.2020

Poďte sa spolu s obľúbeným a uznávaným českým pedagógom a psychológom Mgr. Robertom Čapkom, PhD. zamyslieť  nad tým, čo vlastne učitelia žiakom odovzdávajú a ako ich môžu...

viac
102475
23.11.2020

Vzniknúť by tiež mala aj tzv. regionálna školská politika. Rezort školstva chce na projekte spolupracovať s jednotlivými samosprávami.

viac
102469
20.11.2020

Počas obdobia zatvorených škôl spúšťa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR projekt, ktorý pomôže učiteľom a žiakom zvládnuť vzdelávanie dištančnou formou...

viac
102465
20.11.2020

Do škôl sa postupne dostáva vzdelávací program, ktorý upravuje organizáciu a metódy výučby podľa možností či potrieb žiakov. Pilotné overovanie približuje v rozhovore...

viac
102451
18.11.2020

Minister pripomenul, že dlhodobo chce, aby sa deti vrátili do škôl.

viac

Stránky