RAABE AKADÉMIA rozširuje ponuku nových vzdelávacích programov pre pedagógov aj pre školy

14.09.2021
Vzdelávanie a výchova

Už máte plán vlastného profesijného rozvoja na nový školský rok? Neváhajte vybrať si z ponuky RAABE AKADÉMIE. Ich vzdelávacie programy sú určené pedagógom a odborným zamestnancom, riaditeľom, jednotlivcom aj školám. Všetci zamestnanci tak môžu zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie a absolvovaním inovačných vzdelávacích programov v súlade s profesijným rozvojom školy aj zvýšiť svoj tarifný plat. 

RAABE AKADÉMIA je spoločným projektom odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA. Obe vydavateľstvá pôsobia dlhé roky v oblasti slovenského školstva, a tak prirodzene vznikla potreba vytvoriť akadémiu a vzdelávaním učiteľov a riaditeľov prispieť k zvyšovaniu kvality vzdelania na Slovensku. „Už vyše roka prostredníctvom RAABE AKADÉMIE pomáhame posilňovať, inovovať a aktualizovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach,“ vysvetľuje konateľka Dr. Josef RAABE Slovensko Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová.

RAABE AKADÉMIA ponúka dva druhy vzdelávania aj vzdelávacie programy vytvorené na mieru.

Aktualizačné vzdelávanie

Prostredníctvom aktualizačného vzdelávania si pedagógovia udržiavajú alebo aj zvyšujú profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti. Častokrát ide o aktualizáciu právnych predpisov, rôznej pedagogickej dokumentácie alebo právne zmeny vo výchovno-vzdelávacích programoch. Programy aktualizačného vzdelávania schválené riaditeľom školy, sú štedrou ponukou RAABE AKADÉMIE. Učitelia aj odborní zamestnanci sú povinní pravidelne ročne absolvovať aktualizačné vzdelávanie a udržiavať či rozširovať si svoje profesijné kompetencie. RAABE AKADÉMIA ponúka množstvo nových vzdelávacích programov, ktoré neustále dopĺňa.  Pedagógovia v nich nájdu spracované témy z o blasti kurikula, inklúzie a digitalizácie.  Aktualizačné vzdelávanie je ukončené vydaním certifikátu.  

 

Inovačné vzdelávanie

„Jeho cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať profesijné kompetencie potrebné na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického alebo odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní,“ vysvetľuje Mira Bianchi Schrimpelová. Ide o inovačné online vzdelávanie v rozsahu minimálne 50 hodín. Takže účastník sa vzdeláva dištančne, absolvuje testy, vypracováva online zadania, na záver pred trojčlennou komisiou obhajuje prezentáciu. Ak účastník absolvuje inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín v súlade s plánom profesijného rozvoja školy, patrí mu príplatok za tento rozvoj vo výške 3 % tarifného platu. Zamestnávateľ môže za profesijný rozvoj priznať zamestnancovi príplatok až do výšky 9% tarifného platu za obdobie 7 rokov.

 

Vzdelávacie programy vytvorené na mieru

RAABE AKADÉMIA ponúka aktuálne vzdelávacie kurzy, ktoré vzišli z prieskumu medzi pedagógmi. Ponúka vzdelávacie programy zamerané na rozvoj kritického myslenia, čitateľskej, finančnej ale aj prírodovednej gramotnosti.  RAABE AKADÉMIE je výnimočná svojou ponukou vzdelávania "na mieru". Tím odborníkov je schopný vytvoriť vzdelávací program presne podľa požiadaviek a špecifikácie školy. 

 

Zdroj: raabeakademia.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte