Testovanie SJL

Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry

Chcete si vyskúšať, ako by ste zvládli testy zo slovenského jazyka a literatúry z Testovania 9? Pripravili sme pre Vás ukážky testov koncipované rovnakým spôsobom, ako testy v reálnom Testovaní 9 pre jednotlivé ročníky, zamerané na konkrétne učivo, ktoré si môžete zopakovať.

Na konci každého testu sú uvedené správne výsledky.

Úlohy v testoch zo slovenského jazyka a literatúry sú zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie vedomostí a interpretačných zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. V testoch sú rovnako zastúpené aj úlohy na čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.