Nové webináre na koniec júna

10.06.2021
Vzdelávanie a výchova

Poďte si skontrolovať témy bezplatných webinárov pre učiteľov, ktorými ukončíme tento školský rok.

Čítajte viac o obsahovom zameraní webinárov a prihláste sa.

ŽIAK CUDZINEC VO VAŠEJ TRIEDE?

Ako úspešne učiť žiaka cudzinca v bežnej triede a ako preklenúť mnohé nečakané situácie, ktoré práca so žiakom cudzincom do školskej praxe prináša

Dátum: 14. jún (pondelok) 2021 o 17.00

Lektorka: Mgr. Alena Pešinová, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátorka pre 1. stupeň, aktívne pracujúca na Základnej škole v Bratislave

Obsah webinára:

 • V školských kolektívoch  už bežne stretávame  žiakov, ktorí sa narodili v zahraničí, alebo majú jedného, či oboch rodičov pôvodom z inej krajiny.
 • Prítomnosť takýchto žiakov je pre školu a triedu obohacujúca, ale zároveň prináša aj mnohé prekážky a ťažkosti v štúdiu a pri výučbe.
 • V našom vzdelávacom systéme majú deti cudzincov síce rovnaké právo na vzdelanie, ale nemajú vytvorené špecifické podmienky, ktoré nevyhnutne potrebujú.
 • Povieme si,  ako postupovať, ak vám do triedy nastúpi žiak cudzinec.
 • Predstavíme vám celkom novú príručku Cudzinec v mojej triede, ktorá je užitočným pomocníkom a radcom pri výučbe žiaka cudzinca. Okrem odporúčaní a metodických poznámok pre učiteľa totiž prináša aj množstvo pracovných listov pre žiakov. 
 • Prinesieme vám praktické ukážky práce so žiakmi cudzincami.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov MŠ a učiteľov  1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa, školských poradcov a vychovávateľov v ŠKD.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

AKO SI oTESTOVAŤ ÔSMAKOV?

O tom, ako si efektívne zopakovať učivo ôsmeho ročníka ZŠ

Dátum: 15. jún (utorok) 2021 o 17.00

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, šéfredaktorka portálu dobre-napady.sk, učiteľka matematiky a informatiky na 2. a 3. stupni

Obsah webinára:

 • Na rôznych príkladoch si ukážeme, čo by mali ôsmaci zvládnuť z matematiky.
 • Povieme si o aktuálnosti praktickej matematiky v školách.
 • Ukážeme si, ako môžeme matematiku prepojiť nielen s fyzikou a chémiou, ale aj s literatúrou či dejepisom, aby si našli svoje aj nielen celkom matematické hlavy
 • Zdôrazníme si potrebu čítania s porozumením nesúvislých textov.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov matematiky na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 


 

KULIFERDA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Jak na školní zralost s KuliFerdou

Dátum: 16. jún (streda) 2021 o 17.00

Lektorka: Mgr. Et Mgr. Jana Pechancová, dlouholetá autorka pracovních sešitů Kuliferda

Obsah webinára:

 • Chcete představit oblíbenou sadu pracovních sešitů KuliFerda, která je zaměřena na klíčové oblasti školní připravenosti? Chcete ukázat, jak s pracovními sešity dobře a efektivně pracovat? Rádi byste své předškoláky připravili na 1. třídu?
 • Máte v mateřské škole předškoláky? A jste zvědaví na Kuliferdu, které mateřské školy používají ke své práci již deset let? Tak pro vás všechny je určen bezplatný webinář, který Vás provede pracovními sešity Kuliferda určené pro celoroční práci předškoláků v mateřské škole.
 • Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a zkušenosti, jak využít potenciál pracovních sešitů, včetně metodické podpory a zpětné vazby, ve vaší mateřské škole.
 • Dalšími bonusy webináře budou náměty na činnosti a aktivity, jak podpořit předškolní dítě před vstupem do 1. třídy.

Pre koho webinár odporúčame: Webinář je určen pedagogům mateřských škol.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

AKO NA NAJMENŠÍCH ŠKÔLKAROV

Vývinové charakteristiky a špecifiká detí od 3 do 5 rokov

Dátum: 17. jún (štvrtok) 2021 o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:

 • Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku.
 • S akými problémami a výzvami sa učitelia a rodičia najčastejšie v tomto veku stretávajú?
 • Čo môže byť príčinou týchto problémov? Skúsime sa na ne spoločne pozrieť očami detí J.
 • Ako vieme pomôcť deťom (aj dospelých) prekonať tieto úskalia? Lepšie porozumieť svetu okolo nás?
 • Návody a ukážky konkrétnych aktivít pri práci s triedou/ riešení konfliktov v kolektíve a pod.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, učiteľov a učiteľky v materských školách a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


PRACUJEME S DEŤMI S ADHD a ADD

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako výzva pre učiteľa

Dátum: 21. jún (pondelok) 2021 o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:

 • Časť webinára bude venovaná teoretickým informáciám, ktoré pomáhajú dospelým pochopiť príznaky, prejavy a zvláštne spôsoby detí s ADHD a ADD.
 • V druhej časti webinára budú prezentované možné postupy a skúsenosti z práce s týmito deťmi.
 • Povieme si o možnostiach, ako pracovať s deťmi, ktoré sa nevedia sústrediť, nevedia vydržať pri práci tak, aby ju dokončili, majú pohybový nepokoj, nevedia ovládať svoje správanie, niekedy sa zdajú až neposlušné či dokonca ťažko vychovateľné.
 • Cieľom webinára je pomôcť dospelým zorientovať sa v tejto oblasti a získať prehľad o možných postupoch a správnych spôsoboch práce s dieťaťom, ktoré sa javí, akoby vôbec nemalo o nič čo mu je predkladané záujem.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre pedagógov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj pre rodičov dieťaťa, v kolektíve ktorého sa žiak s ADHD nachádza.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


VIETE, ČO JE TO GAMIFIKÁCIA?

Aktivizujúca metóda a iné inovatívne prvky vo vyučovaví s cieľom motivovať žiačky a žiakov

Dátum: 23. jún 2021 (streda) o 17:00

Lektorky:

Mgr. Silvia Škultétyová, špeciálna pedagogička v ŠZŠ v Handlovej

Mgr. Dagmar Rybárová, špeciálna pedagogička v ŠZŠ v Handlovej

Obsah webinára:

 • Vymedzíme si pojem gamifikácia a priblížime, ako ju aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Hovoriť budeme o výhodách gamifikácie.
 • Prinesieme praktické námety na tvorbu pomôcok.
 • Podelíme sa s vami o skúsenosti s implementáciou gamifikácie.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre špeciálnych pedagógov, pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ, pre vychovávateľov v ŠKD a pedagogických zamestnancov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


MATEMATIKA JE PRE KAŽDÉHO. NAOZAJ...

Nenúťme deti robiť matematiku, ktorú nenávidia. Prinúťme seba urobiť matematiku, ktorú budú milovať.

Dátum: 24. jún 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektorka:

Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

Obsah webinára:

 • Chcete lepšie rozumieť matematike, ktorú vyučujete? Chcete vedieť viac o matematike, ktorú ste sa už učili? Chcete lepšie pracovať s deťmi, ktoré sa učia matematiku? Chcete dať deťom možnosť zlepšiť sa v matematike?
 • Ak sa bojíte, že vám budú deti klásť nepríjemne hlboké otázky o matematike, nájdite na ne odpovede sami ešte pred nimi.
 • Načrtneme rôzne ciele súvisiace so školskou matematikou a ako tieto ciele  súvisia navzájom.
 • Povieme si, aká je matematika na základnej škole a kto ju potrebuje?
 • Ukážeme, že Matematika Pre Každého (MPK) chce prispieť k tomu, aby ju dokázal zvládnuť každý.
 • Vysvetlíme, že príklady a postupy nie sú všetko – zázemie, základy a zabezpečenie vytvárajú dobrý pocit nielen u žiakov, ale aj u učiteľov a rodičov.
 • Ukážeme živú prácu s materiálmi, on-line videá, možnosť prispieť k rozvoju MPK pre ďalšie roky.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, učiteľov matematiky (bez ohľadu na stupeň vzdelávania), rodičov detí v domácom vzdelávaní, rodičov detí so ŠVVP (aj nadaných detí).

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Zdroj: Raabe Slovensko, Expol Pedagogika

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte