Počítače a tablety ako nutné zlo?

04.10.2023
Vzdelávanie a výchova

Ako čas strávený s elektronikou premeniť na niečo užitočné?

Smerovanie asi už nezmeníme – digitálny priestor je každodennou súčasťou detí a mladých ľudí. S úžasom sledujeme už tie najmenšie deti ako svojimi malými prštekmi dokonale ovládajú prístroje svojich rodičov. Staršie deti trávia online podstatnú časť svojho života, hrajú sa v ňom i vzdelávajú, komunikujú s priateľmi, zabávajú, sledujú filmy, vytvárajú obsah či počúvajú hudbu. 

Prečo sa to deje? Vedci zistili, že silné podnety a rýchle tempo vnemov z elektronických médií povzbudzujú v mozgu vylučovanie hormónu obmeny dopamínu, a tým ovplyvňujú jeho kognitívne funkcie. Človek má sklony tieto zážitky opakovať, vyhľadávať nové a silnejšie podnety, čím sa roztáča "dopamínová špirála". Ako tieto silné podnety „prebiť“? 

Psychológia zhodne konštatujú:
1. Vy ste tí, ktorí rozhodujú o tom, čo deti na počítači či tablete robia.

2. Elektronika nie je miestom, kam deti usadíte na niekoľko hodín.

3. Pomáhajte im pri používaní elektroniky.

4. Spolu vyberajte aktivity. 

5. Vždy myslite na to, čo daným programom či cvičením chcete rozvíjať alebo dosiahnuť.

Sledujte, ako je dieťa motivované. Pri práci v škole sú len dve možnosti – dobre a zle. Ak však dieťa rieši úlohy na počítači, otvára sa mu často nový svet a dieťa sa ho so zatajeným dychom snaží odokryť. To je veľmi stimulujúce. Zisťujte, ako sa dá daná hra „ozvláštniť“: je možnosť pri hre zaktivizovať fantáziu dieťaťa alebo je mu predostretý nudný „matematický tréner“? Nežeňte ich, pre hry nie je dôležitý čas. Deti potrebujú vlastné tempo pri riešení úloh. 

 

Zmysluplný obsah ako riešenie

A teraz sa pýtate, ako sa dá toto všetko splniť? Kde nájsť vhodný obsah pre svojich škôlkarov? Práve so zámerom priniesť aj materským školám kvalitný obsah ako alternatívu zábavy a učenia sa, predstavilo odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko interaktívne pracovné listy s názvom DIGI KULIFERDO, prostredníctvom ktorých možno u detí rozvíjať digitálne kompetencie, grafomotoriku, zrakové, sluchové vnímanie aj všeobecné poznatky, resp. logické myslenie.

 

Interaktívne pracovné listy majú viacero východ:

• Podporujú rozvoj digitálnych kompetencií detí, ktoré sú potrebné pre 21. storočie.

• Umožňujú individualizáciu a diferenciáciu výučby podľa potrieb a záujmov detí.

• Zvyšujú záujem a zapojenie detí do učenia sa prostredníctvom multimediálnych prvkov.

• Stimulujú tvorivosť a kritické myslenie detí pri riešení problémov a úloh.

• Zjednodušujú spätnú väzbu a hodnotenie detí, pretože interaktívne pracovné listy môžu automaticky vyhodnocovať správnosť odpovedí.

• Ušetria čas a materiálne zdroje, pretože interaktívne pracovné listy sa nemusia tlačiť na papier, ale môžu sa zobraziť na počítači, tablete alebo interaktívnej tabuli.

• Podporujú individuálne tempo a štýl učenia detí.

• Stimulujú aktívne zapojenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu, pretože deti sa musia samostatne rozhodovať a riešiť problémy.

• Sú vhodné pre využitie v rôznych organizačných formách výchovno-vzdelávacieho procesu, ako sú samostatnú činnosť, či skupinová činnosť.

• Každý pracovný list má jednoduché zadanie.

• Úlohy sú koncipované nasledovne: dieťa vyberá práve jednu správnu možnosť, vyberá viacero správnych možností, presúva, označuje, píše, kreslí... 

 

Digitálny Kuliferdo je dostupný v eshope raabe vo verzii INTERAKTÍVNA TABUĽA pre materské školy, ale jeho jednotlivé časti si môžu na domáce využitie zakúpiť aj rodičia tu.

Je možné ich využívať na počítači, na notebooku, na tablete, či na interaktívnej tabuli. Dajú sa realizovať kdekoľvek, doma, na ceste v aute, na dovolenke...

 

Rozvoj grafomotoriky a jemnej motoriky

Prostredníctvom interaktívnych pracovných listov deti rozvíjajú jemnú motoriku a grafomotoriku využitím iného písacieho nástroja ako je ceruzka, pastelka, či pero a využitím iného povrchu, ako je papier.

Úlohy sú zamerané na kreslenie rôznych tvarov, vo voľnom priestore, či v presne určenom priestore. Pripravujú dieťa na budúce písanie v škole.

 

Rozvoj logického myslenia

Interaktívne pracovné listy sú zamerané na skladanie obrázkov, na triedenie, na usporiadanie podľa časovej nadväznosti, na všeobecné poznatky a pod.

Ich realizácia zjednodušuje spätnú väzbu, pretože deti v interaktívnych pracovných listoch môžu automaticky vyhodnocovať správnosť ich odpovedí.

 

Rozvoj sluchového vnímania  

Prostredníctvom interaktívnych pracovných listov môžu deti jednoduchou a hravou formou rozvíjať sluchovú analyticko-syntetickú činnosť, ktorá slúži ako prevencia problémov detí v písaní a čítaní.

Sú zamerané na rozlišovanie hlások v slovách a na delenie slov na slabiky. Ich realizácia zjednodušuje spätnú väzbu, pretože deti v interaktívnych pracovných listoch môžu automaticky vyhodnocovať správnosť ich odpovedí.

 

Rozvoj zrakového vnímania

Interaktívne pracovné listy sú zamerané na rozvoj zrakovej diferenciácie, zrakovej analýzy a syntézy.

Ich realizácia zjednodušuje spätnú väzbu, pretože deti v interaktívnych pracovných listoch môžu automaticky vyhodnocovať správnosť ich odpovedí.

 

 

 

 

Kompletnú ponuku digitálnych pracovných listov pre škôlkarov nájdete tu

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte