Vláda predstavila programové vyhlásenie vlády

19.06.2023
Legislatíva

Toto sú krátkodobé a strednodobé priority rezortu školstva. Ako sa vo vyhlásení píše: „Krajina bez moderného a kvalitného systému vzdelávania je vopred odsúdená na neúspech.“
 

Vláda vníma oblasť vzdelávania a výskumu ako kľúčovú pre napredovanie spoločnosti. Napriek častým deklaráciám nebolo vzdelávanie dlhé roky skutočnou prioritou krajiny. Dôsledkom čelíme všetci a spoločne ich musíme naprávať: od investičného dlhu v regionálnom i vysokom školstve a vede, cez nízku atraktivitu učiteľského povolania a prostredia až po únik talentov a mozgov do zahraničia. Vláda je presvedčená, že zmena tohto stavu musí kombinovať financovanie vzdelávania s potrebami prechodu na vzdelanostnú ekonomiku. Z týchto dôvodov vláda zahrnie výdavky na výskum a vzdelávanie v rozpočte, ktorý pripraví na rok 2024 a vo východiskách pre rozpočet na ďalšie roky tak, aby bola jasne nastavená dlhodobo udržateľná trajektória pre dosiahnutie priemeru krajín EÚ. Kľúčovými parametrami, ktoré vláda pri prijímaní opatrení bude sledovať, je miera podpory učiteľov na všetkých stupňoch škôl, zvýšenie transparentnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov v školách a vytvorenie pravidiel kvalitnej participácie rôznych súčastí rezortu – organizácií reprezentujúcich školy a učiteľov, odborných organizácií. Popri tom bude reagovať na akútne výzvy, akými sú, napríklad, dostupnosť učebníc, začlenenie ukrajinských detí do vzdelávacieho procesu či vplyvy energetickej krízy na školy. 

Krátkodobé priority 
Implementácia zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania. 
Vláda bude pokračovať v rozbehnutom projekte zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania. Otvorí ďalších 16 regionálnych centier podporujúcich zdieľanie dobrej praxe a pomáhajúcich učiteľom v 16 zavádzaní moderných metód a foriem učenia. Zároveň bude vyhlásená výzva na zriadenie posledných ôsmich centier, čím sa vytvoria predpoklady pre splnenie cieľa Plánu obnovy a odolnosti. Rovnako bude pripravená koncepcia učebnicovej politiky vrátane zavedenia nových kritérií hodnotenia edukačných publikácií, a prípravy mechanizmov na digitálnu transformáciu učebných textov pre žiakov a učiteľov. Cieľom je vytvoriť predpoklady na to, aby postupne všetci učitelia na Slovensku zvládli svoju novú hlavnú úlohu, ktorou už nebude predovšetkým zrozumiteľne vysvetľovať učivo, ale najmä vytvárať podmienky, v ktorých sa žiak bude samostatne učiť a učiteľ bude jeho sprievodcom v procese nadobúdania potrebných spôsobilostí a zručností. V reakcii na alarmujúci nedostatok pohybu detí bude vláda podporovať koncept Aktívna škola od septembra 2023. 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte