Nové témy na bezplatné webináre

11.02.2021
Vzdelávanie a výchova

Je tu opäť nová ponuka učiteľských webinárov. Vyberte si to, čo vás zaujíma.

Nižšie nájdete linky na jednotlivé bezplatné webináre.

ČESKÝ WEBINÁR: NOVÝ ŽÁK – CIZINEC V MÉ TŘÍDE

TIPY NA ZAČLENĚNÍ ŽÁKA–CIZINCE V MÉ TŘÍDE

Dátum: 15. február 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně na ZŠ F. L. Čelakovského ve Strakonicích

Obsah webinára:

  • Máte ve své třídě žáka-cizince, který neumí česky? Chcete poznat možnosti, jak můžete pracovat s žákem-cizincem ve výuce a i v hodnocení? Hledáte tipy a rady, jak snadněji začlenit žáka-cizince do kolektivu třídy? Rádi byste uvítali radu, kam se obrátit na odbornou pomoc a jak třeba zpracovat plány podpory? Máte zájem o ukázky praktických pracovních listů a pomůcek pro práci s žákem-cizincem?
  • Pokud jste odpověděli alespoň jednou ano, tak pro Vás všechny je určen bezplatný webinář, který se zaměřuje na žáka-cizince ve Vaší třídě.
  • Webinářem Vám provede zkušená lektorka Mgr. Jana Rohová, která Vám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, jak zpracovat plán podpory, ukáže postup při tvorbě IVP a provede zákonnou úpravou vzdělávání žáků-cizinců. Poukáže na pomůcky a publikace, které se věnují práci s žákem-cizincem. Více na toto téma naleznete v publikaci Nový žák-cizinec v mé třídě.

Pre koho webinár odporúčame:

Webinář je určen pedagogům, učitelkám a učitelům 1. stupně ZŠ a i mateřských škol, asistentům pedagoga a rodičům dětí.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

WEBINÁR: POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI

O TOM, ČO VŠETKO PRINESIE ZAVEDENIE POVINNÉHO VZDELÁVANIA DETÍ OD 5 ROKOV DO PRAXE MATERSKÝCH ŠKÔL

Dátum: 16. február 2021 (utorok) o 17:00

Lektor: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a zároveň  riaditeľka materskej školy

Obsah webinára:

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie.  Jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a  základných škôl.

 Webinár sa zameriava na to:

  • čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie,
  • pre aký vek detí je určené,
  • čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.

Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Uľahčí nielen riaditeľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:

riaditeľky materských škôl, základných škôl, učitelia materských škôl, rodičia, zriaďovatelia

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

WEBINÁR: ORGANIZÁCIA REŽIMU ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY PRAXE, PRAKTICKÉ RADY A NÁVODY NA RIEŠENIA V MANAŽÉRSKEJ PRÁCI VEDÚCICH ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Dátum: 17. február 2021 (streda) o 17:00

Lektor: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

  • Obsahom webinára je stručný popis činnosti a organizácie práce zamestnancov v školskej jedálni s analýzou pracovísk a monitoringom výkonov jednotlivých profesií s cieľom poskytnúť vzor obhajoby vlastných výkonov zamestnancov kolektívu.
  • Na základe výsledkov analýz pracovísk sa naučíme aktualizovať pôvodné  výkonové normy aj počas krízovej situácie, akou je COVID 19.
  • Usmerníme vás ako merať výkony práce svojich zamestnancov v školskej jedálni, aby pracovali nie viac, ale efektívne!

Spomenieme aj vybrané oblasti práce vedúcej/vedúceho školských jedální:

  • organizáciu administrácie a výroby jedál v školskej jedálni,
  • výkonové normy podľa pracovného zaradenia s pracovnými náplňami,
  • vzorové modely časovania výkonov podľa pracovného zaradenia pre vedúce, kuchárky a prevádzkových zamestnancov školskej jedálne,
  • systém výpočtu počtu zamestnancov v zariadeniach školského stravovania.

Pre koho webinár odporúčame:

zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditelia škôl a samospráva ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

AKO UČIŤ MALIČKÝCH? HROU!

Aby deti cielené učebné činnosti prežívali ako hry a na otázky: „Čo ste dnes robili?“ odpovedali: „Hrali sme sa!“

Dátum: 18. február 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektorka: doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obsah webinára:

  • Predstavíme vám znaky hry v porovnaní s činnosťami, ktoré nemajú hravý charakter.
  • Základné informácie rozšírime o rozdelenie hier podľa druhov a oblastí učenia sa detí.
  • Zručnosti prepojíme na vytváranie podnetného hrového prostredia v stabilných a situačných kútikoch alebo centrách a na vybavenie bezpečnými, dostupnými a rozvíjajúcimi hračkami aj podľa tém a obsahov učenia.
  • Odprezentujeme tiež možnosti plánovania hravého učenia, pedagogického usmerňovania hier a správania sa pedagógov počas hrania sa s deťmi.
  • Súčasťou prezentácie budú aj príklady hrových záujmov 2-ročných detí.

Pre koho webinár odporúčame:

  • učiteľky/učitelia z materských škôl,
  • opatrovateľky/opatrovatelia zo zariadení pre deti do 3 rokov veku dieťaťa,
  • odborníci zo zariadení včasnej intervencie,
  • odborníci zo zariadení výchovného poradenstva a prevencie

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

PRIPRAVOVANÉ WEBINÁRE PRE VEDÚCE a VEDÚCICH ŠKOLSKÝCH JEDÁLNÍ

 

KVALITA VÝROBY JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI s dôrazom na  DIÉTNE STRAVOVANIE OD 1. 9. 2021

Kvalita výroby jedál v školskej jedálni – ukazovateľ úrovne poskytovania školského stravovania s možnosťou rozšírenia portfólia o diétny systém pre deti a žiakov v školách, ako jeden z možných princípov voľby rodiča pri rozhodovaní o výbere školy.

Dátum: 27. apríla 2021 o 17,00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

  • Aplikácia materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie.
  • Využitie metodiky všeobecných a špecifických princípov v nadväznosti na zásady pre skladbu jedálnych lístkov.
  • Normovanie a možná zámena surovín.
  • Technologické postupy a eliminácia dochucovania jedál pridaným cukrom a soľou.
  • Potravinový semafor a aký má vplyv na výrobu jedál v školskom stravovaní.
  • Podmienky poskytovania diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania s určením minimálneho počtu stravníkov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samospráve ako zriaďovateľovi zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

 

VIETE, AKO EVIDOVAŤ DOKUMENTÁCIU PRE ŠKOLSKÉ JEDÁLNE OD 1.9. 2021?

Vedenie dokumentácie podľa aktuálnych všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré pre školské stravovanie vyplývajú z rezortu školstva, zdravotníctva, pôdohospodárstva, financovania a životného prostredia.

Dátum: 19. mája 2021 o 17,00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára:

  • Obsahom webinára je sumarizovať všetku dokumentáciu, ktorú je školská jedáleň povinná viesť.
  • Pomôžeme vám zorientovať sa v povinnostiach vedúcej a ostatných členov kolektívu školskej jedálne pri vedení dokumentácie: kto, čo a kedy má viesť, s akou frekvenciou, a kto, čo a kedy vo vašej školskej jedálni môže kontrolovať.
  • Povieme si o elektronickom vedení dokumentácie a jej benefitoch.
  • Prinesieme aj vzory tlačív, správneho výpočtu režijných nákladov na výrobu jedného jedla s riešením, ako sa vyhnúť deformovaniu vplyvu nízkeho počtu stravníkov počas COVID obdobia na výpočet režijných nákladov.

Pre koho webinár odporúčame:

Zriaďovateľom, riaditeľom/vedúcim zariadení školského stravovania, riaditeľom škôl a samosprávam ako zriaďovateľom zariadenia školského stravovania.

Počet miest je obmedzený. Zaregistrujte sa ešte dnes TU.

Zdroj: Raabe Slovensko, Expol Pedagogika

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte