51 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Po návrate z materskej dovolenky sa ku mne dostala informácia, ktorá sa týka aj mňa osobne, a to, že sa menila vyhláška o kvalifikačných predpokladoch (2020) a aj učiteľka, ktorá nemá absolvovanú strednú pedagogickú školu, ale má vyštudovaný Bc. stupeň v odbore a programe Predškolská a elementárna pedagogika a Mgr. stupeň v odbore Predškolská a elementárna predagogika a programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, tak sa považuje za kvalifikovanú na úrovni 2. stupňa vysokej školy, je to pravda? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Pravdepodobne máte na mysli 3. bod v oddiele A. S takýmto vzdelaním ste kvalifikovaná na odbornú činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania, ale je dôležité kedy ste skončili vysokoškolské vzdelanie bakalárske a vysokoškolské vzdelanie magisterské.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Dakujem za odpoved. Bakalarske som ukoncila v r. 2011 a mgr. v roku 2013

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Ešte ak by som mohla doplniť moju otázku. V roku 2018 som si urobila 1.atestaciu, ale vzhľadom k tomu, že vtedy som bola kvalifikovaná na urobni bakalára, tak aj na osvedčení mám uvedený stupeň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské prvého stupňa a kategória a podkategoria: učiteľ pre predprimarne vzdelávanie. Čiže ak tetaz som kvalifikovaná ako magister, tak som si atestáciu robila zbytočne a nebude mi po piatich rokoch pedagogickej praxe uznaná? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Je to tak ako píšete, ak ste vykonali prvú atestáciu k bakalárskemu vzdelaniu, neuznajú Vám ju k magisterskému vzdelaniu. Ak ste vysokoškolské vzdelanie ukončili v roku 2011 a 2013 a atestáciu v roku 2018, tak v akom kariérovom stupni ste v súčasnosti zaradená? Skúste sa osobne obrátiť na organizáciu, kde ste atestáciu vykonávali, či by Vám niečo neporadili.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Naposledy pred materskou som bola samostatny pedagogický zamestnanec od sept. 2012. Na materskej som bola od januára 2017 a nastúpila som az teraz pred pár dňami a ešte som nedostala oznámenie

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak ste predložili vysvedčenie o vykonaní prvej atestácie v roku 2018, mali Vám vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu. V každom prípade v súčasnosti by ste mali byť zaradená v 7. platovej triede, a to buď ako bakalár s prvou atestáciou alebo Mgr. bez atestácie.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

A tie kredity (30), co som pouzila k atestacii, keby som zaradena ako magister bez atestacie, tak si nemozem požiadať o vyplacanie? Lebo keby nie, tak ja som vlastne urobila atestáciu a este som si prihorsila, lebo som prisla o 6 percentny priplatok. Keby atestaciu nerobim, tak mam za mgr. vyssiu platovu triedu, aj vyplacane kredity. Dufam, ze som to napisala zrozumiteľne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Napísali ste to v podstate zrozumiteľne, lebo viem o čo sa jedná. Taký postup ako navrhujete, pravdepodobne Vám riaditeľka neuzná. Tak ako píšete na fórum teraz, v podstate keď je všetko uzavreté, mali ste sa radiť pred štúdiom, nie študovať živelne. Samozrejme, mohli ste mať 7. platovú triedu a kreditový príplatok.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Je smutné, ze ten, kto sa snaží a urobí niečo navyše, dopadne v podstate horšie ako ten, čo ani prstom nepohne. Žiaľ, takto to častokrát chodí. Každopádne Vám ďakujem za Váš čas a odpovede :)

Alena Gmucová
Zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý deň, nová zamestnankyňa pracovala od roku 2015 až doteraz na pozícii vychovávateľka alebo učiteľka MŠ u štyroch zamestnávateľov. Nikde však neabsolvovala adaptačné vzdelávanie (ani nezačala, vraj nemusela, lebo už má prax a bola zaradená ako samostaný PZ). Ak ju zaradím ako začínajúceho PZ, bude to tak v poriadku? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 31 ods. 2 uvádza, že pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávania do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve a v § 51 ods. 6 uvádza, že riaditeľ zaradí do adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. Myslím, že po siedmich rokoch sa nemusíte vracať do minulosti. V skúšobnej dobe hravo zistíte, či učiteľka je samostatná alebo nie.

katka2
zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň učiteľka MŠ má vzdelanie na úrovni USO - učiteľ pre materské školy, má ukončené vzdelanie VŠ II stupňa - sociálne služby . Môžeme ju zaradiť do 6 PT ako učiteľku MŠ s iným ako požadovaným vzdelaním druhého stupňa, alebo ju zaviažeme , aby si doplnila vzdelanie a za ten čas ju zaradíme ako samostatná na úrovni VŠ II. stupňa 7PT? (rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy) Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky MŠ

Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Ak je začínajúca, s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ju zaradíte do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. K ničomu ju nebudete zaväzovať, je kvalifikovaná. Ak sama získa nejaké iné vzdelanie, posúdite ho, ale 7. platová trieda zatiaľ neprichádza do úvahy.

Lívia Lelkesová
Zaradenie učiteľkyMŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, aké zaradenie by mala mať učiteľka MŠ, keď má ukončenú 4 ročnú Strednú pedagogickú školu a VŠ: 1.stupeň so študijným programom Sociálne služby a poradenstvo a 2. stupeň so študijným oborom Sociálna práca- Riadenie a organizácia sociálnych služieb. S ukončením Mgr.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Zaradená bude podľa toho, či má prax v školstve alebo nie.

Gabriela Kmeťov...
Zaradenie vychovávateľky do ŠKD

Dobrý deň, poprosím o zaradenie vychovávateľky do ŠKD. Menovaná má ukončené ÚSO - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ďalej vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v študijnom odbore sociálne práca. Menovaná pracuje v školstve od roku 2018, teda absolvovala adaptačné vzdelanie a pracovala u nás ako asistentka učiteľa a samostatný PZ. Ďakujem za odpoveď.

Lívia Lelkesová
Zaradenie učiteľky MŠ

Má 1 rok praxe v MS.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Má ukončené adaptačné vzdelávanie ?

Lívia Lelkesová
Zaradenie učiteľky MŠ

Áno,má.

Agata23
učiteľka MŠ zaradenie

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení do platovej triedy pre učiteľku MŠ. Samostatný PG zamestnanec.
SŠ - 2007 Poľnohospodárky manažment
VŠ - 2010 Bc. KU - predškolská a elementárna pedagogika
VŠ - 2012 Mgr. KU - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie odbor predškolská a elementárna pedagogika.
Spĺňa zamestnankyňa platovú triedu 7? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
učiteľka MŠ zaradenie

Ak Vaša učiteľka materskej školy nie je začínajúca, tak je samostatná so zaradením do 7. platovej triedy.

Anna-Mária 21
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená. Mám ukončené VŠ pedagogické vzdelanie, aprobácia 3 predmetov, ktoré aj učím. Momentálne som urobila rigoróznu skúšku z predmetu, ktorý vyučujem. Podľa nového zákona by mi mala byť po vykonaní rigoróznej skúšky, uznaná aj prvá atestácia. Päť rokov praxe ako samostatný pedag. zamestnanec však dosiahnem až v júni 2024. Teraz som zaradená v 7.platovej triede. Neviem či do uznania atestácie to je v 2024 ostávam naďalej v 7. plat. triede, alebo už teraz s vykonaním rigoróznej skúšky môžem ísť do vyššej platovej triedy. Ďakujem za odpoveď.

Jana Š.Š.
Platová trieda učiteľky s Bc. v MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať do akej platovej triedy je zaradená osoba s titulom Bc., ktorá absolvovala predškolskú a elementárnu pedagogiku? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platová trieda učiteľky s Bc. v MŠ

Dobrý deň,
osoba s titulom Bc., ktorá absolvovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a pracuje ako učiteľka materskej školy ako začínajúca, je zaradená do 5. platovej triedy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania sa zaradí do 6. platovej triedy.

ŠZŠ Štúrovo
Zaradenie

Dobrý deň,
potrebujem poradiť so zaradením zamestnanca.
Nastúpila učiteľka k nám na špeciálnu základnú školu. Má VŠ 2. stupňa, absolvovala adaptačné vzdelanie a v septembri začala štúdium špeciálnej pedagogiky.
Môžem ju zaradiť do 7. platovej triedy, alebo len do 6. a do 7. len po skončení štúdia špeciálnej pedagogiky?
Pekne ďakujem keď mi niekto poradí!

Maria Pavlikova
Zaradenie

Dobrý deň,
aké vzdelanie má Vaša učiteľka ?

GITA
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň, chcela by som poprosiť zaradenie učiteľky v Mš. Ukončené vzdelanie Mgr. odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Bc. odbor predškolská a elementárna pedagogika v roku 2014. Stredná škola nepedagogická. Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň,
posúdiť toto vzdelanie robí problém. Ak je to súvislé štúdium, pozrite vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 4. bod. Malo by to byť v poriadku na zaradenie do 7. platovej triedy.

Vikta232
Zaradenie nepedagogického zamestnanca

Prajem pekný deň,
chcela by som sa opýtať, ako zaradiť mzdovú účtovníčku, ktorá okrem miezd vykonáva personalistiku, registratúru, osobný údaj, pripravuje a vykonáva zúčtovanie projektov z eurofondov, robí a zasiela rozhodnutia o prijatí žiaka? Nemala by byť zaradená v 6 platovej triede?
Ďakujem za skorú odpoveď. má VŠ ekonomickú.

Maria Pavlikova
Zaradenie nepedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
nepedagogickí zamestnanci škôl sa zaraďujú do platových tried na základe vzdelania, a popisu pracovnej činnosti, ktorú porovnáte s katalógom pracovných činností. Vami uvedené činnosti sú zaradené v 5. a nižšej platovej triede. Vyžaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie. Podľa § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z. sa na vyššie vzdelanie ako je uvedené v katalógu neprihliada.

katkaznam
Asistent učiteľa

- Pracovníčka- asistent učiteľa - VŠ I. stupeň - Ľudské zdroje, personálny manažment, počas pracovného pomeru si urobila strednú odbornú školu - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ostane zaradená v 6 triede?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
Vaša pedagogická asistentka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a patrí jej zaradenei do 5. platovej triedy.

VITA
Zaradenie do platovej triedy majstra odborného výcviku

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená, ak učím na SOŠ ako majster OVY a učiteľ odborných predmetov, mám vyštudovaný 1. stupeň VŠ učiteľstvo praktickej prípravy (majster OVY) a 2. stupeň VŠ špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých, dva výučné listy krajčírka a cukrárka a vyučujem v dvojročných odboroch žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde väčšina žiakov má ŠVVP. Mám 10 rokov pedagogickej praxe ako majster OVY.
Ako ďalšie má zaujíma, ak by mi riaditeľ neuznal hore uvedené mám nárok na zvýšenie platovej triedy ak časť úväzku vyučujem v Ústave na výkon trestu, keďže má tam naša škola elokované pracovisko?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy majstra odborného výcviku

Dobrý deň,
plnenie kvalifikačných predpokladov učiteľov a majstrov odbornej výchovy v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. posudzuje zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu získaného vzdelania so školským vzdelávacím programom. Z Vašej otázky neviem vyčítať nič podstatné, aby som Vám mohla odpovedať. Ak máte 10 rokov pedagogickej praxe ako majster odbornej výchovy, pravdepodobne Vaše vzdelanie už zamestnávateľ posúdil. Platová trieda sa neurčuje podľa zariadenia, v ktorom pedagogický zamestnanec pracuje, ale podľa vzdelania a vykonávanej činnosti.

Studio13
Rozsah práce

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je zákonom určené koľko hodín môže byť maximálna priama práca v MŠ pri 37,5 hodinovom týždennom úväzku. Pozicia vychovávateľ ( nerobí vzdelávačky) . Je v poriadku robiť 5 krát do týždňa 8 hodín priamej práce? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Rozsah práce

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku je upravená v nariadení vlády SR č. 201/2019 Z. z. Priama výchovno-vzdelávacia činnosť učiteľky materskej školy je konkretizovaná v prílohe č. 1, a to 28 hodín týždenne.

Studio13
Rozsah práce

Dobrý deň , ďakujem za vašu odpoveď. Môj zamestnávateľ si to obhajuje tým že nakoľko nerobím vzdelávačky nemám mať akú prípravu- nepriamu prácu. Preto robíme osem hodín priamej práce 5 krát týždenne. Na môj podnet že je to strašne veľa a je to veľmi vyčerpávajúce reagoval s nepochopením..

Maria Pavlikova
Rozsah práce

Dobrý deň,
názor Vášho zamestnávateľa je bohužiaľ nekvalifikovaný a poľutovania hodný. Obráťte sa na štátnu školskú inšpekciu.

VITA
Zaradenie do platovej triedy majstra odborného výcviku

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, môžem byť zaradená do 7. platovej triedy, ak vyučujem na SOŠ ako majster OVY a učiteľ odborných predmetov pričom mám vyštudované: dva výučné listy v daných odboroch, ktoré vyučujem a VŠ 1. stupňa majster OVY a VŠ 2. stupňa špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých. Momentálne som zaradená do 6. platovej triedy.

MarikaTT
Pedagogický asistent - kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať o tom, či sa môžem uchádzať o pozíciu pedagogický asistent. Mám VŠ II. stupňa, Magisterské štúdium pre 1. stupeň žiakov ZŠ.
Som bez praxe v školstve, ale pracovala som v pomáhajúcich profesiách v zdravotníctve.

Ďakujem za Vaše skúsenosti a odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent - kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
na pozíciu pedagogický asistent ste kvalifikovaná. Prax sa nevyžaduje.

Miriam Vaverčáková
Uznanie kvalifikácie a zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

mám záujem zamestnať sa ako učiteľka pre 1. stupeň ZŠ. V roku 1995 som ukončila 5 ročné štúdium na Univerzite Komenského Pedagogickej fakulte v odbore Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre špeciálne školy a zariadenia - pedagogika mentálne postihnutých. Č. M/95.
V novej vyhláške č.173/2023 Z. z. je v bode 17 uvedené..... ďalšie vzdelanie sa nevyžaduje.
Moja otázka znie: Čo to v praxi pre mňa znamená? Znamená, že moje vzdelanie, kvalifikácia je uznaná a postačujúca pre učiteľstvo 1. stupňa ZŠ ? Nebude odo mňa požadované rozširujúce štúdium? Do akej platovej triedy by som mala byť zaradená? Do 6. platovej triedy ako nekvalifikovaný PZ s VŠ vzdelaním II. stupňa alebo do 7. platovej triedy ako PZ s uznaným vzdelaním pre 1. stupeň ZŠ?

Ďakujem za erudovanú odpoveď.

Miriam Vaverčáková
Uznanie kvalifikácie a zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

mám záujem zamestnať sa ako učiteľka pre 1. stupeň ZŠ. V roku 1995 som ukončila 5 ročné štúdium na Univerzite Komenského Pedagogickej fakulte v odbore Učiteľstvo a vychovávateľstvo pre špeciálne školy a zariadenia - pedagogika mentálne postihnutých. Č. M/95.
V novej vyhláške č.173/2023 Z. z. je v bode 11 uvedené..... ďalšie vzdelanie sa nevyžaduje.
Moja otázka znie: Čo to v praxi pre mňa znamená? Znamená, že moje vzdelanie, kvalifikácia je uznaná a postačujúca pre učiteľstvo 1. stupňa ZŠ ? Nebude odo mňa požadované rozširujúce štúdium? Do akej platovej triedy by som mala byť zaradená? Do 6. platovej triedy ako nekvalifikovaný PZ s VŠ vzdelaním II. stupňa alebo do 7. platovej triedy ako PZ s uznaným vzdelaním pre 1. stupeň ZŠ?

Ďakujem za erudovanú odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie kvalifikácie a zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
na základe uvedeného vzdelania spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku prvého stupňa základnej školy. Ak ste začínajúca, patrí Vám zaradenie do 6. platovej triedy, ak ste úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie tak Vám patrí zaradenie do 7. platovej triedy.

Aďá´sa
Zaradenie do plat. triedy, uznanie titulu Mgr.

Zaradenie do plat. triedy a uznanie titulu Mgr.
Dobrý deň prajem. Chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu k môjmu dlhoročnému poroblému. Budem Vám veľmi vďačná za odpoveď. Potrebovala by som vedieť do akej platovej triedy by som mala byt zaradená ako samostatný učiteľ v MŠ. Mám ukončené stredne vzdelanie s maturitou na obchodnej akadémii, ďalej BC. Predškolská a elementárna pedagogika (rok ukončenia 2013), Mgr. Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika (rok ukončenia máj 2015). Do práce som nastúpila v školskom roku 2015/2016 od septembra. Mám riadne ukončené aj adaptačné a som už samostatný učiteľ. Od nastúpu až do teraz mi nebol uznaný titul Mgr. vraj za to, že nemám strednu pedagogicku školu. Viem, že sa menila vyhláška v roku 2019 /2020 a keď som sa opätovne na to pýtala, zase mi bola vyhodená stredná škola a preto ma nemôžu dať do vyššej triedy. Chcem sa teda spýtať, či ani po tej zmene vyhlášky z roku 2019 /2020 nemám právo byt zaradená do vyššej platovej triedy, teda do 7. A či mám nárok na ,,odškodné” doplatenie za tie roky, ktoré som bola nesprávne zaradenie do plat. triedy. Ďakujem za odpoveď a vysvetlenie.

Maria Pavlikova
Zaradenie do plat. triedy, uznanie titulu Mgr.

Dobrý deň,
nejde ani o uznanie titulu Mgr. ako o uznanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Aj podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. a aj vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I, časť oddiel A, 4. bod ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a patrí Vám zaradenie do 7. platovej triedy. Vo Vašom prípade nie je určujúca stredná škola, pretože sa posudzuje vysokoškolské vzdelanie.

BarboraS.
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, študujem predprimárnu a elementárnu pedagogiku, momentálne 3.ročník Bc, inak mám len maturitu. Nastupujem ako učiteľka ZŠ 1. stupeň. Do akej platovej triedy budem zaradená? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. najnižším stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Neviem ako Vás zaradí riaditeľ školy, keď máte len stredoškolské vzdelanie. Skutočnosť, že študujete na tom nič nemení.

KatkaLuka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

Mám ukončené vzdelanie VŠ 2. stupňa.
Titul Mgr. na UCM v Trnave - marketingová komunikácia. Vysoká škola je teda iná ako pedagogická. Strednú školu mám obchodnú akadémiu. Dorobila som si ešte pomaturitné štúdium - na SOŠ pedagogickej blahoslavenej Laury v Trnave odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Momentálne som zaradená v 6. platovej triede - učiteľka mš s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, tzv. "nekvalifikovaná".

Uvažujem nad PRVOU ATESTÁCIOU. Len sa chcem spýtať, keby som si dorobila prvú atestáciu, či by sa mi zvýšil plat, alebo by som sa dostala do inej triedy? (neviem, či sa to rieši platovou triedou alebo percentami z platu?) Alebo by sa mi plat vôbec nezmenil?

Ďakujem Vám pekne za informácie, názory sa totiž líšia.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň
na základe uvedeného vzdelania na SOŠ pedagogickej blahoslavenej Laury v Trnave odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Zaradená ste správne do 6. platovej triedy ako učiteľka materskej školy s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, Takto sa to má uvádzať aj na oznámení o výške a zložení funkčného platu. Atestáciu môžete vykonať k ÚSO vzdelaniu, ale ostanete v 6. platovej triede. Žiadny bonus nezískate, takže je to na Vašom rozhodnutí.