Kalendár

10. september 2018
93533
10.09.2018 - 14.09.2018Viaceré mestá

Nebojte sa učiť TECHNIKU!

Odborné nakladateľstvo RAABE
s podporou jednotlivých odborov školstva
Vás pozývajú
na bezplatné školenie pre pedagógov základných škôl pod názvom
Nebojte sa učiť TECHNIKU!
CIEĽ: Rozvíjanie manuálnych zručností žiakov v ZŠ vo vzťahu k posilneniu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.