Učiteľské webináre aj druhý aprílový týždeň

08.04.2021
Vzdelávanie a výchova

Druhý aprílový týždeň začneme asistentmi v materskej škole, posvietime si na učenie sa vybraných slov v tretej a štvrtej triede ZŠ, venovať sa tiež budeme budovaniu slovnej zásoby tých najmenších školákov. Na rad sa dostane aj vyučovací predmet TECHNIKA a tentokrát nezabudneme ani na riaditeľov škôl a vydávaniu rozhodnutí v elektronickej podobe.

Čítajte viac o RAABE a EXPOL bezplatných webinároch a prihláste sa.

ČESKÝ WEBINÁŘ: ASISTENT PEDAGOGA V MŠ

Ako na to, aby fungovala spolupráca asistenta s učiteľmi

Dátum: 12. apríl 2021 (pondelok) o 17:00

Lektor: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., speciální pedagog

Obsah webinára:

Máte, nebo plánujete v mateřské škole asistenta pedagoga? Víte, jak vytvořit fungující spolupráci učitele a asistenta pedagoga? A víte, proč je dobré se některých chyb vyvarovat?

Webinářem Vás provede zkušený lektor PhDr. Zbyněk Němec. Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a poskytnout pedagogům a asistentům pedagoga v mateřské škole a prostor k zamyšlení, jak nastavit smysluplnou a fungující spolupráci asistenta pedagoga s učiteli.

Webinář Vás provede důležitými oblastmi spjatými s komplexním pohledem na činnost asistenta pedagoga v MŠ se všemi jejími specifiky, počínaje úspěšným výběrem, přes jeho metodickou podporu až po vymezení pracovní náplně asistenta pedagoga. Nepomineme ani chyby, které při spolupráci obou pracovníků mohou nastat a kterých je dobré se vyvarovat.

Více na toto téma naleznete v publikaci Asistent pedagoga v mateřské škole.

Pre koho webinár odporúčame:

Pro učitelky/učitelé mateřských škol, asistentky/asistenty mateřských škol, ředitelky/ředitelé mateřský škol, pedagogům 1. stupně ZŠ, webinář je také vhodný i pro asistenty pedagoga ZŠ a pro rodiče.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

AKO EFEKTÍVNE UČIŤ VYBRANÉ SLOVÁ?

O tom, ako inovatívne vyučovať vybrané slová v 3. a 4. ročníku základnej školy a ako vplýva diverzita v triede na školskú výkonnosť žiaka?

Dátum: 13. apríl 2021  (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Eva Urbaneková, liečebná pedagogička

Obsah webinára:

 • Predstavíme pedagógom a rodičom inovatívne vyučovacie metódy v slovenskom jazyku, diferencované, kooperatívne, zážitkové učenie.
 • Povieme si o špecifikách detí s “inakosťou”, ako porozumieť ich svetu v procese učenia aj o rozdieloch vo vyučovaní v 3. a 4. ročníku.
 • Ukážeme vám využívanie diferencovaných textov podľa náročnosti a s ohľadom na diverzitu v triede.
 • Pripomenieme si, ako dôležité a zároveň náročné je predísť mechanickému memorovaniu bez pochopenia a dôkladného, no zároveň zaujímavého precvičenia vybraných slov.
 • Upozorníme na efektívne používanie pomôcok a doplnkových materiálov vo vyučovacom procese (interaktívna tabuľa, auditívne nahrávky, pracovný zošit – obrázky, fotografie, ilustrácie, nožnice, lepidlo  atď.) so zámerom nadobudnúť čo najlepšiu úroveň vedomostí a zručností v oblasti vybraných slov. 

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov 3. a  4. ročníka ZŠ, pre špeciálnych a liečebných pedagógov, v ZŠ aj ŠZŠ, pre asistentov ZŠ a ŠZŠ, pre rodičov detí.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

 

ZAHRAJME SA SO SLOVÍČKAMI

Anglický jazyk v prvej a druhej triede ZŠ, alebo Ako učiť a upevňovať slovnú zásobu najmenších školákov

Dátum: 14. apríl 2021  (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka slovenského jazyka a slovenčiny pre cudzincov, Súkromná spojená škola Cambridge International School v Bratislave

Obsah webinára:

 • Ukážeme vám, ako sa najmladší žiaci môžu naučiť frázy rýchlo, zábavne a hravo!
   
 • Predstavíme učiteľom, ako môžu pri budovaní slovnej zásoby používať obrázkové karty, doplnkové materiály a rôzne typy hier a ako upevňovať naučenú slovnú zásobu svojich žiakov.
 • Opíšeme si rôzne aktivity a činností zamerané na rozvoj slovnej zásoby, ktoré môžete realizovať so žiakmi na hodinách anglického jazyka na prvom stupni.
 • Predstavíme si učebnice Matt the Bat pre 1. a 2. ročník ZŠ a ukážeme si, prečo sú výbornou pomôckou pre učiteľa anglického jazyka na prvom stupni.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov anglického jazyka na prvom stupni ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

VIETE, AKO UČIŤ TECHNIKU?

O tom, ako by malo vyzerať vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce

Dátum: 15. apríl 2021  (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s koncepciou vyučovacieho predmetu TECHNIKA.
 • Povieme si o podpore pracovných zošitov pri plnení požiadavky začlenenia jednotlivých tém do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Ukážeme si aktivity, ktoré podporia vyučovanie TECHNIKY.
 • Načrtneme, ako by mohlo vyzerať vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre učiteľov na druhom stupni ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

AKO ROZHODUJE RIADITEĽ ŠKOLY?

O tom, ako vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe; čo si potrebuje pripraviť škola a riaditeľ a ako konkrétne pri vydávaní postupovať – od zápisu dieťaťa až po moment vyznačenia právoplatnosti

Dátum: 19. apríl 2021  (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Ing. Erika Kusyová,  konzultantka a školiteľka

Obsah webinára:

Riaditeľ školy je podľa zákona o e-governmente orgánom verejnej moci, a teda povinný vydávať rozhodnutia elektronicky (napríklad o prijatí dieťaťa, komisionálnych skúškach a iné). Webinár je z praktického hľadiska zameraný na vydávanie rozhodnutí v elektronickej podobe; čo si potrebuje pripraviť škola a riaditeľ a ako konkrétne pri vydávaní postupovať – od zápisu dieťaťa až po moment vyznačenia právoplatnosti. Zákonná povinnosť dnes v praxi naráža na viaceré komplikácie, otvára sa predovšetkým otázka pripravenosti škôl, pokiaľ ide o existujúce informačné systémy a výhľady do budúcnosti.

 • Súvisiaca legislatíva.
 • Elektronické schránky školy a rodičov – povinnosti a rozdiely.
 • Certifikáty na podpisovanie v elektronickom svete.
  • aké certifikáty sú pre školu a riaditeľa potrebné, ako ich získať 
 • Vytváranie rozhodnutí, podpisovanie v elektronickej schránke.
  • vytvorenie elektronického úradného dokumentu
  • podpisovanie certifikátom
  • odosielanie rodičom
  • vytváranie listinného rovnopisu pre účastníkov konania, ktorí nemajú elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie
 • Vyznačenie právoplatnosti na rozhodnutí.
 • Ukladanie elektronického dokumentu na ďalšie použitie na právne úkony.

Pre koho webinár odporúčame:

Pre riaditeľov materských, základných stredných a spojených škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

Zdroj: Raabe Slovensko, Expol Pedagogika

Zdroj: Raabe Slovensko, Expol Pedagogika

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte