ŠVVP

Stretli ste sa už niekedy s pojmami dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia? Má vaše dieťa problém s čítaním, písaním, gramatikou alebo počítaním? Ak áno, pravdepodobne ste sa pokúšali tieto poruchy učenia u detí naprávať učebnými materiálmi s týmto zameraním.

V pracovných listoch vypracovaných odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie si deti hravou  formou  precvičia správnu techniku čítania, naučia sa správne písať, osvoja si gramatiku a pomocou zaujímavých úloh sa zdokonalia v matematike