Aktivity zadarmo od Školského portálu

25.03.2020
Vzdelávanie a výchova

Ďakujeme za vašu neúnavnú prácu aj v období, ktoré je veľmi náročné. Vzdelávanie žiakov na diaľku prinieslo nové výzvy, vďaka ktorým môžeme rásť všetci - učitelia, žiaci aj rodičia. Pomôžte si našimi aktivitami, ktoré pre vás pravidelne aktualizujeme.

Aktivity zadarmo od Školského portálu

Aby sa škôlkari doma nenudili

Každý mesiac nová téma a nové aktivity pre deti z MŠ. Nahliadnite do nášho archívu a vyberte si z aktivít pre vašich škôlkarov. Zaregistrujte sa a vstúpte do rubriky: Škôlkar.

Slovenčina v malíčku

Úlohy v testoch zo slovenského jazyka a literatúry sú zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie vedomostí a interpretačných zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch sú rovnako zastúpené aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov. Zaregistrujte sa a vstúpte do rubriky: Testovanie.

 

Keď sa mýlia písmenka

V pracovných listoch vypracovaných odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie si deti hravou  formou  precvičia správnu techniku čítania, naučia sa správne písať, osvoja si gramatiku a pomocou zaujímavých úloh sa zdokonalia v matematike. Zaregistrujte sa a vstúpte do rubriky: ŠVVP.

 

Cudzie jazyky majú zelenú aj v škole na doma

Nájdete tu zaujímavé aktivity na precvičovanie svojich jazykových zručností – ale nie v nudnej forme! Prinášame vám krížovky v angličtine a nemčine, rôzne jazykolamy, doplňovačky, ale rovnako tak aj cvičenia na zdokonalenie sa v anglickej a nemeckej gramatike, konverzácii, či v slovnej zásobe. A na svoje si prídu nielen učitelia-jazykári, ktorým aktivity uľahčia prípravu na vyučovanie. Zaregistrujte sa a vstúpte do rubriky: Jazyky majú zelenú.

 

Prírodné vedy sú zábava

Učíme sa spolu prírodovedu, biológiu, fyziku, matematiku i chémiu v kaleidoskope prírodných vied. Zaregistrujte sa a vstúpte do rubriky: Kaleidoskop prírodných vied.

Fyzika – snehové vločky

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte