Máj – webinárov čas

29.04.2021
Vzdelávanie a výchova

Bezplatné učiteľské webináre pokračujú aj v máji. Venovali sme ich škôlkarom a rozvoji ich predmatematických zručností, fyzike v základnej škole, poruchám učenia so zameraním na matematiku a tiež ADHD.

ŠKÔLKAR POČÍTA...

Námety na rozvíjanie predmatematickej gramotnosti detí predškolského veku

Dátum: 4. máj 2021 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Limbová 4, Trnava

OBSAH WEBINÁRA:

 • Povieme si, aký je rozdiel medzi matematickou a predmatematickou gramotnosťou detí.
 • Ukážeme, ako môžeme dieťa v predprimárnom vzdelávaní „pripraviť” na prácu s matematickými pojmami a operáciami a uľahčiť im tak vstup do základnej školy.
 • Predstavíme podnetné situácie a následne námety aktivít, ktoré majú znaky činnostného charakteru a ich ciele v oblasti predmatematickej gramotnosti budú zohľadňovať aktuálnu vývinovú úroveň detí.
 • Hovoriť budeme aj o tom, ako rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, algoritmické myslenie, orientáciu v priestore, ale tiež ako pomôcť dieťaťu rozpoznať základné geometrické útvary.
 • Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít prostredníctvom motivačných pracovných listov, zameraných na rozvoj predmatematickej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní v súlade s podoblasťami vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami podľa ŠVP (2016).

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov v materských školách, rodičov detí predškolského veku, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

FYZIKA – BÁDAME SPOLU

Nové nápady na online hodiny a štandardné vyučovanie  vo fyzike

Dátum: 5. máj 2021 (streda) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Tatiana Mičáňová učiteľka matematiky a fyziky

OBSAH WEBINÁRA:

Cieľom webinára je ponúknuť učiteľom fyziky (ale nie len fyziky) niekoľko zaujímavých poznatkov z praxe. Ukázať možnosti používania áno/nie otázok na precvičenie učiva. Ukázať možnosti práce s deťmi z  online vyučovania, dištančného vzdelávania,  ale aj z klasického - prezenčného vyučovania. Sumarizácia projektového vyučovania.

 • Elektrizovanie telies a telesá v elektrickom poli. – polyetylénový pásik a aj stojace vlasy.
 • Elektrické vodiče a izolanty, tepelné účinky prúdu.
 • Ohmov zákon meranie v domácom prostredí pomocou aplettov (Walter Fendt).
 • Pokojová a pohybová energia (Walter Lewin) od čoho závisí veľkosť Ea Ep  simulácia PC hrou.
 • Neovládateľné zdroje energie – projekty žiakov v Minecraft.
 • Rozklad svetla, dúha, skladanie farieb, poruchy videnia, chyby oka.
 • Predstavy o teple-čítanie s porozumením.
 • Projektové vyučovanie v 6. ročníku – odkaz na prvý webinár.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov fyziky základných škôl  a osemročných gymnázií.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

OPAKOVANÝ: VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PROBLÉMAMI V UČENÍ?

O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách

Dátum: 6. máj 2021 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička a logopedička

OBSAH WEBINÁRA:

•          Prinesieme vám tipy, ako komplexne rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole.

•          Povieme si, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov na vyučovacom predmete matematika.

•          Prinesieme konkrétne ukážky pracovných listov pre žiakov prvého stupňa základnej školy s poruchou učenia zvanou dyskalkúlia.

•          Ukážeme si návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami upevniť základné poznatky žiakov a vyriešiť jednoduché slovné úlohy z matematiky.

•          Nezabudneme ani na námety na precvičovanie v domácom prostredí.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, učiteľov nultého a prípravného ročníka ZŠ, asistentov, špeciálnych pedagógov, učiteľov špeciálnych škôl a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

ÁDÉHÁDĚ – JAK NA EMOCE DĚTÍ S ADHD?

Chcete vědět, jak porozumět a pracovat s emocemi dětí s ADHD?

Dátum: 10. máj 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: Mgr. Jan Uhlíř, lektor v psychologicko-pedagogické poradně při základní škole pro žáky se speciálními poruchami chování v kurzu arteterapie

OBSAH WEBINÁRA:

Máte ve své třídě žáka s ADHD? Víte, co je základem úspěšné práce s hyperaktivními a impulzivními dětmi? Hledáte inspiraci a tipy, jak přijmout hyperaktivitu a impulzivitu pozitivně? Chcete vědět, jak porozumět a pracovat s emocemi dětí s ADHD?

Zajímají Vás tyto otázky? Hledáte odpověď aspoň na jednu z těchto otázek? Pokud ano, tak pro Vás je určen tento bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly potřeby Vaší práce.

Webinářem Vás provede zkušený lektor Mgr. Jan Uhlíř. Webinář si klade za cíl předat potřebné inspirace a nástroje, díky nimž lze život a kontakt s hyperaktivitou a impulzivitou přijmout pozitivně.

Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s problematikou ADHD a bude se soustředit zejména na porozumění světu dětí s touto poruchou po stránce emoční (nejen u dětí, ale i jejich rodičů). Nepomineme ani chyby, které při vzdělávání žáků s AHDH mohou nastat a kterých je dobré se vyvarovat.

Více na toto téma naleznete v publikaci ADÉHÁDĚ – Jak na emoce dětí s ADHD.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Webinář je určen především učitelkám/učitelům ZŠ a MŠ, asistentkám/asistentům pedagogů ZŠ a MŠ, škol, školnímu psychologovi, školnímu speciálnímu pedagogovi, asistentovi speciálního pedagoga, poradenským pracovníkům, ale webinář je také vhodný i pro rodiče dětí s ADHD.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Čítajte viac o RAABE bezplatných webinároch a prihláste sa.

Záznamy zo všetkých predchádzajúcich webinárov nájdete zoradené pekne podľa vyučovacích predmetov tu: https://www.raabe.sk/vzdelavacie-aktivity-webinare

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte