5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Gordanka
Mária Pavlíková

Dobrý deň,
prosím o posúdenie zaradenia učiteĺky MŠ:
Má ukončené VŠ 2. stupňa TU v KE, Fakulta baníctva 2003, r. 2013 - kvalifik. vzdelávanie o ped. zamest. pre vychovávateľov a ped. asistentov na MPC Ba, r. 2015 - získanie ped. spôsobilosti učiteľa odborných predmetov (všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika vyuč. predmetov),-Dubnický technologický inštitút.
Od 1.9.2022 pracuje v MŠ ako učiteľka, začala študovať na Strednej odbornej škole učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľov. 1 rok pracovala na ZŠ, takže absolvovala adaptačné vzdelávanie.

Danica 2507
Odstupné pre učiteľa´, ktorý dovŕši v roku 2023 vek 67 rokov

V júli dovŕšim vek 67 rokov. Pracujem v ZŠ ako učiteľ. Mám nárok na odstupné?

Maria Pavlikova
Odstupné pre učiteľa´, ktorý dovŕši v roku 2023 vek 67 rokov

Dobrý deň,
v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. pracovný pomer pedagogického zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Zákon sa nedodržal, neviem odpovedať.

Kika288
Prijatie na pozíciu PA

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či ma môže riaditeľ školy prijať na pozíciu pedagogického asistenta bez pedagogického vzdelania (nemám ani žiadnu prax) aj keď je táto nová pozícia dotovaná národným projektom? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Prijatie na pozíciu PA

Dobrý deň,
riaditeľ školy vie, aké sú podmienky na kvalifikáciu pedagogického zamestnanca v projekte.