Kalendár

17. september 2018
93872
Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA vás pozývajúna bezplatnú roadshow organizovanú pre pedagógov prvého stupňa základných škôl s názvom
Rozvíjajte prírodovednú gramotnosť s nami
Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce na 1. stupni ZŠ alebo
"Dnes už vedieť nestačí, prírodovedné poznanie nie je nemenné"
 
ZAMERANIE SEMINÁRA:
prírodovedné vzdelávanie na 1. stupni...