RAABE uvádza novú digitálnu platformu na vzdelávanie

24.02.2022
Vzdelávanie a výchova

V polovici februára 2022 odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko predstavilo nový projekt – RAABE DIGITAL, ktorý bude v budúcnosti zastrešovať digitálne publikácie vydané odbornými vydavateľstvami RAABE a EXPOL PEDAGOGIKA

„Koronové obdobie nás zastihlo všetkých, čo pôsobíme na poli vzdelávania na Slovensku tak trochu nepripravených. Deti aj učitelia zostali bez učebníc a pracovných zošitov, školy riešili, ako sprístupniť učivo každému jednému žiakovi... Potreba a nevyhnutnosť vzdelávania na diaľku vyvolali dovtedy nebývalý dopyt po digitálnych učebniciach, resp. obsahoch. Pre nás ako vydavateľa, to nie je jednoduchý proces – zdigitalizovať a zinteraktívniť obsahy našich učebníc, tejto výzvy sme sa však nezľakli a postavili sa jej čelom,“ hovorí Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstvo RAABE Slovensko. 

Niekoľkomesačné úsilie tak teraz môžu pedagógovia, rodičia a aj žiaci vidieť v podobe celkom novej značky na poli digitálneho vzdelávania – RAABE DIGITAL.

 

 „Digitálne publikácie RAABE DIGITAL sú pripravované dlhoročnými odborníkmi z prostredia školskej praxe. Obsahovo vychádzajú z našich úspešných titulov, ktorých veľká väčšina má odporúčaciu, resp. schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR. Učebnice, pracovné zošity, testy, cvičebnice a ďalšie, ktoré vychádzajú z aktuálnych učebných osnov, boli v digitálnej podobe rozšírené o celkom nové interaktívne prvky, ktoré pri tlačených publikáciách nie je možné použiť,“ predstavuje novú formu vzdelávania Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

 

 

Predstavujeme RAABE DIGITAL

V prvej fáze RAABE uvádza spolu 40 DIGI produktov, ktoré sú dostupné na stránke: https://www.raabe.sk/raabe-digital/. Zdigitalizované boli tituly pre vyučovacie predmety:

Biológia pre 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá
 
Fyzika pre 6. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá
 
Matematika 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá
 
Slovenský jazyk a literatúra 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá
 
Testovanie 5 a 9 

 

Hranie hier, riešenie kvízov a  zaujímavých otázok a hľadanie odpovedí preverujú zábavnou formou, či žiaci učivo pochopili správne, otestujú ich vedomosti. Pestrosť úloh a cvičení spolu s bohatým obrazovým materiálom udržujú pozornosť školákov a prispejú k vyššej miere zapamätateľnosti nových informácií. „Interaktívnym obsahom zapájame študentov úplne novým spôsobom. Uvedomujeme si, že každý z nás sa učí inak, a preto vďaka online materiálom obsah učiva vieme prispôsobiť žiakom podľa tempa a individuálnych potrieb každého z nich,“ hovorí Mira BIanchi Schrimpelová.

 

Pridaná hodnota DIGI titulov

Ako spomenula, vďaka rôznym interaktívnym prvkom sa pre žiaka stáva učenie zábavou. Digitálny obsah prebudí u žiakov záujem a zvedavosť o práve preberané učivo, spestrí vyučovanie, a čo je dôležité – súčasne je v súlade s aktuálnymi učebnými osnovami. 

Učiteľom zase možnosť interaktivity pri učení spestruje prácu na hodinách a zatraktívňuje tak vyučovací proces. Kombinované vzdelávanie ponúka obsah prispôsobený každému žiakovi, čo znamená rýchlejší pokrok a osvojenie si učiva pre celú triedu. Nehovoriac o tom, že v domácom prostredí sa vďaka pridanej funkcionalite vie školák kedykoľvek vyskúšať a systém ho nezaujatým spôsobom ohodnotí, resp. navedie k správnej odpovedi.

„Kombináciou tradičného vzdelávania a moderných digitálnych technológií chceme zvyšovať rýchlosť učenia sa, aj mieru zapamätateľnosti. Prepojením printových materiálov s online prostredím sme schopní neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných informácií pre žiakov a učiteľov a rozširovať tak bohatosť vyučovacieho obsahu,“ povedala Mira Bianchi Schrimpelová.

 

RAABE DIGITAL – BENEFITY PRE VŠETKÝCH

Prispôsobivosť

 •  Mení veľkosť písma pre ľahšie čítanie.
 •  Čierne pozadie, ktoré šetrí oči.

 

Monitorovanie pokroku
 •  Percentuálna úspešnosť riešenia testov.
 •  Systém víťazných hviezdičiek pre každú časť. 

 

Testy

 •  Množstvo interaktívnych otázok na overenie vedomostí.
 •  V prípade viacerých neúspešných pokusov prezradí nakoniec aj správnu odpoveď.

 

 
Multimediálny obsah
 •  Bohatý multimediálny obsah oživí abstraktný obsah.
 •  Vizuálne prvky zvyšujú efektivitu učenia sa.

 

Interaktivita

 •  Učenie sa na základe vlastnej skúsenosti = najlepšie učenie. 
 • Dynamické zobrazovanie
 •  Obsahy optimalizované v maximálne možnej miere na všetky veľkosti obrazoviek.

 

Bezpečnosť

 •  Obsah dostupný len pre registrovaných užívateľov.
 •  Bez neželaných reklám. 

 

 
Poznámky používateľa
 •  Možnosť zvýrazniť si všetko dôležité v digitálnom obsahu.
 •  Zaznamenávanie vlastných myšlienok a pripomienok. 

 

VŠETKY INFORMÁCIE O RAABE DIGITAL SÚ ZVEREJNENÉ NA STRÁNKE: HTTPS://RAABE.DIGITAL/

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte