1 príspevok / 0 nový
Gordanka
Mária Pavlíková

Dobrý deň,
prosím o posúdenie zaradenia učiteĺky MŠ:
Má ukončené VŠ 2. stupňa TU v KE, Fakulta baníctva 2003, r. 2013 - kvalifik. vzdelávanie o ped. zamest. pre vychovávateľov a ped. asistentov na MPC Ba, r. 2015 - získanie ped. spôsobilosti učiteľa odborných predmetov (všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika vyuč. predmetov),-Dubnický technologický inštitút.
Od 1.9.2022 pracuje v MŠ ako učiteľka, začala študovať na Strednej odbornej škole učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľov. 1 rok pracovala na ZŠ, takže absolvovala adaptačné vzdelávanie.