Všetky články

97795
13.06.2019

Viac ako 8000 žiakom stredných odborných škôl a odborných učilíšť sa v pondelok 17. júna začína obdobie záverečných skúšok. Budú na nich prezentovať svoje zručnosti a vedomosti...

viac
97794
13.06.2019

Do roku 2021 by malo 21 miliónov eur pomôcť rozšíriť a zrekonštruovať futbalovú, hokejovú, atletickú infraštruktúru, zmodernizovať športovú strelnicu v Trnave i vybudovať...

viac
97793
13.06.2019

Lubyová poukázala na to, že GP SR, ale aj OZ pracovníkov školstva a vedy v SR navrhovali, aby nebola povinnosť poskytovať tento odpis zahrnutá v zákone o pedagogických a...

viac
97792
13.06.2019

Rodičia detí nastupujúcich do prvého ročníka základných škôl by mali dostávať 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb. Návrh novely zákona o prídavku na dieťa je z...

viac
97791
12.06.2019

Má to priniesť novela zákona o odmeňovaní.

viac
97790
12.06.2019

Študenti posledných ročníkov stredných škôl majú po maturitných skúškach. Pre niektorých to boli stresujúce momenty a ako to už býva zvykom, tak nie pre všetkých boli maturity...

viac
97789
12.06.2019

Bratislava – Povinná škôlka pre päťročné deti by sa mala odsunúť na neskôr. Z pôvodne plánovaného septembra 2020 na január 2021.

viac
97788
11.06.2019

Od septembra sa na 25 školách začne pilotný program FinQ, ktorý sa zameriava na zlepšenie finančnej kultúry. Jeho cieľom je najmä rozvoj kritického myslenia, aby mladí ľudia...

viac

Stránky