Učí deti robiť veľké pokroky, aby uspeli

03.10.2022
Vzdelávanie a výchova

V niektorých školách je reálne strojnásobiť počet asistentov, v mnohých prípadoch to nebude stačiť, hovorí Mária Baltesová zo Základnej školy Drábova v Košiciach.

Na základnej škole v Košiciach pôsobíte ako špeciálna pedagogička. Čo je vašou úlohou na vyučovacích hodinách?

Z viacerých dôvodov nevyučujem hodiny podľa fixného rozvrhu. Robím individuálne a skupinové intervencie, ktoré sú prispôsobené potrebám konkrétnych žiakov. V rámci jedného školského roka môže byť podpora veľmi odlišná podľa potrieb a progresu dieťaťa. Napríklad, ak na stretnutí zistím, že žiak opätovne zlyháva v sluchovej diferenciácii, na nasledujúce stretnutie si pripravím na to zamerané cvičenia a hry.Využívate pri aktivitách aj nejaké špeciálne pomôcky?

Využívam rozličné druhy zakúpených a vlastnoručne vyrobených pomôcok, kartičky, Montessori pomôcky, pieskové písmená, pieskovisko, počítačový program Dyscom, hmatové a zvukové pexeso. Je toho naozaj veľa.Mohli by ste uviesť konkrétny príklad, ako pracujete so žiakmi?

So žiakmi pracujem individuálne a taktiež skupinovo. Uprednostňujem však individuálne intervencie, keď mám vyhradený celý časový priestor pre dané dieťa. V prípade, ak potrebujem rozvíjať spoluprácu, realizujem skupinové aktivity.Aké napríklad?

Medzi najčastejšie skupinové aktivity, ktoré realizujem, patrí Inkluzívny program Mirabilis pre žiakov s rozmanitými potrebami. Podstatou programu je pôsobenie na osobnostný a sociálny progres dieťaťa vo všetkých stránkach jeho osobnosti, zlepšenie sociálnej klímy v triede, ktorá je veľmi dôležitá pre zdravý harmonický vývin žiaka.Na vašej škole sa vzdeláva vyše 40 detí so zdravotným znevýhodnením. Aké typy majú najčastejšie?

Momentálne máme v škole 47 integrovaných žiakov, jeden sa pre zdravotný stav vzdeláva v domácom prostredí. Prevažnú časť zastrešujú žiaci s vývinovými poruchami učenia ako dyslexiadysgrafiadysortografia a dyskalkúlia. Značná časť má narušenú komunikačnú schopnosť. Okrem týchto zdravotných znevýhodnení máme žiakov s poruchami autistického spektra - atypický autizmus, Aspergerov syndróm, s poruchami aktivity a pozornosti, s detskou mozgovou obrnou a s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia.Spolupracujete aj s ostatnými pedagógmi, ako im pomáhate?

Pedagógom poskytujem individuálne alebo skupinové špeciálnopedagogické služby, poradenstvo a konzultácie. Vysvetľujem im edukačné postupy, ako pracovať s konkrétnym žiakom, v prípade nových im podávam informácie o ich situácii, diagnóze, odporúčaniach do výchovnovzdelávacieho procesu. Vzájomne koordinujem svoju činnosť aj s ostatnými členmi školského podporného tímu, aby sme vytvorili adekvátne podmienky pre všetkých. Spolupodieľam sa na vytváraní, aktualizácii a inovácii Individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý je určený pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte