Stanovisko odborárov k programovému vyhláseniu vlády

21.11.2023
Legislatíva

Vláda SR v pondelok 13.11.2023 schválila svoje programové vyhlásenie. Oblasti vzdelávania sa venuje v 3. časti s názvom Udržanie sociálneho štátu a posilnenie hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a územnej súdržnosti spoločnosti.

 

V úvode vláda kriticky hodnotí celkovú situáciu v oblasti vzdelávania a vedy, v súvislosti s investičným dlhom, meškajúcou digitalizáciou, odlivom mozgov a nízkou atraktivitou učiteľského povolania. S týmito výhradami môžeme len súhlasiť. Aktuálny stav je spôsobený rozhodnutiami predchádzajúcich vlád. Pripomíname, že mnohí z členov súčasnej vládnej koalície mali za posledné desaťročia všetky možnosti na zlepšenie situácie v školstve.

Napriek tomu, že nový minister školstva Tomáš Drucker doteraz nepôsobil v školstve, obsahuje PVV viacero relevantných a nevyhnutných opatrení, ktoré Odborový zväz školstva dlhodobo požaduje a ktoré sú aj súčasťou Deklarácie 2023 či našej celoeurópskej odborárskej kampane na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania.

Je nimi najmä zlepšenie metodickej a administratívnej podpory štátu pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a riaditeľov s tým súvisiaca príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní a znižovanie byrokratickej záťaže. Ďalším pozitívom je dôraz na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania, prostredníctvom posilňovania spoločenského statusu učiteľov v spoločnosti či financovania ich celoživotného vzdelávania, ktoré by malo byť podľa nás najmä kvalitné, bezplatné a realizované počas pracovnej doby. V súvislosti so spoločenským postavením pedagogických a odborných zamestnancov RŠ, učiteľov VŠ a vedecko-výskumných zamestnancov by bola podľa nášho názoru nepochybne prospešná aj odborná diskusia o možnostiach legislatívnych úprav, ktoré by ho mohli podporiť.

Najvýznamnejším záväzkom vlády v PVV v súvislosti so zvýšením atraktivity jednotlivých profesií pôsobiacich v školstve je predovšetkým zabezpečenie každoročného rastu miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšenie odmeňovania nepedagogických pracovníkov škôl. V tomto smere od vlády očakávame konkrétne čísla a záväzky, ktoré by lepšie naznačovali, ako veľmi je táto oblasť pre vládu prioritou. Pri našich nadchádzajúcich rokovaniach budeme preto naďalej presadzovať požiadavku z Deklarácie 2023, aby tabuľky tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov RŠ, učiteľov VŠ a vedecko-výskumných zamestnancov začínali na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve a tabuľka tarifných platov nepedagogických zamestnancov bola konečne upravená tak, aby začínala automaticky aspoň na úrovni minimálnej mzdy. Sme pripravení na diskusiu o tom, ako chce vláda riešiť problém s nedostatkom učiteľov v jednotlivých regiónoch, prípadne v jednotlivých špecializáciách. Sme zásadne proti zavedeniu regionálnej mzdy a tieto problémy navrhujeme riešiť samostatným príspevkom na bývanie, budovaním učiteľských bytov alebo výhodnými stabilizačnými pôžičkami z Fondu na podporu vzdelávania.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Odporúčané články

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte