V RAABE hlavne zodpovedne: Bezplatné školenia meníme na webináre!

04.09.2020
Vzdelávanie a výchova

Vzhľadom na aktuálnu situáciu odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko mení podobu avizovaných bezplatných školení v piatich mestách Slovenska na webináre. Učitelia tak nemusia vycestovať mimo svojich miest, ale školenia môžu absolvovať bezpečne a v pohodlí svojich domovov.

Pôvodne avizované bezplatné školenia sa mali konať v termíne od 7. do 11. septembra 2020 v mestách Bratislava, Žilina, Košice, Trenčín a Banská Bystrica.

Učitelia, resp. aj iní odborní zamestnanci teraz môžu obe témy sledovať cez svoje počítače vďaka aplikácii ZOOM v podobe webinárov. Lektorky dvoch pôvodných tém sa im prihovoria v dvoch termínoch, aby si každý vybral, ktorý mu viac vyhovuje.

Témy webinárov sú:

ANGLIČTINA S PRVÁKMI A DRUHÁKMI – HRAVO A EFEKTÍVNE
O tom, ako u najmenších žiakov prebudiť a budovať motiváciu k cudzím jazykom

ČÍTAM, teda VIEM!
Rozvíjanie čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti v základných školách

Bližšie informácie, ako aj prelinky na prihlásenie sa na webináre nájdete nižšie.

Dôležité upozornenie pre tých, ktorí už boli prihlásení na bezplatné školenia v piatich mestách Slovenska: Je potrebné opätovne sa prihlásiť na príslušný termín webinára.

Ďakujeme za porozumenie

Vaše RAABE

WEBINÁR: ANGLIČTINA S PRVÁKMI A DRUHÁKMI –

HRAVO A EFEKTÍVNE

O tom, ako u najmenších žiakov prebudiť a budovať motiváciu k cudzím jazykom

 

Dátum: 09. september 2020
| streda | o 17.00 hodine

Dátum: 17. september 2020
| štvrtok | o 17.00 hodine

☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

Lektorka: Mgr. Elena Kováčiková, PhD., odborný asistent katedry
lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií na Pedagogickej fakulte UKF Nitra

OBSAH WEBINÁROV:

✺ Predstavíme účinné metódy a formy práce zážitkového učenia angličtiny pomocou príbehov, riekaniek, pesničiek a hier.

✺ Ukážeme si, ako si učiteľ môže pomocou týchto foriem na hodinách uľahčiť u žiakov osvojenie cudzieho jazyka a rozvoj jazykových zručností počúvania a hovorenia s interkultúrnymi špecifikami v angličtine.

✺ Dáme vám návody, ako pracovať s motiváciou u detí mladšieho školského veku na hodinách anglického jazyka, ako efektívne rozvíjať zručnosť počúvania a hovorenia, ako učiť výslovnosť a slovnú zásobu.

✺ Prinesieme námety, ako prirodzene zakomponovať interkultúrne špecifiká anglického jazyka do vyučovacieho procesu už od mladšieho školského veku.

✺ Poskytneme vám metodické postupy pri rozvoji zručnosti POČÚVANIE a následne HOVORENIE v anglickom jazyku.

✺ Predstavíme ukážky a použitie konkrétnych aktivít a práce s učebnicou Matt the Bat a doplnkových materiálov.

✺ Získate nápady, ako uplatniť prvky zážitkového učenia pri použití konkrétnych príbehov, riekaniek, pesničiek a hier s cieľom osvojenia správnej výslovnosti a slovnej zásoby v zmysluplnom kontexte tém z detského sveta.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia anglického jazyka, pedagógovia ZŠ, učitelia jazykových škôl, študenti 1. a 2. stupňa VŠ, študijného odboru: učiteľstvo – anglický jazyk a literatúra

Dátum: 09. september 2020
| streda | o 17.00 hodine

Dátum: 17. september 2020
| štvrtok | o 17.00 hodine

☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

WEBINÁRE: ČÍTAM, teda VIEM!

Rozvíjanie čítania s porozumením a čitateľskej gramotnosti v základných školách

 

 

Dátum: 10. september 2020
| štvrtok | o 17.00 hodine

Dátum: 16. september 2020
| streda | o 17.00 hodine

☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

Lektorka: Ivana Repová, dlhoročná učiteľka na 1. stupni ZŠ, lektorka

OBSAH WEBINÁROV:

✺ Predstavíme účinné metódy na rozvíjanie čítania s porozumením a práce s textom u žiakov na prvom stupni základných škôl a čitateľskej gramotnosti na druhom stupni základných škôl, s využitím medzipredmetových vzťahov.

✺ Poskytneme námety, ako rozvíjať čítanie s porozumením na prvom stupni ZŠ, s dôrazom na prácu s najmenšími žiakmi v prvom ročníku základnej školy a ako rozvíjať a zdokonaľovať čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni ZŠ, resp. osemročných gymnázií.

✺ Ukážeme si, ako rozvíjať čítanie s porozumením a prácu s textom na prvom stupni základných škôl.

✺ Zameriame sa na rozvíjanie čitateľských zručností už v prvom ročníku základnej školy.

✺ Na konkrétnych príkladoch si ukážeme, ako sa už z malých prváčikov môžu stať v druhom polroku veľkí čitatelia.

✺ Prinesieme dôkazy, že čítanie nie je len doménou predmetu slovenský jazyk a literatúra, ale čítať sa žiaci učia na každej vyučovacej hodine.

✺ Predstavíme koncept rozvíjania čitateľskej gramotnosti na druhom stupni základných škôl u starších žiakov.

✺ Ukážeme si, ako predchádzať nudným poučkám a textom, ktoré tínedžerov nebavia.

✺ Ponúkneme alternatívu učebných materiálov, ktoré naučia mladých vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textu, a ktoré budujú pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu ako takému.

Pre koho webinár odporúčame:

učitelia základných škôl na prvom aj druhom stupni ZŠ, učitelia osemročných gymnázií, vychovávatelia

Dátum: 10. september 2020
štvrtok | o 17.00 hodine

Dátum: 16. september 2020
| streda | o 17.00 hodine

 ☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

☛ IDEM NA TENTO TERMÍN ☚

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte