Nová séria online školení už na september

25.08.2023
Vzdelávanie a výchova

Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pokračujú v organizovaní bezplatnej sérii online školení pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií. Na september sa učitelia môžu tešiť na spolu deväť online školení v predmetoch: kritické myslenie, vlastiveda a slovenský jazyk.

„Druhá séria online školení je zameraná na tri oblasti – rozvoj kritického myslenia žiakov na druhom stupni základných škôl a v osemročných gymnáziách, vlastivedu na prvom stupni základných škôl a tiež inovatívne metódy vyučovania slovenčiny v základných školách aj v osemročných gymnáziách. Rovnako, ako v prvej sérii, aj teraz budeme každému predmetu venovať nie jedno, ale tri na seba nadväzujúce školenia, v rámci ktorých budú naši lektori postupne rozvíjať témy," priblížila septembrové online školenia na pokračovanie Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko a EXPOL PEDAGOGIKA. Ako potvrdila, aj tentokrát každý účastník školení dostane vzorku pracovnej učebnice, resp. učebnice zadarmo.

 

Séria 1 – KRITICKÉ MYSLENIE – AKO HO IMPLEMENTOVAŤ DO VYUČOVANIA?

Účastníci školení spoznajú prejavy rôznej úrovne kritického myslenia, tipy na jeho tréning, a princípy, vďaka ktorým dokáže každý učiteľ či učiteľka preniesť tréning kritického myslenia do každodenného vyučovania. Zároveň spoznajú podobu a spôsoby využitia nových pracovných zošitov, ktoré sú vôbec po prvýkrát orientované výlučne na rozvoj kritického myslenia u žiakov základných škôl. Vďaka aktivitám na tomto školení získajú učitelia bližšiu predstavu o možnostiach tréningu kritického myslenia na jednotlivých vyučovacích hodinách a porozumejú potrebe komunikačného tréningu pri rozvíjaní kritického a analytického myslenia..

 

Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TU

 

 

Séria 2 – VLASTIVEDA OD A PO Z

„Prostredníctvom učenia na hodinách vlastivedy si žiaci a žiačky rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti tým, že majú možnosť slovne alebo písomne prezentovať svoje vedomosti z poznávania vlastnej obce, návštevy okolitých obcí či vybraných oblastí na Slovensku. Získavajú mnoho informácií verbálne, alebo analýzou obrázka, či ilustrácie, ich popisu, prípadne cez námety na skupinovú prácu, vychádzku a aktivity v teréne mimo triedy, alebo praktickou činnosťou, ktorú je možné vykonávať v rámci medzipredmetových vzťahov. V rámci školenia učiteľom predstavíme metodiku aj typy úloh  v predmete vlastiveda, ktorými je u žiakov možné dosiahnuť kognitívny rozvoj v 3. a 4. ročníku ZŠ,“ povedala Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová. V obsahu školení nebudú chýbať ani spôsoby používania inovatívnych, kreatívnych a praktických úloh na hodinách vlastivedy, ktoré budú zamerané na rozvoj bádania, kritického myslenia, prácu s textom, čítania s porozumením, orientáciu v teréne...

 

Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TU

 

Séria 3 – INOVATÍVNE VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA NA 2. STUPNI ZŠ

V obsahu tretej série online školení sa jej tvorcovia zamerali na predstavenie celkom inovatívneho prístupu vo vyučovaní slovenského jazyka v základných školách, keď spôsoby učenia sa žiakov vychádzajú z bežného života detí, záujmu mladých ľudí o technológie s cieľom vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor. Inovatívnosť spočíva aj v samotnom type zvolenej učebnej publikácie, ktorou je pre druhý stupeň ZŠ celkom neobyčajne – pracovná učebnica. Žiaci sa tak stávajú jej spolutvorcami.

 

Viac o obsahu jednotlivých školení nájdete TU

 

 

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte