Zaostrené na grafomotoriku

10.02.2023
Vzdelávanie a výchova

Grafomotorika je súbor psychomotorických činností, ktoré vykonáva jednotlivec pri písaní a čítaní. Môžeme ju charakterizovať ako koordinovaný pohyb ruky a vizuálneho vnímania pri kreslení a neskôr pri písaní. Nejde iba o náhodný pohyb prstov a rúk. Je to primeraný grafický prejav založený na uvedomelom pohybe. Dieťa v ňom koordinuje svalstvo ruky, zápästia, prstov - čiže jemnej motoriky spolu so zmyslovými funkciami - teda zrakom, sluchom a hmatom. 

Grafomotorika je zložitým procesom ovplyvňovaným mnohými faktormi, ako je úchop písadla, uvoľnenie a postavenie ruky, držanie tela, koordinácia oko - ruka, správny sed, koordinácia pohybov, sluchové vnímanie, pohyb z ramena, pozornosť, pamäť, priestorová orientácia, rytmus.

Od čiar k obrázkom

Kým sa z neuvedomelej čiary stane rozoznateľná jasná kresba, prejde niekoľko rokov a dieťa si musí prejsť všetkými vývinovými štádiami, ktoré kresbu ovplyvňujú. Poďme ale poporiadku. Detská kresba sa vyvíja od najjednoduchšieho čmárania a prvých čiar k zložitejším tvarom až po konkrétne obrázky. Prvá postava, ktorú sa dieťa pokúša stvárniť v období 3 až 4 rokov, je hlavonožec. Je typická kruhovou postavou a čiarami znázorňujúcimi končatiny. Kruhy, špirály a slniečka kreslí v tomto veku napodobňovaním. Neskôr sa k okrúhlym tvarom pridáva aj štvorec a kríž, no zatiaľ bez uvedomenia pojmového obsahu tvarov. Vo veku 4 až 5 rokov dokáže dieťa nakresliť postavu pozostávajúcu z trupu a končatín, začína systematicky, avšak nepresne vyfarbovať. Okolo 5. roku veku vedome mení smer pri pohybe ceruzky. V predškolskom období by malo dokázať správne držať ceruzku a nakresliť postavu s desiatimi detailmi, ako sú napríklad prsty na rukách. Kresbu a celkový výtvarný a grafický prejav dieťaťa ovplyvňuje zručnosť držať ceruzku. Pohyb najmenších detí pri kreslení vychádza z ramena. Pre ročné dieťa je typický dlaňový úchop, keď drží ceruzku zovretú v pästičke. Druhým štádiom okolo 2. roku veku je dlaňový úchop s palcom hore alebo nadol, po ňom nasleduje obdobie, keď dieťa spravidla medzi 2. a 3 rokom drží písaciu potrebu v hrstičke, preto sa úchop nazýva hrstičkový. Ten je odrazom pokročilejšieho stupňa jemnej motoriky, pretože ceruzku uchopuje do prstov Znak, že detská ruka začína byť pripravená na písanie v škole, je štádium štipkovitého úchopu, keď palec drží ceruzku, prostredník podopiera a ukazovák je ľahko položený zhora.

 

Diagnostika aj doma

Vývoj detskej kresby, držanie ceruzky a všetky výtvarné prejavy prídu mnohým rodičom ako úplne jednoduché, samozrejmé a prirodzené. Keď je všetko v poriadku, môžu sa zdať banálne. Detská kresba je zrkadlom vývoja dieťaťa a úrovne grafomotoriky a zároveň diagnostickým nástrojom pre odborníkov - učiteľov, psychológov špeciálnych pedagógov. Prvé symptómy problémov s grafomotorikou si môžu rodičia všimnúť už v domácom prostredí, a tak vedia aj oni sami veľa pre dieťa urobiť, podporiť a stimulovať ho, ak nejde všetko tak, ako by malo. Medzi prejavy signalizujúce narušený alebo nedostatočný grafomotorický vývin patrí napríklad, keď dieťa nevie strihať, obratne narábať s nožnicami, trhať papier alebo si zapnúť gombíky. Zdanlivo jednoduché činnosti mu môžu robiť problémy. Vedeli ste, že aj nesprávne sedenie pri kreslení či písaní vedie k predčasnej únave dieťa? O úrovni grafomotoriky veľa napovie aj jeho chôdza. Deti s problémom v danej oblasti neudržia rovnováhu, nemajú dostatočne koordinované pohyby, pri jednoduchých pohybových hrách často padajú, pri výtvarných činnostiach sa detailne zamerajú len na určitú časť a celok im unikne. S grafomotorikou súvisí aj problém s orientáciou v priestore. Faktorov, ktoré ju ovplyvňujú, je mnoho, patrí k nim aj pozornosť a pamäť, pravo-lävá orientácia v priestore, intermodalita (dieťa hlásku počuje, ale nevie ju zapísať), serialita (určovanie poradia - problémy vymenovať za sebou idúce dni v týždni alebo mesiace v roku), vizuomotorika, teda koordinácia oka a ruky, diferenciácia slov a tvarov či orientácia v telovej schéme - vedieť, ktorá ruka je pravá a ktorá ľavá. Na zlepšovanie a podporu rozvoja grafomotoriky aj jemnej motoriky pomáhajú cielené výtvarné a pisateľské aktivity, ktoré môžu rodičia s deťmi doma precvičovať v pracovných zošitoch zostavených odborníkmi v danej oblasti. Tak pomôžete svojmu dieťaťu, aby malo rúčku dobre precvičenú a pripravenú na budúce písanie v škole.

 

NOVINKA PRE RODIČOV: KULIFERDO GRAFOMOTORIKA

 Dvojica pracovných zošitov s aktivitami, ktoré rozvíjajú grafomotorické zručnosti a jemnú motoriku škôlkarov. Pre deti od 4 do 7 rokov.

Prostredníctvom pracovných listov si deti precvičia písanie všetkých tvarov. Ich precvičovanie im pomôže pri nácviku písania v prvom ročníku základnej školy.

Pracovné zošity rozvíjajú už získané zručnosti u predškolákov, ale aj u prváčikov, ktorí len začínajú s písaním.

Aktivity sú využiteľné pri nácviku aj docvičovaní v materskej škole, v prvej triede ZŠ, ale aj na domáce precvičovanie.

Zbierka pracovných listov na rozvoj grafomotoriky je užitočnou pomôckou nie len pre učiteľky materských škôl, ale i pre rodičov, starých rodičov, ktorí chcú mať istotu, že ich predškolák bude kvalitne pripravený na vstup do školy.  

Pracovné zošity si už teraz môžete objednať tu.

 

 

 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte