Škôlkar

Mám záujem o pravidelné zasielanie aktivít Škôlkar.

Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia.
Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.
Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.
Novembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Zdravie a pohyb.
Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia.
Septembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Umenie a kultúra.
Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami
Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.
Aprílová aktivita pre deti v MŠ z oblasti jazyk a komunikácia.
Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami

Stránky