Aby išla slovenčina všetkým deťom

27.06.2022
Vzdelávanie a výchova

Špecifické poruchy učenia. Je ich veľa a detí s nimi pribúda. Ak máte doma či ako učiteľ v triede dieťa s potvrdenou dyslexiou, dyskalkúliou, dysgrafiou či dysortografiou, viete, o čom je reč. Práve tieto spomínané poruchy učenia sú u detí najbežnejšie.  

Spomínate si, ako ste sa museli naučiť pracovať so svojím dieťaťom a pomáhať mu pri učení? Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyžadujú iný prístup v škole, kde im pomáhajú pedagogickí asistenti. Majú svoje vlastné tempo, niekedy potrebujú pomôcť prečítať zadanie k úlohe, inokedy potrebujú viac času pri písomke či na teste. Takto fungujú v škole. Doma potrebujú podporu a pomoc od rodičov. 

 

Zaostrené na písanie

Ten váš školák „škrabal“ a kŕčovito zvieral ceruzku už od prvého ročníka? A potil sa pri každom napísanom slove? Pravdepodobne z úst odborníka na jeho adresu zaznela diagnóza dysgrafia. Ak sa k tomu vo vyššom ročníku pridá aj neschopnosť osvojiť si pravopis napriek tomu, že dieťa nemá nijako znížený intelekt, zrejme pôjde o dysortografiu. Je to porucha chápania gramatiky a gramatických pravidiel. Táto porucha sa prejavuje v písomnom prejave dieťaťa, kedy nie je schopné písomne preukázať vedomosti, ktoré ovláda. V praxi sa prejaví napríklad tým, že si môže zamieňať poradie písmen, tvrdé slabiky za mäkké alebo pomení krátke a dlhé samohlásky. Dysortografia sa môže ukázať aj nesprávnym používaním pádov a pri skloňovaní. Zaujímavosťou je, že sa môže týkať celkovo gramatiky alebo len niektorej špecifickej časti, napríklad vybraných gramatických pravidiel, tvaroslovia alebo syntaxe. Pri tejto poruche učenia zohrávajú dôležitú úlohu fonologické schopnosti dieťaťa, teda nedostatočné sluchové vnímanie, prípadné poruchy vnímania rytmu. Pre deti s vývinovou dysortografiou sú charakteristické deficity v týchto oblastiach:

• fonologické uvedomovanie,

• akusticko-verbálna pamäť a pracovná pamäť,

• špecifické asimilácie,

• artikulačná neobratnosť, 

• gramatický cit a cit pre morfémovú štruktúru jazyka,

 

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte