Bezplatné webináre pre učiteľov pokračujú

11.06.2020
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre. Tentokrát so zameraním na prvouku, etiku a angličtinu na prvom stupni základných škôl.

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare

V dňoch 16., 17. a 18. júna 2020 sa uskutočnia tieto tri bezplatné webináre pre učiteľov:

Webinár EXPOL číslo 3: Prvouka ako spôsob „prežívania“ poznatkov

O tom, ako sprostredkovať učivo prvouky tak, aby sa pre žiakov stalo zážitkom.

Dátum: 16. jún 2020 (utorok) o 17:00

Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka, Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:

 • Prinesieme inšpirácie, ako priviesť žiakov vlastnou myšlienkovou aktivitou k prírodovednému poznaniu.
 • Ukážeme si, akými spôsobmi a prostriedkami môžeme vytvárať vedomostný, spôsobilostný a postojový základ v prvouke pre predmety prírodoveda a vlastiveda vo vyšších ročníkoch.
 • Predstavíme učebné pomôcky, ktoré sú zdrojom prírodovedného poznania pre žiakov a tiež nástrojom na vytváranie kľúčových kompetencií, a pre učiteľa didaktickou pomôckou, využiteľnou v každej škole.
 • Zodpovieme otázky k problematike prírodovedného vzdelávania na 1. stupni základnej školy.
 • Zamyslíme sa nad tvorbou úloh, ich gradáciou.
 • Ponúkneme námety na malé testy pre žiakov.
 • Budeme hovoriť o rozdelení časovo-tematického plánu a štruktúre spracovania jednotlivých tém.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia na 1. stupni ZŠ

 

Webinár EXPOL číslo 4: Etická výchova ako kľúč k ľudskosti

Ako viesť deti na primárnom stupni vzdelávania k prosociálnym spôsobilostiam

Dátum: 17. jún 2020 (streda) o 17:00

Lektorka: 

PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka, Základná škola Sama Cambela, Slovenská Ľupča

PaedDr. Oľga Križová, dlhoročná učiteľka a metodička, spoluautorka súčasne platného ŠVP z etickej výchovy

Obsah webinára:

 • Ponúkneme námety, ako priviesť deti na 1. stupni ZŠ k princípom ľudskosti, vzájomného rešpektu a pomoci.
 • Predstavíme nové pracovné listy etickej výchovy pre 1. stupeň ZŠ v kontexte prepojenia prierezových tém spracovaných s dôrazom na výchovu k hodnotám, k autonómii myslenia, k zodpovednosti a k dobru.
 • Poradíme, ako tvoriť aktivity pre žiakov.
 • Povieme si o rozdelení tematického výchovno-vzdelávacieho plánu a štruktúre spracovania jednotlivých tém etickej výchovy.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia na 1. stupni ZŠ

 

Webinár RAABE číslo 21: Ako na angličtinu v začiatkoch?

Viete, ako zábavne a nenásilne učiť anglický jazyk na prvom stupni základnej školy?

Dátum: 18. jún 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School

Obsah webinára:

 • Ukážeme si, ako učiť prvákov frázy a slovíčka rýchlo, zábavne a hravo.
 • Povieme si, kde nájdeme vhodné detské piesne a ďalšie tvorivé materiály, ktoré môžeme využívať na hodinách angličtiny.
 • Poradíme, ako motivovať žiakov zapojením ich zmyslov prostredníctvom didaktických cvičení – strihanie, lepenie, vyfarbovanie a podobne.
 • Prinesieme námety, ako si upraviť priestor triedy a pripraviť pomôcky na hodiny anglického jazyka.
 • Predstavíme aj konkrétne možnosti, ako prepojiť anglický jazyk s inými vyučovacími predmetmi.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: Dištančné vzdelávanie v oblasti Jazyk a komunikácia – anglický jazyk na získanie kompetencií podľa profesijného štandardu: Realizovať vyučovanie

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia na 1. stupni ZŠ, rodičia, špeciálni pedagógovia

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte