Do škôl sa zavádza nový systém podpory pri vzdelávaní

18.09.2023
Vzdelávanie a výchova

Ministerstvo školstva zaviedlo nový systém podporných opatrení. Katalóg, ktorý obsahuje celkom 21 podporných opatrení, vstúpil do platnosti od 1. septembra 2023. Školy a školské zariadenia majú možnosť prispieť k zabezpečeniu adresnej podpory pre deti a žiakov s ohľadom na svoje personálne, priestorové, materiálno-technické a finančné podmienky. Od septembra 2026 nadobudne toto nariadenie školského zákona plošnú platnosť.

Zmyslom poskytnutia podporných opatrení je, aby sa každému dieťaťu dostala taká miera adresnej podpory, ktorá mu umožní čo najviac využiť svoj potenciál vo výchovno-vzdelávacom procese. Zámerom komplexného podporného systému, ktorý predstavuje Katalóg podporných opatrení (Katalóg), je zlepšiť pripravenosť aktérov vo vzdelávaní na prácu s deťmi s rozmanitými potrebami. Učitelia aj ďalší pracovníci v oblasti výchovy tak budú lepšie pripravení prispieť k zvyšovaniu psychickej pohody detí a možnosti rozvíjať ich výchovno-vzdelávací potenciál bez rozdielu.

 „Naším zámerom je prostredníctvom podporných opatrení, uvedených v Katalógu podporných opatrení, zvyšovať kvalitu inkluzívneho vzdelávania. Podporné opatrenia reagujú na rozmanité výchovno-vzdelávacie potreby detí a žiakov. Tie môžu mať dočasný alebo trvalý charakter a môžu vyplývať zo zdravotného stavu či iných výchovno-vzdelávacích potrieb alebo životných podmienok dieťaťa alebo žiaka, či podmienok v spoločnosti, škole alebo školskom zariadení,“ vysvetľuje Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nárok na uplatnenie konkrétnych typov podporných opatrení bude vychádzať z posúdenia realizovaného pedagogickými zamestnancami alebo odbornými zamestnancami školy, školského zariadenia prípadne zariadenia poradenstva a prevencie. Katalóg je založený na posúdení miery podpory, ktorú dieťa alebo žiak potrebuje na rozvinutie svojho vzdelávacieho potenciálu.

„Systémom podporných opatrení dosiahneme, že už doteraz poskytovaná podpora deťom a žiakom bude adresnejšia a flexibilnejšia. Do celého procesu sa aktívnejšie a systematickejšie zapoja zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, školské zariadenia, celý systém poradenstva a prevencie, regionálne úrady školskej správy a organizácie zriadené ministerstvom školstva,“ dopĺňa štátny tajomník Slavomír Partila.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte