Webináre pre učiteľov už v auguste!

13.08.2020
Vzdelávanie a výchova

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko a učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA pripravili pre učiteľov ďalšie bezplatné webináre.

 

Všetky doteraz zrealizované webináre si môžete pozrieť na stránke https://www.raabe.sk/vzdelavanie-pedagogov-webinare

V dňoch 18., 19. a 20. augusta 2020 sa uskutočnia tieto tri bezplatné webináre pre učiteľov:

Webinár RAABE: Pripravení na školu?

O tom, ako si overiť školské predpoklady detí pred vstupom do základnej školy

Dátum: 18. august 2020 (utorok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, riaditeľka MŠ Limbova 4, Trnava

Obsah webinára:

 • Povieme si, čo ovplyvňuje školskú zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu.
 • Predstavíme základné kritériá a znaky školskej zrelosti, aj to, ako bezproblémovo rozpoznať zrelosť/nezrelosť dieťaťa.
 • Hovoriť budeme o tom, ako si overiť školské predpoklady detí pred vstupom do základnej školy  v oblasti: hrubej motoriky, grafomotoriky a vizuomotoriky, priestorového vnímania a predmatematických predstáv, zrakového a sluchového vnímanie, sociálnej, pracovnej a emocionálnej zrelosti.
 • Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen učiteľovi, ale aj rodičovi zorientovať sa, v ktorej oblasti dieťa podáva nadpriemerný výkon a naopak – čo potrebuje precvičovať, aby jeho nástup do prvej triedy bol čo možno najprirodzenejší a bezproblémový.
 • Ukážeme si, ako efektívne a správne pracovať s 5- až 6-ročnými deťmi v jednotlivých oblastiach rozvoja tak, aby deti boli dobre pripravené zvládnuť požiadavky, ktoré so sebou škola prináša.
 • Zameriame sa aj na rozpoznanie aktuálnej orientačnej úrovne školských predpokladov dieťaťa v každej oblasti zvlášť.
 • Zároveň ponúkneme návod na zmapovanie úrovne výkonu dieťaťa podľa jednotlivých tematických blokov jednoduchým systémom bodovania výkonu detí.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

poznať základné metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky na identifikáciu vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa

Pre koho webinár odporúčame:

 • učitelia v MŠ, 
 • rodičia detí predškolského veku, 
 • špeciálni pedagógovia, 
 • asistenti učiteľa

OPAKOVANÝ Webinár RAABE: Ako na angličtinu v začiatkoch?

Viete, ako zábavne a nenásilne učiť anglický jazyk na prvom stupni základnej školy?

Dátum: 19. august 2020 (streda) o 17:00

Lektor: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka v Súkromnej spojenej škole Cambridge International School

Obsah webinára:

 • Ukážeme si, ako učiť prvákov frázy a slovíčka rýchlo, zábavne a hravo.
 • Povieme si, kde nájdeme vhodné detské piesne a ďalšie tvorivé materiály, ktoré môžeme využívať na hodinách angličtiny.
 • Poradíme, ako motivovať žiakov zapojením ich zmyslov prostredníctvom didaktických cvičení – strihanie, lepenie, vyfarbovanie a podobne.
 • Prinesieme námety, ako si upraviť priestor triedy a pripraviť pomôcky na hodiny anglického jazyka.
 • Predstavíme aj konkrétne možnosti, ako prepojiť anglický jazyk s inými vyučovacími predmetmi.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: Dištančné vzdelávanie v oblasti Jazyk a komunikácia – anglický jazyk na získanie kompetencií podľa profesijného štandardu: Realizovať vyučovanie

Pre koho webinár odporúčame:

 • učitelia na 1. stupni ZŠ,
 • rodičia, 
 • špeciálni pedagógovia

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

Webinár EXPOL: Slovenčina v kocke

Námety na zabezpečenie plynulej nadväznosti učiva slovenského jazyka a literatúry pri prechode z prvého na druhý stupeň ZŠ

Dátum: 20. august 2020 (štvrtok) o 17:00

Lektorka: Mgr. Viera Huliačková, Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici

Obsah webinára:

 • Povieme si o špecifikách prechodu žiakov zo 4. do 5. ročníka ZŠ v oblasti slovenského jazyka a literatúry.
 • Ponúkneme vám ponuku konkrétnych návrhov aktivít, prostredníctvom ktorých si žiak dôsledne zopakuje štvrtácke učivo.
 • Ukážeme si, ako prostredníctvom obsahu, textov i cvičení v pracovných zošitoch možno využívať všetky zložky slovenského jazyka.
 • Prinesieme zaujímavé témy, ktoré pomôžu motivovať žiakov, podnietia v nich túžbu dozvedieť sa viac a tešiť sa na novú hodinu s vami J.
 • Ukážeme si tiež konkrétne príklady prepojenia vyučovania slovenského jazyka s vlastivedou a prírodovedou.
 • Predstavíme celkom nový typ učebného materiálu, pomocou ktorého môžu žiaci dosiahnuť čo najlepšiu úroveň vedomostí potrebných na štart v slovenskom jazyku v 5. ročníku ZŠ.
 • Nezabudneme ani na alternatívne prístupy k osvojovaniu a upevňovaniu učiva, prostredníctvom ktorých si žiak dôslednejšie zopakuje v kratšej dobe učivo predchádzajúcich ročníkov.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu:

 • Výber podstatného a dôležitého základného učiva v slovenskom jazyku 4. ročníka.
 • Splnenie základných požiadaviek potrebných pre vstup do 5. ročníka.
 • Príprava na zvládnutie požiadaviek 2. cyklu s minimálnymi problémami.
 • Výber zaujímavého obsahu, atraktívnejších možností na porozumenie textu a prácu s textom.
 • Hľadanie rôznorodejších spôsobov samostatnej práce žakov.

Pre koho webinár odporúčame:

 • učitelia slovenského jazyka v 5. – 9. ročníku ZŠ
 • učitelia prvého stupňa ZŠ
 • asistenti ZŠ
 • školskí špeciálni pedagógovia
 • rodičia

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Odporúčané články

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte